Aktuellt

Röda Korsets jul. Vi samlade ihop tips, öppetider och evenemang för dig.

Julkort och gåvor i Röda Korsets webbutik

Röda Korsets webbutik är alltid öppen. Utbudet omfattar t.ex. första hjälpen- och trygghetsprodukter samt produkter för vardagen. 

 

Beställa Julkort nu

Röda Korsets julkort är försedda med ett fixvärdemärke. Om du beställer dem senast den 8.12 kl. 12 hinner du posta korten den 17.12, som är den sista dagen för att skicka julkort. Kom ihåg att kolla när din brevlåda töms.
 
 
Både du och gåvans mottagare blir på gott humör av att ge och få en gåva som hjälper ♥ – inkomster från webbutiken går till Röda Korsets arbete.
 

Insamlingen Jul i Sinnet för det goda vidare

Insamlingen börjar 19.11. och pågår till julafton. Jul i Sinnet insamlingens mål är att dela ut 21 000 presentkort (á 50 €). Med hjälp av presentkorten kan barnfamiljer som är mindre bemedlade eller annars befinner sig i en svår livssituation handla mat för julen. Även du kan uppmärksamma en obekant barnfamilj och ge dem en bättre jul. 
 
 

Ge ett bidrag till katastroffonden

 
 
skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €)
 

Stöd hemlandsverksamhet

Genom att ge ett bidrag för hemlandsverksamhet stöder du bland annat utvecklingen av vänverksamheten, första hjälpen-gruppverksamheten, hälsopunkterna och ungas skyddshus i Finland.

Ge ett bidrag >>

Ge en Betydelsefulla gåva i julklapp

Röda Korsets Betydelsefulla gåva är en annorlunda gåvoidé. Genom en immateriell gåva kan du konkret hjälpa en nödställd människa. Gåvornas pris börjar fråm 10 euro och dem passar till alla, oberoende av kön eller åldern. 
 
Vi samlade ihop tips för etisk gåva
 
 

Öppna en Julinsamling på Facebook

 
Öppna en insamling för Finlands Röda Kors katastroffond enkelt på Facebook.
 

Eller grunda en egen insamling på nätet

Du kan starta en egen insamling på nätet och samla in pengar till. Välj bidragsmål, och samla in bidrag exempelvis i sociala medier och per epost.

Årsskiftets evenemang

Kom med på julförsäljning, julfest eller julkafé
 
 

Kontti-återvinningsvaruhusen

 
 

Öppettider för Blodtjänsten

 
 

De ungas skyddshus är öppna

Öppettider och kontaktinformation för De ungas skyddshus
 
 

Avlägg ett nyårslöfte – år 2021 stöder jag Röda Korsets verksamhet..

Till exempel genom att bli medlem, att börja som månadsgivare eller  genom att komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet exempelvis som en vän.
 

Byt ut ditt julpaket mot en månadsdonation

 
Du kan välja om du vill att ditt bidrag ska gå antingen till katastroffonden, till frivilligverksamheten i hemlandet eller både och.
 
När du bidrar regelbundet med t.ex. priset för en lunch per månad, ger du mat för en hel månad till någon i de fattigaste länderna..
 
Om du riktar din hjälp till verksamheten i hemlandet, stöder du bland annat vänverksamhet och de Ungas skyddshus.
 
 

Hjälp till Jul med dig. Tack!

 
 
Emilia Kangasluoma
Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors på nätet

Det effektivaste sättet att få fram hjälpen i Nepal just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Linus Lindholm / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Finlands Röda Kors styrelse 2020–2023

Ordförande
Elli Aaltonen

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Laura Musta
Harri Virta

Styrelsens medlemmar
Outi Forsblom
Harri Jokiranta
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Jarno Rasinkangas
Ruut Rissanen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2020–2023   
(supleanter inom parentes)

Orförande
Otto Kari

Vice-ordförande
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.