”Hjälpbehovet kommer att fortsätta länge”

Fotograf: Philippine Red Cross

Tyfonen Rai har påverkat åtminstone 2,3 miljoner människors liv. Roda kors medlen används till nödvändig hjälp och förberedelser för kommande katastrofer.

Finlands Röda Kors beviljar 100 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa dem som drabbats av tyfonen Rais framfart på Filippinerna.

Tyfonen som slog till på Filippinerna på torsdag förra veckan har påverkat åtminstone 2,3 miljoner människors liv. Det var fråga om världens kraftigaste tropiska storm i år.

Stormen orsakade skyfall, översvämningar och jordskred. Trafik- och kommunikationsförbindelserna är på flera ställen avbrutna och vattentillgången är störd. Även sädesskörd har gått förlorad. Cirka 139 000 byggnader har förstörts helt eller delvis. Definitiv information till exempel om antalet döda har ännu inte erhållits.

– Vi är oroliga över hur mycket siffrorna ännu kommer att öka, eftersom alla kommunikationsförbindelser inte har kunnat återupprättas och det inte har gått att komma in till alla de katastrofdrabbade områdena, berättar internationella Röda Korsets (IFRC) katastrofhanteringsdelegat Eve Savonkari i Filippinernas huvudstad Manila.

Med biståndsmedlen stöds Filippinernas Röda Kors biståndsoperation via internationella Röda Korset. Filippinernas Röda Kors biståndsarbetare och frivilliga delar som bäst ut bland annat vatten, hygienförpackningar, mat och skydd på de drabbade områdena.

– Just nu behövs mest dricksvatten, mat, skydd och nödvändiga hushållsförnödenheter samt återförening av familjer. Mera långvarig hjälp behövs till exempel för att återupprätta inkvartering och näringsgrenar samt för att minska risker som katastrofer orsakar, berättar Savonkari.

Filippinernas Röda Kors hade redan på förhand förberett sig på stormen till exempel genom att stöda myndigheterna vid evakuering och reservera biståndsförnödenheter i beredskapslager. Klimatförändringen har emellertid gjort att stormarna är allt kraftigare och vanligare och det är allt svårare att återhämta sig från dem. Mera hjälp behövs.

– På de flesta tyfondrabbade områdena är fattigdomsprocenten högre än genomsnittligt och många samhällen får sin utkomst från jordbruk och fiske. Tyfonen befaras påverka människornas utkomst i synnerligen hög grad under de kommande månaderna på grund av att skörden har förstörts. Hjälpbehovet kommer att fortsätta länge, förutspår Savonkari.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag