20.12.2022

Röda Korset i bild år 2022

Två män i Röda Korsets arbetskläder står framför en långtradarkolonn.
Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Bilderna ger en inblick i vad vi åstadkom tillsammans år 2022. Ett stort tack till alla frivilliga, anställda, bidragsgivare, medarbetare, partner och vänner till Röda Korset!

När konflikten i Ukraina intensifierades i februari 2022 inledde vi en insamling till nödhjälp för dem som lider av krisen.

Vi började stödja Röda Korsets stora internationella bidragsoperation genom att skicka materiell hjälp, biståndsarbetare och monetärt stöd.

I Finland samlade tusentals av våra frivilliga in medel till nödhjälp samt tog emot människor som flytt från Ukraina. De som anlände fick bland annat materiell hjälp och psykiskt stöd. Våra mottagningscentraler ordnade med inkvartering och mottagningstjänster för tusentals flyktingar från Ukraina.

Anneli Johansson i Röda Korsets väst för frivilliga.
”Tillsammans med min man samlade vi in pengar nästan dagligen i flera månader till Ukrainahjälpen. Många i Tammerfors blev rörda när de lade pengar i bössan. En kvinna grät mot min axel så att min insamlarväst blev blöt. Många föreföll finna i tröst i att träffa oss insamlare. Även min egen ångest lättades när jag fick göra någonting för saken,” berättar Anneli Johansson, frivillig bössinsamlare. Fotograf: Tiina Leinonen / Suomen Punainen Risti
Långtradarkolonn på en landsväg. Biståndsarbetarna Ari Mäntyvaara och Jari Kymäläinen står framför kolonnen.
Röda Korsets biståndstransport med elva långtradare anlände till Vinnytsia i Ukraina. Ari Mäntyvaara, biståndsarbetare vid Finlands Röda Kors, ledde lastbilskolonnen och Jari Kylmäläinen körde den första långtradaren. Fotograf: Suomen Punainen Risti
En medarbetare på Röda Korset drar en pall med biståndsförnödenheter på en gaffelvagn.
Röda Korsets logistikcentral i Kalkku i Tammerfors skickade mångahanda biståndsförnödenheter till Ukraina och dess närområden. Här förpackas förnödenheter för en hel hälsoklinik till Uzjhorod i Ukraina. Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti
En läkare vårdar en patient på en hälsoklinik i ett tält.
Hälsokliniken som sänts från Finland i verksamhet i Uzjhorod. Läkaren Nataliia Vasylivn vårdar patienter. Fotograf: Nora Peter / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto
Frivilliga bär en madrass på plats i ett mottagningscentrum.
Frivilliga på Röda Korsets avdelning i Åbo förberedde sig för ankomsten av människor som flytt från Ukraina, genom att möblera mottagningscentrumet i S:t Karins. Fotograf: Suomen Punainen Risti

Vi hjälpte i Finland på många sätt. Tusentals frivilliga vänner hämtade glädje till vardagen för de ensamma.

En leende man.
Simo, frivillig vid Röda Korset, rekommenderar vänverksamheten åt alla. ”Det bästa med att verka som vän är att det gör en själv på gott humör, och när man ser att människorna som man hjälper och besöker är glada och nöjda.” Fotograf: Suomen Punainen Risti

I maj övade vi aktioner i situationer av evakuering. Över två tusen människor deltog i den nationella Skyddsövningen.

Personer i Röda Korsets kläder i Västra Hamnen. I mitten ligger en människa på en bår.
Stämningen i registreringstältet på Åland under Skyddsövningen. Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Evenemangen återkom till sommaren i Finland efter att coronan släppt greppet. Firarna på evenemangen fick hjälp av alla utbildade frivilliga inom psykiskt stöd, missbrukararbetet och sexualhälsoarbetet som höll jour på hundratals evenemang i hela landet.

Två leende jourhavande i första hjälpen på en festival i sommarväder.
Röda Korsets jourhavande i första hjälpen hjälpte firare under Ilosaarirock. Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

Prisstegringarna till följd av åratals torka och konflikten i Ukraina drev Östafrika in i en hungerkris. Vi fortsatte med biståndsarbetet i till exempel Etiopien, Kenya och Somalia där över 14 miljoner människor lider av matbrist.

En frivillig vid Röda Korset håller handen på axeln på en man från orten. Torr terräng i bakgrunden.
Ebenyo Muya (till höger) och frivillige Stephen Lokeyo från kenyanska Röda Korset: “Torkan har dragit fram över allt, och hjälpen som fåtts hit är minimal.” Fotograf: Terjo Aaltonen / Suomen Punainen Risti

Vida runt Finland var det ett vimmel och myller i slutet av september när tusentals frivilliga med insamlingsbössor för Hungerdagen gav möjlighet att bistå människor i nöd. Vi samlade in 2,4 miljoner euro på Hungerdagen till Röda Korsets katastroffond.

Tre leende ungdomar i Röda Korsets väst och en insamlingsbössa i handen.
Gymnasister i Helsingfors samlar in i en bössa. Fotograf: Sanna Saarto / Suomen Punainen Risti

Massiva översvämningar i Pakistan drev miljoner människor från sina hem. Vi stödjer dem med medel ur katastroffonden och genom att skicka biståndsarbetare.

Två män ler framför rader av förpackningar med biståndsförnödenheter.
Vår biståndsarbetare Tuomas Laibert och Nasir Khan från pakistanska Röda Halvmånen lastade av ett nytt biståndslass på lagret i Karachi i Pakistan. Fotograf: Gyöngyi Kovács / Suomen Punainen Risti

Vi utvecklade vår verksamhet för mathjälp i Finland, eftersom mängden som söker mathjälp ökar då levnadskostnaderna stiger.

En kvinna i Röda Korsets väst räcker leende ett kärl med soppa.
Fotograf: Marianne Sarre / Suomen Punainen Risti

Med hjälp av insamlingen Jul i Sinnet delade man ut 21 000 matpresentkort till mindre bemedlade barnfamiljer. Insamlingen ordnades för 26:e gången och med hjälp av den har det redan delats ut nästan 400 000 matpresentkort.

Ett leende barn bakar pepparkakor med sin mor.
Fotograf: Ville Salminen / Suomen Punainen Risti

... Och det här var givetvis endast en liten översikt av året hos Röda Korset! Läs om vårt arbete på denna sida och genom att följa våra sociala kanaler i Facebook, Twitter, Instagram eller LinkedIn.

Bistånden fortsätter 2023. Anslut dig som frivillig eller medlem, bistå med att ge ett bidrag. Tack!

Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?
Välkommen som frivillig
Välkommen som frivillig
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag