Anmäl dig som bössinsamlare på Hungerdagen

Benjamin Suomela
Bössinsamling är lätt och trevligt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller några särskilda kunskaper. Det räcker att du bryr dig och har vilja att hjälpa
Fotograf: Benjamin Suomela

Bössinsamlingen för Hungerdagen ordnas från torsdag till lördag den 26–28 september. Har du möjlighet att komma med och hjälpa?

 
Du kan välja insamlingsdagen själv och samla när det bäst passar dig själv. På bara en timme hjälper du mycket!
 
Som bössinsamlare hjälper du de allra mest utsatta att få den hjälp de behöver. Både syriska barn som flytt undan krig till flyktingläger och folk i Finland som vid brand har förlorat sitt hem behöver just nu din hjälp.     
 
Tveka inte, utan anmäl dig redan idag som bössinsamlare.
 
Genom att anmäla dig på förhand säkerställer du att den frivillige som ansvarar för insamlingen på din ort vet att du vill delta. Då kan hen ge dig instruktioner i praktiska frågor kring insamlingen. 
 

Välkommen som bössinsamlare!

Maria Santto
Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors på nätet

Det effektivaste sättet att få fram hjälpen i Nepal just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Leena Koskela / Röda Korset

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2017–2020   
(supleanter inom parentes)

Orförande:
Pirkko-Liisa Ollila

Vice-ordförande:
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.