16.11.2023

Dagens sätt att tala om invandrare stöter ut människor till samhällets periferi

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

När vi talar om invandring, talar vi om människor. I diskussionen idag refererar man ofta till invandrare som en enda homogen grupp. I diskussionen glöms bort att varje människa är en individ med egna drömmar och mål.

Vi har alla ett behov både av att vara i kontakt med andra människor och att bli bemötta som individer.

En generaliserande och diskriminerande diskussion stöter ut människor som kommit till vårt land till samhällets periferi, vilket försvagar säkerheten i samhället. Genom att se till att var och en känner sig vara en del av det finländska samhället kan vi förbättra säkerheten. Vi kan alla påverka det här genom vårt agerande och våra gärningar.

Vi kan ge akt på hur vi bemöter en annan människa. Vi kan be hen att komma med och påverka och fatta beslut. Vi kan ingripa i rasism och diskriminering alltid när vi träffar på sådant. Vi kan se en annan människa i ögonen, sätta oss bredvid, fråga om allt är okej.

Vi vädjar till alla, från vanliga medborgare till beslutsfattarna: låt oss agera tillsammans för humanitet. Vi utmanar alla att bemöta andra människor med respekt och att främja likabehandling genom det vi säger och det vi gör. Som vuxna är vi också ett föredöme för barn och ungdomar och kan påverka en hurudan framtid de bygger.

En gärning för likabehandling är att försvara människovärdet.


***
Den här vädjan för likabehandling och icke-diskriminering framförs av följande organisationer som hör till det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd:

Finlands Röda Kors, Marttaliitto ry, Förbundet för mödra- och skyddshem, Befolkningsförbundet, Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Kotimajoituksen tuki ry, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf, Suomen Setlementtiliitto, Startup Refugees, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Dövas Förbund rf, Finlands Flyktinghjälp rf, Yhdessä – Käsi kädessä ry, Moniheli ry, Sahan-seura ry, Handikappforum rf, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Studiecentralen Sivis, Silta-Valmennusyhdistys ry, Cultura-säätiö, Stödföreningen för asylsökande rf, Diakonissanstalten och Migrationsinstitutet.

Det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd koordineras av Finlands Röda Kors och till nätverket hör tiotals organisationer som arbetar med integrationsstöd.