18.12.2023

Röda Korset i bild år 2023

Glada frivilliga från Röda Korset i pulkabacken.
Fotograf: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti

Hur såg vår biståndsverksamhet ut under det gångna året? Vi hjälpte i kriser och olyckor och tog hand om de som hamnat i den allra sämsta ställningen.

Ett stort tack för det gångna året till alla frivilliga, bidragsgivare, medarbetare, partner och vänner till Röda Korset! Tiden är nu lämplig för att se vad allt vi åstadkom tillsammans.

Vårt arbete för att hjälpa människorna som lider av krisen i Ukraina fortsatte. Biståndsbehovet är fortfarande stort och kommer att fortsätta mycket länge.

År 2023 fortsatte vi att stödja hälsovården i Ukraina, och att dela ut kontantbidrag med vilka vi hjälper människor i den mest sårbara ställningen.

Folk som har gett bidrag till Röda korsets katastroffond har gjort de mobila hälsovårdsenheternas verksamhet möjlig. Ett stort tack till alla för detta”, säger Marko Korhonen, chef för internationella katastrofbiståndet. Fotograf: Marko Korhonen, taustalla Punaisen Ristin liikkuvan terveysklinikan auto.

Vi hjälpte även de som flytt från Ukraina till Finland, genom att ge dem bland annat mathjälp och psykiskt stöd.

Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella rörelse har gett mångsidig hjälp till miljoner människor som lidit av krisen i Ukraina – till exempel genom att möta basbehoven hos fler än 15 miljoner människor.

En frivillig på ukrainska Röda Korset hjälper en äldre person att gå.
Ukrainska Röda Korsets biståndsarbetare och frivilliga var genast på plats från början för att hjälpa människorna som lider av följderna av Kachovka-dammens kollaps. Fotograf: Ukrainan Punainen Risti

Tusentals av våra vänfrivilliga i Finland hämtade glädje till vardagen för de ensamma.

En leende frivillig från Röda Korset är ute med äldre boende från ett servicehus.
Vår frivilliga i vänverksamheten var ute tillsammans med äldre, och glädjen var ömsesidig. Fotograf: Sirpa Lundgren / Suomen Punainen Risti

Vi ordnade cirka 10 000 timmar utbildning och träning för frivilliga under året, så att vi har beredskap att snabbt och effektivt hjälpa i exceptionella lägen i Finland.

Frivilliga från Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten i ett tekniskt rum bland apparater. En av de frivilliga talar i telefonen.
Ett utbildningstillfälle för Frivilliga räddningstjänsten, koordinerat av Röda Korset, ordnades i Grankulla 1–2.4.2023. Fotograf: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Folk i södra och östra Afrika lider av en allvarlig och utdragen kris i fråga om livsmedelstryggheten. Extrema väderfenomen, som stärks av klimatförändringen, såsom torka, men å andra sidan även översvämningar, har skadat skördesäsongerna och gjort boskapsskötseln mer utmanande.

Vi hjälpte till exempel i Eswatini genom att förbättra mattryggheten och bekämpa riskerna för epidemier. I Somalia stöttade vi såväl permanenta som mobila hälsokliniker, som ger bashälsovård och vaccinering samt utför gallring i fråga om undernäring och ökar medvetenheten om hälsosam näring och diet.

Två leende människor framför sitt bostadshus i Eswatini.
”Jag har köpt mat såsom lök, potatis och morötter med pengarna som jag fått. Hjälpen från Röda Korset är verkligen mycket i viktig i det här området, eftersom många är fattiga, berättar Momsa Mhlanga från Eswatini. Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

För att Röda Korset ska kunna hjälpa måste den stora medborgarorganisationen också ledas. Våra hundratals medlemmar möttes under god stämning i Joensuu i juni. Den ordinarie stämman är vår organisations högsta beslutande organ, som sammanträder vart tredje år.

Unga leende frivilliga från Röda Korset tar emot erkännanden på estraden.
Vid den ordinarie stämman beviljades frivilliga från Röda Korsets Janakkala avdelning priset Framtidskreatör. Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Vår biståndsarbetare Johanna Arvo mötte människor som lidit av jordbävningen i Syrien och bedömde skadorna som den orsakat. Hon träffade också familjen till bebisen Huda. De fick hjälp av syriska Röda Halvmånen.

Johanna Arvo med en liten baby i famnen.
Fotograf: Syyrian Punainen Puolikuu

Vi delade ut mat till tiotusentals människor i Finland. I fjol tredubblade vi antalet av våra frivilliga som delade ut mat. I år hade vi således många hjälpsamma händer som delade ut mat.

En leende frivillig med matkärl framför sig.
”Att dela ut mat var en fin upplevelse av att vara frivillig! Jag har blivit bekant med nya människor, och att hjälpa är i sig en fantastisk känsla”, berättar Sirpa Lundgren, som jobbar frivilligt vid mathjälpen i Reso. Fotograf: Miika Norro / Suomen Punainen Risti

Våra frivilliga höll jour på hundratals evenemang i hela Finland. De gav publiken på evenemangen mångahanda stöd, såsom första hjälpen och information om hälsa och säkerhet.

Fyra leende frivilliga från Röda Korset har jour i ett soligt festivalområde.
Jourhavande på Ilosaarirock. Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Vårt logistikcenter i Tammerfors jobbade hårt med många försändelser av förnödenheter. Under året skickade vi materiella bistånd till de som led av jordbävningarna i till exempel Turkiet och Marocko.

Tre personer arbetar i ett lager bland hyllor med biståndsartiklar.
Vi skickade 4 000 filtar och liggunderlag i februari till Turkiet, och nästan 1 500 madrasser, cirka 80 fältsängar och 200 sovsäckar. Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Hungerdagsinsamlingen ordnades i solig stämning i september. Vi samlar medel till katastroffonden, för att även under kommande år kunna hjälpa människor i nöd.

Leende bössinsamlare på hungerdagen räcker bössan till en leende givare.
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

En del av Röda Korsets beredskap är att vara beredd på olika exceptionella situationer. I slutet av året bad Gränsbevakningsväsendet Röda Korset att stödja basbehoven för människor vid östra gränsen.

Två frivilliga från Röda Korset och två från Frivilliga räddningstjänsten går nära gränsområdet i vintervädret.
”Fastän läget vid den östra gränsen är exceptionellt, är vårt agerande här egentligen ganska ordinärt. Vi utför systematiskt och på begäran vad vi som organisation har beredskap för, säger en av de frivilliga på Raja-Jooseppi gränsstation i slutet av november. Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Vi ordnade tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund insamlingen Jul i Sinnet för redan 27:e gången. Med donationerna skaffade vi matpresentkort på 70 euro var till 22 000 mindre bemedlade familjer, med vilka de kan köpa mat till julbordet.

En mor och ett barn bakar pepparkakor i köket i sitt hem.
Fotograf: Ville Salminen / Suomen Punainen Risti

... Det här var givetvis endast en liten översikt av året hos Röda Korset! Läs om vårt arbete på denna sida och genom att följa våra sociala kanaler i Facebook, X, Instagram eller LinkedIn.

Bistånden fortsätter 2023. Anslut dig som frivillig eller medlem, bistå med att ge ett bidrag. Tack!

 

Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?
Välkommen som frivillig
Välkommen som frivillig
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd