Aktuellt

Otto-Ville Väätäinen / Finlands Röda Kors
Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors gjorde en utfrågning för att inför riksdagsvalet i vår ta reda på var partierna står i frågor som är viktiga för Röda Korset.

Svaren ger de nuvarande riksdagspartiernas ordförande: Samlingspartiets Alexander Stubb, SDP:s Antti Rinne, Sannfinländarnas Timo Soini, Centerns Juha Sipilä, Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki, De Grönas Ville Niinistö, SFP:s Carl Haglund, Kristdemokraternas Päivi Räsänen och Jari Leino från Förändring 2011, som tog steget in i riksdagen under den här valperioden.

Frågorna i utfrågningen är fördelade på fyra områden: välfärd och ojämlikhet i Finland, organisationsverksamhet och det civila samhället, flyktingskap och migration samt internationellt biståndsarbete och utvecklingssamarbete.

På varje fråga fick deltagarna i enkäten välja mellan färdiga svarsalternativ. Avsikten var att göra alternativen utmanande, men partiledarna fick också tillfälle att motivera sina val.

Resultaten i valutfrågningen hittar du här

Hjälpens historier

Joonas Brandt

Finlands Röda Kors valutfrågning 2015

Finlands Röda Kors gjorde i januari 2015 en utfrågning för att inför riksdagsvalet i vår ta reda på var partierna står i frågor som är viktiga för Röda Korset. Frågorna har gjorts upp av experter på Finlands Röda Kors centralbyrå.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Jussi Vierimaa

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Helsinki, 2017.

Jussi Vierimaa

Finlands Röda Kors styrelse 2014–2017:

Ordförande:
Pertti Torstila

Vice-ordförande:
Henri Backman
Otto Kari
Christel von Frenckell-Ramberg

Styrelsens medlemmar:
Eija Karine
Hannu Harri
Maria Pietikäinen
Markku Suokas
Alpo Tanskanen
Irmeli Metsänen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2014–2017:     
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Eero Rämö

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Niklas Meltio

Även här i vårt land var det många som berördes av tsunamin. Finlands Röda Kors deltog såväl i efterforskningen och evakueringen av finländare som i uppgiften att stödja offrens anhöriga.

Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 189 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors inledde i april 2010 en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här hemma.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.