08.09.2023

Vi börjar med kurser i första hjälpen för människor som använder rusmedel

Illustrationsbild från Röda Korsets evenemangsjours tillnyktringsstation.
Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Kurser i första hjälpen som riktar sig till människor som använder rusmedel har startats på olika håll i Finland. Kurserna som leds av frivilliga har som mål att minska olyckor och dödsfall som främst beror på överdoseringar.

Finlands Röda Kors första kurser i första hjälpen för personer som använder mycket rusmedel har ordnats i Satakunta och Egentliga Finland. Kurser ordnas i fortsättningen runt om i Finland.

Behovet av skräddarsydd utbildning i första hjälpen har ökat i takt med att dödsfallen på grund av rusmedel har ökat. I Finland är antalet dödsfall på grund av rusmedel årligen nästan 2000. Antalet narkotikarelaterade dödsfall är årligen cirka 300 och antalet har ökat under de senaste åren. Största delen av narkotikadödsfallen är förgiftningsolyckor.

– En del av fallen är möjliga att förhindra med tillräcklig utbildning i första hjälpen, så att rusmedelsanvändarna vet hur man ska agera till exempel i överdoserings- eller förgiftningssituationer. Vi vägleder rusmedelsanvändarna i att hjälpa både sig själva och andra, för oftast är den första som hjälper eller kallar på ytterligare hjälp en kompis som finns på platsen, säger Kati Laitila, som är planerare för Finlands Röda Kors första hjälpen-verksamhet och rusmedelsarbete.

– På kursen berättar vi också hur man kan förhindra farliga situationer i vardagen, till exempel genom att ta hand om injektionshygienen och genom att undvika att bruka narkotika när man är ensam.

Lättillgänglig första hjälpen-utbildning

För många människor som använder väldigt mycket rusmedel kan tröskeln att delta i en kurs och att söka information bli alltför hög.

– Vi har velat sänka tröskeln för deltagande, så att så många som möjligt kan stärka sin beredskap att hjälpa. Kurserna är avgiftsfria och de ordnas till exempel på samlingsplatser och boendeenheter för människor som använder rusmedel.

Vi har velat sänka tröskeln för deltagande.
Kati Laitila

Vid den 1–2 timmar långa kursen lär deltagarna sig bland annat att ge första hjälpen till en medvetslös person och att stoppa blödningar samt att känna igen överdoseringar och situationer som kräver att ytterligare hjälp ska tillkallas. Kursledare är Röda Korsets erfarna frivilliga, vilka har fått utbildning i sina uppgifter.

Responsen som har samlats in av deltagare i pilotutbildningar har varit positiv. Röda Korsets mål är att till slutet av år 2023 nå hundratals personer i målgruppen genom kurserna.