05.01.2023

Långvarig ensamhet plågar redan varannan person – den onda cirkeln ska avbrytas tillsammans

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Över hälften av finländare som upplever ensamhet har lidit av den över ett år och den har allvarliga konsekvenser för människors välfärd.

Ensamheten berör varannan person som bor i Finland. Över hälften berättar att de har upplevt ensamhet åtminstone ibland under det senaste året. I synnerhet syns nöden bland ungdomar, unga vuxna och äldre personer alarmerande i resultaten av Röda Korets nyligen publicerade ensamhetsbarometer.

– Man kan säga att ensamheten har blivit kronisk i Finland. Den är inte bara en tragedi för individen utan också ett samhälleligt problem, konstaterar Maaret Alaranta, Finlands Röda Kors koordinator för social välfärd.

Ensamheten har fortsatt minst ett år hos varannan svarare och över fem år hos var fjärde svarare. Den allvarliga situationen kan alltså inte förklaras enbart med corona.

– Vi är särskilt oroade för människor som upplever ensamhet hela tiden. Långvarig ensamhet utsätter för många fysiska sjukdomar och psykiska problem. Ensamheten kommer inte att försvinna av sig själv efter coronapandemin, utan detta kräver målmedvetna åtgärder, betonar Alaranta.

Den djupnande ensamheten hos ungdomar och unga vuxna kräver gemensamma gärningar

Var tredje ungdom berättar att höga yttre förväntningar samt krav att klara sig ensam ligger i bakgrunden av hens egen ensamhet. Leena Suurpää, chef för verksamheten vid de Ungas skyddshus vid Röda Korset bekymrar sig över kraven som ställs på ungdomar och ansvaret som läggs på dem.

– Det är oroväckande att fyra av fem ensamma ungdomar berättar att de inte har sökt hjälp för sin ensamhet. Var och en ska ha tillgång till en trygg gemenskap som man kan ansluta sig till, säger Suurpää.

De ungas skyddshus erbjuder ungdomar en inkluderande gemenskap och vid behov en trygg sovplats, samtalshjälp med pålitliga vuxna samt stöd för vardagen. Vid sidan av ungdomar kan även deras närstående få hjälp på skyddshusen. Dessutom får ungefär 25 000 personer varje år hjälp för sin ensamhet genom Röda Korsets vänverksamhet.

Dessa åtgärder räcker emellertid inte enbart, eftersom nästan hälften av människorna i Finland känner sig lämnade utanför åtminstone ibland.

– Upplevelsen av att bli lämnad utanför är så vanlig att utöver frivilliga eller myndighetspersoner behövs vi alla. Vi uppmuntrar alla att beakta människor omkring sig och på så sätt minska ensamheten på ett sätt som är lämpligast för var och en, säger Alaranta.

Röda Korset undersökte ensamheten, orsaker bakom den och dess konsekvenser för första gång i större utsträckning. Ensamhetsbarometern genomfördes av Taloustutkimus i januari 2022. Röda Korset kommer i fortsättningen att regelbundet följa ensamheten i Finland.

Finlands Röda Kors Ensamhetsbarometern 2022.pptx