Kom med i Röda Korsets jul

God vilja och trygghet skapar jul i sinnet.

Här kommer en minneslista inför jul: öppettider, kontaktuppgifter samt bidrags- och gåvotips som gör gott.

Julkort och gåvor i Röda Korsets webbutik

Röda Korsets webbutik är alltid öppen. Utbudet omfattar t.ex. första hjälpen- och trygghetsprodukter samt produkter för vardagen. 
 
OBS! Om du gör din beställning i webbutiken senast den 17.12. kl. 12 hinner produkterna som du beställer fram till jul.
 
 

Beställa Julkort nu

 
Röda Korsets julkort är försedda med ett fixvärdemärke. Om du beställer dem senast den 7.12 kl. 12 hinner du posta korten den 19.12, som är den sista dagen för att skicka julkort. Kom ihåg att kolla när din brevlåda töms.
 
 
Både du och gåvans mottagare blir på gott humör av att ge och få en gåva som hjälper ♥ – inkomster från webbutiken går till Röda Korsets arbete.
 

Insamlingen Jul i Sinnet för det goda vidare

Insamlingen pågår till julafton. Jul i Sinnet insamlingens mål är att dela ut 28 000 presentkort (á 70 €). Med hjälp av presentkorten kan barnfamiljer som är mindre bemedlade eller annars befinner sig i en svår livssituation handla mat för julen. Även du kan uppmärksamma en obekant barnfamilj och ge dem en bättre jul. 

Ge ett bidrag på Jul i Sinnet -sidorna >>

Läget i Jemen är katastrofalt - ge ett bidrag till katastroffonden

 
Jemen har 27 miljoner invånare och över 22 miljoner av dem behöver omedelbart hjälp för att överleva. Det är brist på allt: mat, rent vatten, mediciner och hälsovård.
 
–  Familjerna kämpar med endast en måltid per dag eller som värst måste de välja mellan mat och mediciner eftersom prisnivån har stigit så mycket att de inte ens har råd med basförnödenheterna", berättar Niklas Saxén, koordinator för humanitär hjälp.
 
Röda Korset är en betydande humanitär aktör i Jemen. Röda Korset har ofta tillträde till områden som andra hjälpare inte kan nå.
 
skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €)
 
 

Stöd hemlandsverksamhet

Genom att ge ett bidrag för hemlandsverksamhet stöder du bland annat utvecklingen av vänverksamheten, första hjälpen-gruppverksamheten, hälsopunkterna och ungas skyddshus i Finland.

Ge ett bidrag >>

Ge en annorlunda gåva i julklapp

Röda Korsets Betydelsefulla gåva är en annorlunda gåvoidé. Genom en immateriell gåva kan du konkret hjälpa en nödställd människa.
 
Gåvornas pris börjar fråm 10 euro och dem passar till alla, oberoende av kön eller åldern. 
 
Vi samlade ihop tips för etisk gåva
 
 

Öppna en Julinsamling på Facebook

 
Öppna en insamling för Finlands Röda Kors katastroffond enkelt på Facebook.
 

Grunda en egen insamling på nätet

Du kan starta en egen insamling på nätet och samla in pengar till. Välj bidragsmål, och samla in bidrag exempelvis i sociala medier och per epost.

Årsskiftets evenemang

Kom med på julförsäljning, julfest eller julkafé
 
 

Kontti-återvinningsvaruhusen

 
 

Öppettider för Blodtjänsten

 
 

De ungas skyddshus är öppna

Öppettider och kontaktinformation för De ungas skyddshus
 
 

Avlägg ett nyårslöfte – år 2019 stöder jag Röda Korsets verksamhet..

Till exempel genom att bli medlem, att börja som månadsgivare eller  genom att komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet exempelvis som en vän.
 

Byt ut ditt julpaket mot en månadsdonation

 
Du kan välja om du vill att ditt bidrag ska gå antingen till katastroffonden, till frivilligverksamheten i hemlandet eller både och.
 
När du bidrar regelbundet med t.ex. priset för en lunch per månad, ger du mat för en hel månad till någon i de fattigaste länderna..
 
Om du riktar din hjälp till verksamheten i hemlandet, stöder du bland annat vänverksamhet och de Ungas skyddshus.
 
 

Hjälp til Jul med dig. Tack!

 
 
Maria Santto / Finlands Röda Kors
Hungerdagsinsamlingen ordnas 20.-22.9.2018. Bidra eller kom med som bössinsamlare.
 
Du kan vara med och rädda liv!
Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Leena Koskela / Röda Korset

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020   
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Pirkko-Liisa Ollila

Vice-ordförande:
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Kampanjer