Kontaktuppgifter

Vi hjälper dig gärna att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar.

E-postadresser till medarbetare på Finlands Roda Kors är konstruerade enligt principen: fornamn.efternamn@rodakorset.fi 

Kommunikation:

 • Informatör Tuuli Daavittila, tel. 020 701 2244
 • Informatör Sari Häkkinen, tel. 020 701 2223
 • Informatör Ossi Seppälä (Frivillig räddningstjänst), tel. 020 701 2003
 • Informatör Noora Kero (mottagningsverksamhet), tel. 020 701 2207
 • Informationschef Siru Aura, tel. 020 701 2220, 040 838 8919
 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 020 701 2015, 0500 211 261

Ledning:

 • Generalsekreterare Kristiina Kumpula, tel. 020 701 2010
 • Sekreterare Raija Mölsä, tel. 020 701 2011
 • Ekonomi- och personaldirektör Tapani Väisänen, tel. 020 701 2020
 • Direktör för internationell hjälpverksamhet Kalle Löövi, tel. 020 701 2025
 • Organisationsdirektör Marja Lehtimäki, tel. 020 701 2012
 • Direktör för medelsanskaffning John Ekelund, tel. 020 701 2022
 • Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, tel. 020 701 2015

Teamledare:

 • Enheten för medelsanskaffning, chef Anna Laurinsilta, tel. 020 701 2196
 • Beredskapsenheten, chef Leena Kämäräinen, tel. 0400 702 847
  0400 702 847
 • Enheten för hälsa och välmående, chef Maria Viljanen, tel. 020 701 2165
 • Frivillig- och ungdomsenheten, chef Erja Reinikainen, tel. 020 701 2145
 • Internationella programverksamheten, chef Maria Suoheimo, tel. 020 701 2019
 • Internationella katastrofhjälpen, chef Tiina Saarikoski, tel. 020 701 2077
 • IInternationella ekonomiförvaltningen, chef Jukka Tervonen, tel. 020 701 2063
 • Logistikcentralen, chef Pertti Rantanen, tel. 03 3142 1412

Finlands Röda Kors styrelse 2017 - 2020:

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020  

Orförande:
Pirkko-Liisa Ollila

Vice-ordförande:
Päivi Kuntze