31.10.2022

På Hungerdagen samlas medel för katastrofberedskap – hjälpbehovet är stort i Östafrika och Pakistan

Fotograf: Rita Nyaga / IFRC

Hungerdagens bössinsamling ordnas överallt i Finland från torsdag till lördag 22 – 24.9.  Just nu behövs hjälp speciellt i Pakistan som drabbats av översvämningar och i Östafrika som hotas av den största hungerkrisen på årtionden.

I bössinsamlingen som startar på torsdag samlas pengar till Finlands Röda Kors katastroffond,  vars medel används till att hjälpa offer för katastrofer och konflikter runt om i världen. Medlen som samlas in under Hungerdagen binds inte på förhand till något specifikt objekt och därför kan de användas till att hjälpa snabbt där det vid olika tillfällen behövs mest hjälp.

– Kriser sker runt om i världen ständigt och samtidigt.  Nöden som de exceptionella översvämningarna i Pakistan och den allt djupare hungerkrisen i Östafrika orsakar är enorm.  Just i dylika situationer hjälper vi med medel ur katastroffonden, berättar direktören för internationell biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

Östafrikas hungerkris syns i antalet undernärda barn på hälsoklinikerna

Östafrika hotas av den största hungerkrisen på 40 år. Risken är att maten tar helt slut för över 22 miljoner människor som bor på Afrikas horn.  I Kenya, Etiopien och Somalia sammanfaller den utdragna torkan, konflikterna och coronapandemins inverkningar på ett förödande sätt.  

Hungerkrisen förvärras ytterligare av de globalt stigande priserna på mat, bränsle och gödsel.  Striderna i Ukraina återspeglas på området, vars veteimport har varit beroende av Ukraina och Ryssland.

– Inverkningarna av klimatförändringen förvärras snabbare än man trott och det drabbar de mest sårbara i samhällena.  Hungerkrisen är ett speciellt allvarligt hot för små barns utveckling och hälsa.  Antalet undernärda barn på de kliniker vi stöder har mångdubblats, berättar Saarikoski som nyligen återvänt från Somaliland i Somalia.

På hälsoklinikerna som Röda Korset stöder i Somalia fokuserar man i synnerhet på mammors och barns hälsa, förlossningar och rådgivningstjänster.  Barns, gravidas och ammande mammors näring följs upp och stöds.  

De mest sårbara i Etiopien och Somalia får också kontanthjälp. Stödet styrs speciellt till kvinnor som är gravida, funktionshindrade och familjer med undernärda barn.  Med hjälp av biståndet kan familjerna skaffa mat, vatten och nödvändighetsartiklar.  Kontanthjälpen är smidig hjälp i en situation, då priserna har stigit och de enskilda behoven varierar – bristen kan gälla till exempel vissa mediciner.  

Med vår hjälp lindras både den omedelbara krisen och utvecklas långvariga lösningar.  Förutom genom nödhjälpen förbättrar Röda Korset människornas beredskap att förbereda sig för allt värre väderfenomen och epidemier.

Med stöd av katastroffonden kan vi hjälpa snabbt på olika håll i världen

De exceptionella monsunregnen har orsakat massiva översvämningar och jordskred i Pakistan.  Miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Vattenmassorna har förstört odlingar, vilket har fördjupat den redan från förr allvarliga matbristen.

Finlands Röda Kors anvisade ur sin katastroffond i början av september 100 000 euro till Röda Korsets internationella biståndsoperation för att hjälpa dem som drabbades av översvämningarna i Pakistan.

Med medlen som insamlas på Hungerdagen hjälper vi också i Finland. Hjälp ges bland annat i plötsliga olyckssituationer, såsom eldsvådor.