Aktuellt

Röda Korsets vecka mot rasism firas 20.–26.3.2017.

Delta i sociala medier:  #jagbestämmer

Under #minäpäätän #jagbestämmer #idecide -kampanjen betonas allas möjlighet att vara med och skapa en jämställd, trygg och  öppen gemenskap och ett samhälle för alla.
 

Arbete mot rasism

Som rasism uppfattas ofta den mest extrema och synligaste formen men rasistiska attityder förekommer på flera vardagliga sätt: antydningar, gester, miner, blickar, skyllande, skämt som låter oskyldiga och uteslutande ur en grupp.
 
Vi alla har ett kollektivt ansvar  att skapa en jämställd atmosfär. Vi vill tala för ett mångvärdigt och jämställt samhälle där alla har likadana möjligheter att agera och påverka. Attityder och beteende sprids via exempel.
 
Det riksomfattande projektet Nej till rasism som Röda Korset koordinerar motarbetar rasism. Att förhindra etnisk diskriminering och att främja integration är en del av Röda Korsets grundläggande verksamhet som stöds av arbets- och näringsministeriet. Projektet pågår i flera år och det finansieras av Penningautomatföreningen.
 
 
Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Välkommen till ordinarie stämman i juni 2017 i Helsingfors!

Jussi Vierimaa

Finlands Röda Kors styrelse 2014–2017:

Ordförande:
Pertti Torstila

Vice-ordförande:
Henri Backman
Otto Kari
Christel von Frenckell-Ramberg

Styrelsens medlemmar:
Eija Karine
Hannu Harri
Maria Pietikäinen
Markku Suokas
Alpo Tanskanen
Irmeli Metsänen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2014–2017:     
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Eero Rämö

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Niklas Meltio

Även här i vårt land var det många som berördes av tsunamin. Finlands Röda Kors deltog såväl i efterforskningen och evakueringen av finländare som i uppgiften att stödja offrens anhöriga.

Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors inledde i april 2010 en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här hemma.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Kampanjer