Kom med till Roda Korsets Jul

Kristiina Hemminki / Finlands Röda Kors
Fotograf: Kristiina Hemminki / Finlands Röda Kors

Vi samlade ihop tips, evenemang och öppetider för julen till din glädje.

Insamlingen Jul i Sinnet för det goda vidare 

Jul i Sinnet -insamlingen delar ut 28 000 (á 70 €) gåvokort till barnfamiljer i Finland, som har det ekonomiskt svårt. Med gåvokorten kan familjerna handla mat till julbordet. Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle

Insamlingen börjar 21.11. och pågår till julafton. Även du kan uppmärksamma en obekant barnfamilj och ge dem en bättre jul.

Läs mera on insamlingen

Röda Korsets webbutik är alltid öppen

Utbudet omfattar julkort och Betydelsefulla gåvor, första hjälpen- och trygghetsprodukter samt produkter för vardagen.
 
Både du och gåvans mottagare blir på gott humör av att ge och få en gåva som hjälper ♥ – inkomster från webbutiken går till Röda Korsets arbete.
 
 

Beställa Julkort senast den 11.12 kl. 12

Röda Korsets julkort är försedda med ett fixvärdemärke. Om du beställer dem senast den 11.12 kl. 12 hinner du posta korten den 17.12, som är den sista dagen för att skicka julkort. Kom ihåg att kolla när din brevlåda töms.
 
 
OBS! Om du gör din beställning i webbutiken senast den 16.12. kl. 12 hinner produkterna som du beställer fram till jul.
 
 

Ge en Betydelsefulla gåva i julklapp

 
Röda Korsets Betydelsefulla gåva är en annorlunda gåvoidé. Genom en immateriell gåva kan du konkret hjälpa en nödställd människa.
 
Vi samlade ihop tips för etisk gåva. Gåvornas pris börjar fråm 10 euro och dem passar till alla, oberoende av kön eller åldern. 
 
 

Nöden i Syrien förvärras - ge ett bidrag till katastroffonden

 
Just nu nöden i Syrien förvärras. Med din hjälp delar Röda Korset ut nödhjälp till människor som har flytt från sina hem – vatten, mat, skydd och sjukvård.
 
Obundna medel samlas till Finlands Röda Kors katastroffond. Pengarna används bland annat till att hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter på olika håll i världen och även i Finland.
 
 

Stöd hemlandsverksamhet

Genom att ge ett bidrag för hemlandsverksamhet stöder du bland annat utvecklingen av vänverksamheten, första hjälpen-gruppverksamheten, hälsopunkterna och ungas skyddshus i Finland.

Ge ett bidrag >>

Öppna en Julinsamling på Facebook

Öppna en insamling för Finlands Röda Kors katastroffond enkelt på Facebook.
 

Eller grunda en egen insamling på nätet

Du kan starta en egen insamling på nätet och samla in pengar till. Välj bidragsmål, och samla in bidrag exempelvis i sociala medier och per epost.

Årsskiftets evenemang

Kom med på julförsäljning, julfest eller julkafé
 
 

Kontti-återvinningsvaruhusen

 
 

Öppettider för Blodtjänsten

 
 

De ungas skyddshus är öppna

Öppettider och kontaktinformation för De ungas skyddshus
 
 

Avlägg ett nyårslöfte – år 2020 stöder jag Röda Korsets verksamhet..

Till exempel genom att bli medlem, att börja som månadsgivare eller  genom att komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet exempelvis som en vän.
 

Byt ut ditt julpaket mot en månadsdonation

 
Du kan välja om du vill att ditt bidrag ska gå antingen till katastroffonden, till frivilligverksamheten i hemlandet eller både och.
 
När du bidrar regelbundet med t.ex. priset för en lunch per månad, ger du mat för en hel månad till någon i de fattigaste länderna..
 
Om du riktar din hjälp till verksamheten i hemlandet, stöder du bland annat vänverksamhet och de Ungas skyddshus.
 
 

Hjälp till Jul med dig. Tack!

Emilia Kangasluoma
Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors på nätet

Det effektivaste sättet att få fram hjälpen i Nepal just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Leena Koskela / Röda Korset

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020   
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Pirkko-Liisa Ollila

Vice-ordförande:
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.