30.03.2022

Missuppfattningar i rörelse om Röda Korsets arbete

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Vi svarar på de missuppfattningar som de senaste dagarna har spritts om Röda Korsets arbete att hjälpa människor, som lider av krisen i Ukraina.

De senaste dagarna har det särskilt i sociala medier och i vissa utländska medier spritts missuppfattningar och fel information om det internationella Röda Korsets aktioner i Ukraina och dess närområden.

Vi förstår att påståendena som framförs i olika sammanhang om Röda Korsets verksamhet väcker frågor. Påståenden bygger dock på fel information och missförstånd.

I en sådan situation är det särskilt viktigt att förmedla rätt information om hur Röda Korset verkar, och varför.

Röda Korset varken tvingar eller utvisar någon människa någonsin.

Det har påståtts att Röda Korset skulle stödja utvisandet av människor från Ukraina till Ryssland.

Röda Korset utvisar eller evakuerar aldrig någon med tvång. Vi stödjer inte någon verksamhet som strider mot våra principer.

Röda Korsets internationella kommitté har diskuterar möjligheten att öppna en enhet i Rostov i Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Syftet med den skulle vara att föra hjälp till dem som behöver den. Röda Korsets närvaro ökas också annanstans i närområdena till Ukraina. Diskussionerna om enheten har avbrutits, och ingen sådan har etablerats.

Att hjälpa folk kräver förhandlingar med alla parter

Röda Korsets internationella kommitté har förhandlat med både Ukraina och Ryssland om tillträdet för humanitär hjälp till Ukraina.

Då det är fråga om tillträdet av humanitär hjälp och att skydda civilbefolkningen i områden där strider pågår måste man förhandla med alla parter.

Diskussionerna mellan kommittén och Ryssland gällde:

  • tillträdet av humanitär hjälp till områden där strider pågår
  • skyddet av civilbefolkning och infrastruktur
  • skyddet av krigsfångar och internerade civila samt bistånd för människor som försvunnit
  • Att öka Röda Korsets internationella kommittés bistånd i krisområdena

Läs kommitténs meddelande

Röda Korset är neutralt – av god anledning

Röda Korset kräver att civila skyddas, och tryggt tillträde för humanitär hjälp till konfliktområdena. Alltid.

I egenskap av neutral förmedlare har Röda korsets kommitté mandat att förhandla om humanitär hjälp vid väpnade konflikter. Mandatet utgår från Genèvekonventionerna

Med stöd av sitt mandat för Röda Korset även enständig konfidentiell dialog med parterna i kriget om plikterna avseende humanitär hjälp och att de respekteras.

Röda Korset försvarar rätten till liv och människovärdigt bemötande oavsett nationaliteten. Vi hjälper människor på basis av hjälpbehovet.

Mer information om Röda Korset och skyddet av civila

 

På mänsklighetens sida – även under krig
På mänsklighetens sida – även under krig
Den humanitära rätten som skydd för civila
Den humanitära rätten som skydd för civila
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.