Kontaktuppgifter

Vi hjälper dig gärna att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar.

E-postadresser till medarbetare på Finlands Roda Kors är konstruerade enligt principen: fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Kommunikation:

 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 020 701 2015, 0500 211 261
 • Informationschef Outi Pärnänen, tel. 020 701 2220, 040 838 8919
 • Informatör Anna Kaipainen, tel. 020 701 2224, 040 485 5831
 • Informatör Mari Mäkinen, tel. 020 701 2223, 040 581 0346
 • Informatör Elina Hyypöläinen (Frivillig räddningstjänst), tel. 020 701 2003
 • Informatör Johanna Sjöholm (Kontti-varuhus och de ungas skyddshus) tel. 020 701 2237

Ledning:

 • Generalsekreterare Kristiina Kumpula, tel. 020 701 2010
 • Sekreterare Raija Mölsä, tel. 020 701 2011
 • Ekonomi- och personaldirektör Tapani Väisänen, tel. 020 701 2020
 • Direktör för internationell hjälpverksamhet Kalle Löövi, tel. 020 701 2025
 • Organisationsdirektör Marita Salo, tel. 020 701 2012
 • Direktör för medelsanskaffning John Ekelund, tel. 020 701 2022
 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 020 701 2015

Teamledare:

 • Enheten för medelsanskaffning, chef Anna Laurinsilta, tel. 020 701 2196
 • Beredskapsenheten, chef Leena Kämäräinen, tel. 0400 702 847
  0400 702 847
 • Enheten för hälsa och välmående, chef Maria Viljanen, tel. 020 701 2165
 • Frivillig- och ungdomsenheten, chef Erja Reinikainen, tel. 020 701 2145
 • Internationella programverksamheten, chef Toni Jokinen, tel. 020 701 2055
 • Internationella katastrofhjälpen, chef Andreas von Weissenberg, tel. 020 701 2035
 • Internationella personbiståndet, chef Lotta Vallaskangas, tel. 020 701 2066
 • Internationella ekonomiförvaltningen, chef Jukka Tervonen, tel. 020 701 2063
 • Logistikcentralen, chef Pertti Rantanen, tel. 03 3142 1412

Finlands Röda Kors styrelse 2014 - 2017:

 • Ordförande Pertti Torstila
 • Vice ordförande:
  Henri Backman
  Christel von Frenckell-Ramberg
  Otto Kari
 • Styrelseledamöter:
  Hannu Harri
  Eija Karine
  Irmeli Metsänen
  Maria Pietikäinen
  Markku Suokas
  Alpo Tanskanen

Finlands Röda Kors fullmäktige 2014 - 2017:

 • Ordförande Eero Rämö
 • Vice ordförande Pia Yli-Pirilä

Kampanjer