14.09.2023

Finlands Röda Kors skickar bistånd till dem som lider av jordbävningen i Marocko

En person i Röda Halvmånens väst står på ruinerna av en byggnad, med en grävmaskin bredvid sig.
Fotograf: Marokon Punainen Puolikuu

Finlands Röda Kors skickar monetärt bistånd och en biståndsarbetare till stöd för den marockanska Röda Halvmånens arbete efter den ödeläggande jordbävningen. Just nu behöver de som förlorat sitt hem mat, rent vatten och skydd.

Biståndet från Finland styrs till det internationella Röda Korsets biståndsoperation, som stödjer den marockanska Röda Halvmånens arbete för att hjälpa dem som lider av jordbävningen.

Finlands Röda Kors ger 800 000 euro till operationen i Marocko, varav 700 000 euro är ett bidrag från Finlands utrikesministerium och 100 000 euro ur medel som donerats till Finlands Röda Kors katastroffond. Därtill ska en biståndsarbetare som Finlands Röda Kors skickat till Beirut därifrån börja bistå det internationella Röda Korsets biståndsoperation.

– De som förlorat sitt hem och skadat sig är just nu i oerhört stor behov av mat, vatten och skydd. Tjänsterna för hälso- och sjukvård samt rent vatten behövs snabbt för att undgå epidemier och ytterliga katastrofer i denna katastrof, säger Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.

– Vi följer den lokala Röda Halvmånens förfrågningar om bistånd och vi har vid behov även beredskap för att skicka materiell hjälp.

De som förlorat sitt hem och skadat sig är i oerhört stor behov av mat, vatten och skydd.
Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet

Behovet av hjälp ökar i takt med att biståndsarbetet framskrider

Frivilliga från den marockanska Röda halvmånen har alltsedan katastrofen inträffade letat efter försvunna personer, gett första hjälpen och transporterat skadade till sjukhusen samt evakuerat människor i säkerhet ur byggnader som skadats vid jordbävningen. Avbrutna vägar och förstörd infrastruktur förvärrar biståndsarbetet.

– På basis av tidigare katastrofer vet vi att behovet av hjälp framträder gradvis efter  en jordbävning. För varje person som omkommit i jordbävningen finns det många som förlorat sitt hem och sina närmaste. De som klarat sig ur jordbävningen behöver därför hjälp ännu länge, påminner Saarikoski.

Genast efter jordbävningen beviljade det internationella Röda Korset en miljon schweiziska franc (cirka en miljon euro) ur sin egen katastroffond till den lokala Röda Halvmånens nödhjälpsarbete. Även Finlands Röda Kors har bidragit till fonden ur sin egen katastroffond.

De medel som finns i Finlands Röda Kors katastroffond är inte bundna till något särskilt biståndsobjekt och därför kan man med hjälp av dem snabbt starta biståndsarbetet när en katastrof inträffar.

Redo att hjälpa även i Libyen

Finlands Röda Kors följer noggrannt eventuella förfrågningar från Röda Halvmånen även i fråga om Libyen där Röda Halvmånens team verkar i extremt svåra förhållanden för att att hjälpa dem skadats i de massiva översvämningarna och förlorat sitt hem.

Teamen letar efter försvunna personer, evakuerar människor i säkerhet och ger de skadade första hjälpen. Finlands Röda Kors har beredskap för att vid behov bistå libyska Röda Halvmånens biståndsarbete.