Vi bjuder in alla att delta i Hungerdagsinsamlingen!

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Anmäl dig som bössinsamlare 14.-16.9.2017 eller bidra. Medel samlas in till katastroffonden.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till katastroffonden. För tillfället behövs hjälp till exempel i Jemen som drabbats av krig, torka och kolera.  I Jemen är över 70 % av befolkningen i behov av hjälp. I Finland hjälper man bland annat offer för eldsvådor och utbildar frivilliga inom psykiskt stöd. Frivilliga inom psykiskt stöd har bland annat hjälpt människor som blev uppskakade av knivhuggningen i Åbo.
 
 
eller bidra
 

Starta en egen insamlingsbössa på nätet

 
Du kan starta en egen insamlingsbössa på nätet och samla in pengar till Finlands Röda Kors katastroffond. Dela insamlingsbössan på dina hemsidor, din blogg, ditt företags hemsidor, via e-post eller på Facebook och utmana både dina bekanta och okända att vara med och ge bidrag.
 

Läs mer: www.hungerdagen.fi

 
Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Leena Koskela / Röda Korset

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020   
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Pirkko-Liisa Ollila

Vice-ordförande:
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Kampanjer