30.06.2023

Pamfletten Hör de ungas röst!

Finlands Röda Kors Ungas skyddshus har gett ut en pamflett, som sammanställts av ungdomarnas digitala råd, Hör de ungas röst! 26 önskemål från ungdomarna till beslutsfattarna.

Finlands Röda Kors Ungas skyddshus har gett ut en pamflett, som sammanställts av ungdomarnas digitala råd, Hör de ungas röst! 26 önskemål från ungdomarna till beslutsfattarna. Pamfletten innehåller ungdomarnas tankar, önskemål och krav avseende bland annat lättillgängliga tjänster, minskad ensamhet, självständighet och delaktighet.

Pamfletten skickades med publikationen i juni 2023 till riksdagen, till alla dåvarande riksdagsledamöter.

Om du inte hinner läsa hela publikationen, läs åtminstone de numrerade sammanfattningarna av Poimi talteen nuorten toiveet. Vi på de ungas skyddshus hoppas att publikationen intresserar dig att läsa ungdomarnas tankar och ta ungdomarnas röst i beaktande i all beslutsfattning.

Läs och ladda ned pamfletten på svenska, finska eller engelska.

Beställ de tryckta pamfletten på finska genom att skicka e-post till ee.eisen@redcross.fi.

 

Vi har på de Ungas skyddshus tillsatt digitala råd för ungdomarna vars
röst annars inte skulle bli hörd i samhället och för vilka samhällelig påverkan inte är känd.
Digiraati.fi är en demokratisk tjänst som upprätthålls av justitieministeriet. Syftet med tjänsten är att ge alla under 29 år en kanal för påverkan respektive möjlighet att få sin röst hörd i viktiga frågor som gäller dem.