Aktuellt

Jonas Brandt
Fotograf: Jonas Brandt

Till och med var femte finländare känner sig ensam. Ensamhet kan kännas som osynlighet, tomhet eller även i form av fysisk smärta.

Lindra ensamhet, kom med som vän

 
Vem som helst kan vara ensam men lyckligtvis kan vem som helst också hjälpa.
 
Att göra slut på ensamheten börjar med att upptäcka den: att se och notera den ensamme. Endast tillsammans kan vi lyckas, alltså vi ser – varandra.
 
Röda Korset lindrar ensamhet genom att förmedla vänner till dem som saknar sällskap. Vännerna träffar varandra och tillbringar tid på det sätt som det bäst passar för dem, till exempel kan man dricka kaffe eller gå på promenad.
 

Kom med som en vän

Vi utbildar dig och handleder dig till din nya vän. Du får ett gott humör när du modigt anmäler dig med som frivillig. Till och med en liten stund av din tid kan förändra en annan människas liv.
 
 
 
LokalTapiola stöder Röda Korsets vänverksamhet i Finland.
Emilia Kangasluoma
Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors på nätet

Det effektivaste sättet att få fram hjälpen i Nepal just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

Kimmo Holopainen

På den här sidan hittar du Röda Korsets årsberättelser och organisationens regler. Dessutom finns här samlat de lagar och förordningar som reglerar Röda Korsets verksamhet.

I en webb-dagbok som handlar om katastrofstyrka, bekantar man sig med hur individer, gemenskaper och länder runt om i världen förbättrar uthålligheten i trycket av klimatförändringen och olika samhällsfaktorer.

Leena Koskela / Finlands Röda Kors

Ordinarie stämman som sammanträder vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Stämman fattar beslut om verksamhetens inriktning och väljer också organisationens högsta förtroendevalda.

Finlands Röda Kors styrelse 2020–2023

Ordförande
Elli Aaltonen

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Laura Musta
Harri Virta

Styrelsens medlemmar
Outi Forsblom
Harri Jokiranta
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Jarno Rasinkangas
Ruut Rissanen

 

Finlands Röda Kors fullmäktige 2020–2023   
(supleanter inom parentes)

Orförande
Otto Kari

Vice-ordförande
Päivi Kuntze

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors skaffar biståndsmaterial både till nationella och internationella biståndsoperationer.

Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation och en av de 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Anställd personal jobbar vid de frivilligas sida runt om i Finland.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors har en kampanj för att skaffa nya månadsgivare till katastroffonden och för verksamheten här i Finland.

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.