Aktuellt

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen

Vi firar vändagen 14.2.2016. Vänskap ger glädje är evenemang som Röda Korsets avdelningar ordnar på vändagen men också vid andra tidpunkter i februari.

Ensamhet frågar varken efter ålder eller efter kön. Vem som helst kan känna sig ensam. Röda Korset hjälper genom att förmedla vänner till dem som behöver sällskap. Sammanlagt har Röda Korset omkring 8000 frivilliga vänner runt om i landet.

Målet är att Finlands Röda Kors ska kunna erbjuda växelverkan och socialt stöd i synnerhet till dem som löper risk att bli ensamma och som har ett behov av kontakt med andra människor. Vänverksamheten främjar välmåendet och stärker gemenskapskänslan. Du kan också delta i arbetet mot ensamhet, klicka på länken för att läsa mera.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Jussi Vierimaa

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Helsinki, 2017.

Jussi Vierimaa

Finlands Röda Kors styrelse 2014–2017:

Ordförande:
Pertti Torstila

Vice-ordförande:
Henri Backman
Otto Kari
Christel von Frenckell-Ramberg

Styrelsens medlemmar:
Eija Karine
Hannu Harri
Maria Pietikäinen
Markku Suokas
Alpo Tanskanen
Irmeli Metsänen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2014–2017:     
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Eero Rämö

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Niklas Meltio

Även här i vårt land var det många som berördes av tsunamin. Finlands Röda Kors deltog såväl i efterforskningen och evakueringen av finländare som i uppgiften att stödja offrens anhöriga.

Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors inledde i april 2010 en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här hemma.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.