01.07.2022

Röda Korset utvecklar verksamheten för mathjälp i hemlandet

Sex personer i Röda Korsets frivilligvästar organiserar matförpackningar.
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Genom projektet Mat och hjälp till alla, som social- och hälsovårdsministeriet stöder, ordnar och utvecklar man Röda Korsets verksamhet för mathjälp samt intensifierar nätverkssamarbetet inom mathjälpen.

Antalet personer som behöver mathjälp har ökat på grund av coronaepidemin och dess långvariga konsekvenser samt till följd av de ökade levnadskostnaderna som krisen i Ukraina har orsakat. Genom projektet vill man trygga mathjälpen och dess fortsättning för dem som behöver den.

Den mångsidiga verksamheten för mathjälp organiseras med hjälp av frivilliga vid Röda Korsets lokala avdelningar. För att ordna mathjälpverksamhet samarbetar man med olika aktörer såsom olika organisationer, församlingar och kommuner.

  • Mathjälpverksamhet ordnas regelbundet och i form av evenemang av engångskaraktär på cirka 100 orter på olika håll i Finland.
  • I huvudsak består mathjälpen av svinnmat som affärer och matsalar donerar.
  • Dessutom ordnar frivilliga bl.a. gemensamma måltider, fältköksevenemang och inkluderande frukostevenemang genom att utnyttja svinnmat.

Mathjälpverksamheten är öppen för alla.

Mathjälpverksamheten har långa traditioner vid många lokalavdelningar inom Röda Korset. Under projektet har verksamheten utvecklats och ny verksamhet inletts vid Röda Korsets lokala avdelningar och genom samarbete.

Frivilliga inledde utdelning av skolors svinnmat i april 2022 i samarbete med Reso stad. Den nya mathjälpen har nått Resoborna bra.

– Många olika människor i olika livssituationer har hämtat mathjälp. Maten har inte avgränsats endast för en viss människogrupp utan delas ut till alla som kommer på plats för att hämta mat, berättar Miika Norro från Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland.

Gemenskap och samarbete genom mathjälp

I våra mathjälpevenemang strävar vi efter att stödja delaktighet samt förstärka gemenskap och välbefinnande. I samband med evenemangen ordnas bland annat hälsorådgivning och mötesplatsverksamhet.

I Kuopio erbjuds Röda Korsets hälsorådgivning av Terveyspiste, som deltog i öppningsceremonin för Ruoka-apu ry:s nya verksamhetslokal i maj.

– Verksamheten för mathjälp är också samarbete där våra lokala avdelningar erbjuder sin egen kompetens för sina samarbetspartners matutdelningar, berättar Johanna Mustonen från Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen.

Man samarbetar tätt med olika aktörer för att organisera mathjälpen och verksamheten vid sidan om. Samarbetet ska utvecklas vidare under projektet.

– När mathjälpen har organiserats så att den fungerar, har frivilliga mer tid för det viktiga bemötande arbetet i samband med mathjälpen, konstaterar Riina Tikkanen från Röda Korsets distrikt i Lappland.

  • I projektet Mat och hjälp till alla deltar Finlands Röda Kors distrikt i Tavastland, Sydöstra Finland, Lappland, Västra Finland, Uleåborg, Satakunta, Savolax-Karelen, Åboland och Egentliga Finland samt Röda Korsets centralbyrå.
  • Verksamheten för mathjälp och samarbetet relaterat till den bedrivs riksomfattande inom Röda Korsets alla 12 distrikt.
  • Materialen och verksamhetsmodellerna som producerats under projektet sprids för att användas riksomfattande.
  • Du kan bekanta dig med modellerna och materialen som tagits fram under projektet här.
  • Mathjälpevenemang finns på mathjälp.fi.
  • Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Du får mer information här