26.11.2020

”Så kallt som -40 °C"

En liten mongolisk flicka med ett lamm i famnen.
Fotograf: Benjamin Suomela / IFRC

Ett av de länder som längst varit mål för Finlands Röda Kors klädhjälp är Mongoliet.

På den glesbebyggda landsbygden i Mongoliet är huvudnäringen nomadism.

Ovanligt svåra väderförhållanden har länge satt landet på prov: en så kallad dzud-vinter uppstår när en torr sommar och därpå följande köld gör bete omöjligt. Temperaturen kan sjunka så lågt som till -40 °C.

Tusentals nomadfamiljer har varit tvungna att flytta till städerna, de flesta till slumområdena i Ulaanbaatar.

Stort behov av kläddonationer

Finländska vinterkläder är särskilt eftertraktade, eftersom de är i gott skick och lämpliga för kalla förhållanden.

Frivilliga från den lokala rödakorsföreningen förde personligen kläddonationerna direkt till de hjälpbehövande.

Röda Korset skickar vardagskläder som ännu är användbara till den internationella klädhjälpen. Kvalitetskriterierna för klädhjälpen är stränga, eftersom det i krisområden inte är möjligt att tvätta eller reparera kläder.

Klädhjälp begärs i huvudsak från länder, där Röda Korset redan har verksamhet och hjälpen får användas enbart genom direkt utdelning av kläderna till de hjälpbehövande. I destinationslandet samordnas hjälpen av den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen.

Kläder som är avsedda för internationellt bistånd ska vara lämpliga för olika förhållanden. Även säkerhetsfrågor ska beaktas: vi skickar aldrig kläder med religiösa eller politiska symboler. På destinationen är kläderna viktiga för mottagaren, så vi är noggranna med kvaliteten.

Kläd- och varudonationer till Röda Korset
Kläd- och varudonationer till Röda Korset
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag