Kampanjer och insamlingar

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila
Eeva Anundi/Kampanj mot rasism

Under Röda Korsets nationella vecka mot rasism turnerar Attitydresan med långtradare runtom i Finland 16–21.3. Under Attitydresan påminner vi om att alla människor är lika värda och uppmuntrar den tysta majoriteten att ta ställning mot diskriminering och rasism.

Tatu Blomqvist

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Man kan förälska sig när som helst men gummi behövs alltid. Röda Korset är med i Sommargummikampanjen tillsammans med YleX och Väestöliitto.

Ari Räsänen

I år ordnades Finlands Röda Kors insamling Hungerdagen den 18–20.9.2014. Hungerdagen ordnas igen 17-19.9.2015. Alla är välkomna att delta i Finlands Röda Kors största insamlingsoperation!

Tack till alla Näsdagens välgörare. Kampanjen nådde sin kulmen 7.11 i Yle TV2:s Näsdagen-show.

Hanna Linnakko

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds traditionella insamling ordnades senaste år för 18:e gången.