Upphandlingsmeddelanden

Fotograf: Marjaana Malkamaki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors införskaffar biståndsmaterial för såväl nationella som internationella hjälpoperationer.

En del av utrustningen levereras direkt från tillverkaren till biståndsmålet, medan en del skaffas till logistikcentret i Tammerfors, där funktionsklara enheter för snabb biståndsverksamhet, såsom fältsjukhus och hälsostationer, packas och lagras.

På denna webbplats publiceras uppgifter om upphandlingar med högt tröskelvärde. Du hittar anmälningar om upphandlingar även i följande portaler: Tenders Electronic Daily (EU), HILMA.

Om det inte finns några upphandlingsmeddelanden betyder det att det inte finns några aktuella upphandlingar som enligt lagen om offentliga upphandlingar borde anmälas. Upphandlingarna sköts systematiskt och med en god helhetsekonomisk syn i enlighet med upphandlingslagen, för att garantera att de donerade medlen används så effektivt som möjligt, både ur bidragsgivarnas och hjälpmottagarnas synvinkel.

Anbudsförfrågningar och mer detaljerad information om upphandlingarna fås av kontaktpersonerna för respektive upphandlingsmeddelande. För leverantörer som är intresserade av samarbete lönar det sig att aktivt följa den här webbplatsen, eftersom antalet upphandlingar varierar mycket beroende på vilka katastrofer som inträffar ute i världen.

Upphandlingsannonser

Finnish Red Cross is requesting for quotations for field bed, suitable for FRC aid workers as well as for temporary shelter purposes or for first aid points. Bed needs to be foldable or easily erected from pieces, but still stable bed. Need for 1000 beds.

See more information: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/65799/notice/93676/overview