Kampanjer och insamlingar

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila
Hanna Linnakko

Jul i Sinnet insamlingen hjälper barnfamiljer i Finland som har det ekonomiskt svårt.

Eeva Anundi/Kampanj mot rasism

Vad jobbar vi för och varför?

Röda Korsets nationella Mot rasism!-kampanj jobbar för att förebygga rasism. Det fleråriga projektet finansieras av Penningautomatföreningen RAY. Att förebygga etniskt diskriminering och främja integrering hör till Röda Korsets grunduppgifter och verksamheten understöds av arbets- och näringsministeriet.

Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden. Röda Korsets frivilliga hjälpare är på plats runt om i världen. Du bestämmer om de kan skapa hopp och skydd till de nödställda.

Det effektivaste sättet att få fram hjälpen i Nepal just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Kampanjer