26.11.2020

Vänskap på webben är inte bara till för unga

Punaisen Ristin ystävävapaaehtoinen Markku Remes tietokoneensa ääressä.

Röda Korsets vänverksamhet på webben planerades framför allt för ungdomar, men även allt flera vuxna blir intresserade av den.

Jag upplever att jag får mer innehåll i mitt liv enbart genom att jag får möjlighet att följa med frågor som min vän på webben är intresserad av och som jag själv inte nödvändigtvis vet så mycket om.

Markku Remes, 66 år och bosatt i Mäntsälä, är redan en veteran inom Röda Korsets vänverksamhet. Han har i flera år varit en vän till en äldre man i rullstol och hjälpt honom att gå på promenader. Männen träffas några gånger i månaden. När Markku fick höra om vänverksamheten på webben blev han genast intresserad.

– Världen förändras och utvecklingen går framåt. Jag har alltid varit intresserad av sociala medier och informationsförmedling. På frågan om hurdan vänverksamhet jag är intresserad av kryssade jag även för punkten sociala medier, säger Markku.

Röda Korsets centralbyrå kontaktade Markku kort därefter och erbjöd honom att vara en vän på webben till en person som är några år äldre än han själv.

– Jag tog genast tillfället i akt och skickade ett meddelande där jag presenterade mig själv. Sedan dess har vi ungefär en gång i veckan skickat meddelanden till varandra per e-post. Min nya vän bor i Egentliga Finland och är intresserad av lite andra saker än jag: till exempel musik, litteratur och resor. Jag å andra sidan berättar om mitt liv här i Mäntsälä. Jag upplever att jag får mer innehåll i mitt liv enbart genom att jag får möjlighet att följa med frågor som min vän på webben är intresserad av och som jag själv inte nödvändigtvis vet så mycket om.

Man kan hålla kontakt med sin vän på webben på många sätt: via Skype, telefon, e-post eller exempelvis WhatsApp. Man får fritt välja om man vill använda en chattapplikation och likaså hur ofta man kontaktar varandra. Det enda önskemålet från Röda Korsets sida är att den frivilliga förbinder sig till verksamheten för åtminstone sex månader. Det säger sig självt att diskussionerna är konfidentiella – på samma sätt som med vänner överlag.

Lätt tillgänglig verksamhet

Markku Remes blev intresserad av Röda Korsets verksamhet redan för cirka fyrtio år sedan. Markku, som hela sitt yrkesliv varit anställd hos ett inhemskt flygbolag, var vid den tidpunkten med och flög förnödenheter till offren för jordbävningen i Neapel år 1980. Han fick med egna ögon se verksamheten för Röda Korsets katastrofhjälp. Minnena från det lever kvar.

– När jag blev pensionär började jag se efter vilka aktiviteter som erbjuds i Mäntsälä. På det sättet kom jag i kontakt med Röda Korsets vänverksamhet och lokalavdelning. Det var lätt för mig att gå med i verksamheten, eftersom jag sedan tidigare hade en positiv bild av Röda Korset.

Efter det har Markku gått både Röda Korsets grundkurs i vänverksamhet och kursen i vänverksamhet på webben.

Enligt Markku gör vänverksamheten på webben det möjligt att vara vän också med flera personer.

– Jag uppmuntrar alla att friskt prova på vänverksamhetens olika möjligheter. Själv har jag fått en ny dimension i mitt liv. Jag har lärt mig att uppskatta människor på ett nytt sätt. Ibland kan det naturligtvis vara så att vänskapen helt enkelt inte fungerar. Då måste man också kunna medge det.

– I bästa fall är en ny vän som en upptäcktsresa utanför den egna livsmiljön, funderar Markku.

Text: Maarit Seeling

Kom med som frivillig
Vill du ha en vän på webben?