Finlands Röda Kors stöder biståndsarbetet i Afghanistan med 200 000 euro ur katastroffonden

Fotograf: Meer Abdullah Rasikh / Afganistanin Punainen Puolikuu

Över hälften av afghanerna lider av brist på mat.

Den instundande vintern hotar speciellt dem som blivit tvungna att fly inom Afganistan.

Finlands Röda Kors ger ur sin katastroffond 200 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Afghanistan.

Den kroniska humanitära krisen i Afghanistan har förvärrats snabbt i år bland annat på grund av den skärpta konflikten, den därpå följande statskuppen, coronaviruspandemin samt den långvariga och allvarliga torkan. Samtidigt har många stora biståndsaktörer slutat ge eller skurit ned sin finansiering till Afghanistan.

Det är synnerligen viktigt att kontinuiteten för den opartiska och oberoende humanitära hjälpen kan tryggas.
Toni Jokinen

Antalet människor som lider av akut matbrist har efter april ökat med 37 procent. Nu är det redan cirka 23 miljoner människor, 55 procent av hela befolkningen, som lider av matkrisen. Den kommande vintern hotar i synnerhet de 700 000 människor som har förlorat sina hem eller som blivit tvungna att fly i år.

– Röda halvmånen och Rödakorsrörelsen har en exceptionellt god möjlighet att agera i hela landet och att nå de hjälpbehövande. Det är synnerligen viktigt att kontinuiteten för den opartiska och oberoende humanitära hjälpen kan tryggas, säger chefen för Röda Korsets internationella program Toni Jokinen.

Med katastroffondens medel stöds Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen IFRC:s nödhjälpsvädjan, som syftar till att leverera hjälp till totalt 560 000 människor i 16 provinser under två år.

De erbjuds skydd och till dem utdelas kontanthjälp, mat och andra hjälpförnödenheter.

I operationen har redan tidigare utdelas kontanthjälp till 3 500 familjer som drabbats av torkan samt hygienpaket i synnerhet till flickor. Dessutom har afghanska Röda halvmånens hälsostationer och mobila hälsoteam erbjudit hälso- och sjukvårdstjänster i hela landet till över en miljon människor under innevarande år.

Även Internationella rödakorskommittén (ICRC) stöder biståndsarbetet i Afghanistan. Den allt djupare krisen försöker man nu avhjälpa särskilt med mat- och materialhjälp.

– Till landet levereras som bäst via Pakistan 3 000 ton mat, vinterutrustning, hushållsartiklar och hygienpaket. Det här räcker ändå inte. Mera hjälp och finansiering behövs snabbt, berättar Jokinen.

Den nya finansieringen fördubblar Finlands Röda Kors bistånd till IFRC:s operation, för organisationen har redan tidigare i år stött biståndsoperationen i Afghanistan med sammanlagt 200 000 euro ur sin katastroffond. Därtill har finansiering av utrikesministeriet styrts till ICRC:s och IFRC:s coronaoperation.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Ge ett bidrag till katastroffonden
Bidra till katastroffonden