Kontaktuppgifter

Vi hjälper dig gärna att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar.

E-postadresser till medarbetare på Finlands Roda Kors är konstruerade enligt principen: fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Kommunikation:

 • Informatör Mari Mäkinen, tel. 040 664 7779
 • Informatör Senni Puustinen, tel. 040 610 9447
 • Informatör Tiina Leinonen (Frivillig räddningstjänst), tel. 040 581 0346
 • Informatör Noora Kero (mottagningsverksamhet), tel. 040 581 1063
 • Informationschef Siru Aura, tel. 040 838 8919
 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 0500 211 261

Ledning:

 • Generalsekreterare Kristiina Kumpula, tel. 040 588 6248
 • Sekreterare Raija Mölsä, tel. 0400 611 410
 • Ekonomi- och personaldirektör Tapani Väisänen, tel. 040 551 1117
 • Direktör för internationell hjälpverksamhet Tiina Saarikoski, tel. 040 189 4885
 • Organisationsdirektör Marja Lehtimäki, tel. 050 320 5181
 • Direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen, tel. 050 567 6629
 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 0500 211 261

Teamledare:

 • Enheten för medelsanskaffning, chef Regina Laurén, tel. 040 719 3158
 • Beredskapsenheten, chef Aki Pihlaja, tel. 040 163 2227
  0400 702 847
 • Enheten för välmående och hälsa, chef Maria Viljanen, tel. 040 532 6888
 • Enheten för migrationsarbete, chef Erja Reinikainen, tel. 0400 137 490
 • Enheten för organisationsutveckling, chef Tapani Tulkki, 0400 933 966
 • Internationella programverksamheten, chef Maria Suoheimo, tel. 040 701 1138
 • Internationella katastrofhjälpen, chef Tiina Saarikoski, tel. 040 189 4885
 • Internationella ekonomiförvaltningen, chef Jussi Lares, tel. 040 643 3578
 • Internationella personbiståndet, chef Jaana Jokinen, tel. 0400 910 686
 • Logistikenheten, chef Ari Mäntyvaara, tel. 040 844 3598
 • Anskaffningsenheten, chef Ritva Lahti, tel. 040 528 2507

Finlands Röda Kors styrelse 2020 - 2023:

Ordförande
Elli Aaltonen

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Laura Musta
Harri Virta

Styrelsens medlemmar
Outi Forsblom
Harri Jokiranta
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Jarno Rasinkangas
Ruut Rissanen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2020–2023  

Orförande
Otto Kari

Vice-ordförande
Päivi Kuntze