19.06.2023

Eero Rämö har valts till Finlands Röda Kors generalsekreterare

Eero Rämö

Finlands Röda Kors styrelse har valt juris och teologie magister Eero Rämö till Finlands Röda Kors generalsekreterare. Rämö inleder sitt arbete i höst, när den nuvarande generalsekreteraren Kristiina Kumpula går i pension.

Eero Rämö fungerar för närvarande som vice verkställande direktör på kommunikationsbyrå Tekir.

- Röda Korsets uppgift är i alla förhållanden att lindra lidande och att skydda liv och människovärde. I den här tiden kan jag inte tänka mig någon viktigare uppgift än att arbeta för dessa mål som en del av världens största humanitära rörelse. Jag har alltid imponerats av Röda Korsets frivilliga och anställda, som varje dag försvarar humaniteten och hjälper människorna, berättar Eero Rämö.

Man sökte generalsekreterare till Finlands Röda Kors genom ett öppet ansökningsförfarande. Finlands Röda Kors fick 72 ansökningar till uppgiften.

- Vid valet av Eero Rämö till generalsekreterare framhävdes förmåga till förnyelse, färdigheter i förändringsledarskap, ett ledarskapsgrepp som grundar sig på vår tvåspråkiga organisations verksamhetsprinciper, stark kännedom om beredskap och beredskapsarbete samt internationell kompetens, konstaterar Finlands Röda Kors styrelseordförande Elli Aaltonen.

Finlands Röda Kors väljer generalsekreteraren för sju år åt gången. Eero Rämö börjar i uppgiften som generalsekreterare 1.10.2023.