02.09.2022

Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond människor som drabbats av översvämningarna i Pakistan

Fotograf: Pakistanin Punainen Puolikuu

Finlands Röda Kors stöder internationella Röda Korsets biståndsoperation i Pakistan med 100 000 euro. De massiva översvämningarna har tagit över tusen personers liv.

De exceptionellt massiva översvämningarna i Pakistan har drivit miljoner människor från sina hem och tagit över tusen personers liv.

Finlands Röda Kors beviljar 100 000 euro ur sin katastroffond till internationella Röda Korsets biståndsoperation för att hjälpa människorna som drabbats av översvämningar och jordskreden i Pakistan.

Frivilliga inom Röda Halvmånen i Pakistan ger första hjälpen på plats och delar ut biståndsförnödenheter till dem som förlorat sina hem.

– Om regnen fortsätter ökar behovet av humanitär hjälp ytterligare. Hittills har de exceptionella monsunregnen och översvämningar och jordskreden på grund av dem försvårat livet för miljoner människor i Pakistan, berättar chefen för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors Marko Korhonen.

De humanitära inverkningarna av klimatkrisen ökar hela tiden. Förutom att ge omedelbar humanitär hjälp kommer Röda Korset och Röda Halvmånen att hjälpa de katastrofdrabbade områdena vid återuppbyggnad och ordnande av beredskap för nya katastrofer.

Ur Finlands Röda Kors katastroffond hjälper man offer för katastrofer och konflikter runt om i världen.Medlen som samlas in under Hungerdagen binds inte på förhand till specifika objekt och därför kan medlen användas till att hjälpa snabbt där det vid olika tillfällen behövs mest hjälp.