Aktuellt

Hanna Linnakko
Fotograf: Hanna Linnakko

Insamlingen Jul i sinnet hjälper barnfamiljer i Finland.

I år inleds insamlingen fredag 20.11.2015 och pågår ända till julafton. Bidragsmedlen används till presentkort på 70 euro som barnfamiljer i trångmål kan använda till att köpa matvaror inför jul. Frivilliga inom organisationerna delar ut sammanlagt 22 000 presentkort. Läs mer om insamlingen >>

Såhär deltar du i insamlingen:

  • Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20
  • Insamlingstelefon: 0600-16555 (10 €/samtal + lsa/msa)
  • Bidrag per textmeddelande: sänd meddelande HJM till 16499 (10 €/textmeddelande)

Vi utmanar alla företag i Finland att delta i insamlingen Jul i sinnet!

Ettans morgon-tv berättar om insamlingen från starten 20.11 ända fram till julafton. I rutan löper under sändningens gång en lista över de företag som bidragit med minst 1 500 euro. Kontakt oss!
 

Innehavare av tillståndet

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Syfte: Till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2014-6944/30.7.2014. Insamlingstid 30.7.2014-31.12.2015 i hela landet, utom på Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

 

 

Hjälpens historier

Joonas Brandt

Finlands Röda Kors valutfrågning 2015

Finlands Röda Kors gjorde i januari 2015 en utfrågning för att inför riksdagsvalet i vår ta reda på var partierna står i frågor som är viktiga för Röda Korset. Frågorna har gjorts upp av experter på Finlands Röda Kors centralbyrå.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Jussi Vierimaa

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finland Röda Kors högsta beslutande organ och fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda. Nästa stämma hålls i Helsinki, 2017.

Jussi Vierimaa

Finlands Röda Kors styrelse 2014–2017:

Ordförande:
Pertti Torstila

Vice-ordförande:
Henri Backman
Otto Kari
Christel von Frenckell-Ramberg

Styrelsens medlemmar:
Eija Karine
Hannu Harri
Maria Pietikäinen
Markku Suokas
Alpo Tanskanen
Irmeli Metsänen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2014–2017:     
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Eero Rämö

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Niklas Meltio

Även här i vårt land var det många som berördes av tsunamin. Finlands Röda Kors deltog såväl i efterforskningen och evakueringen av finländare som i uppgiften att stödja offrens anhöriga.

Johannes Wiehn

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 189 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors inledde i april 2010 en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här hemma.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Kampanjer