Finlands Röda Kors är med i SuomiAreena

Fotograf: Maarit Laakkonen / SuomiAreena

Röda Korset presenterar gärningar för människans bästa i SuomiAreena.

Måndagen den 11 juli behandlar vi i paneldiskussionen Gärningar för människans bästa, som ordnas av Finlands Röda Kors, konkreta gärningar som har tagit Finland framåt.

Vi diskuterar exempel från företag, kommunen och frivilligverksamheten och reflekterar över hur de har förbättrat människors vardag.

Varför har de varit framgångsrika och hur skulle lösningarnas styrkor också kunna användas av andra? 

Konkreta idéer och inspiration

Panelen består av tre personer som presenterar sina egna lösningar på olika problem.

I diskussionen deltar Muonios kommundirektör Laura Enbuska-Mäki, under vars ledning Muonio har fått THL:s hedersomnämnande för sitt väl ledda och genomförda arbete för att främja välbefinnande.  

Matkahuoltos utvecklingschef Johanna Taskinen talar för kollektivtrafikens attraktivitet och mångsidighet, som även kunde genomföras i små städer och i glesbygden.

Röda Korsets frivilliga Karolina Pilli-Sihvola är för sin del en av grundarna av Röda Korsets lägescentral för frivilliga i Helsingfors under coronatiden.

Panelen leds av Heikki Valkama, innehållschef för Yle Uutiset.

Kom till Björneborg eller delta på webben.

Diskussionen äger rum i Björneborg i köpcentret Puuvilla måndagen den 11 juli klockan 14.00–14.45. Diskussion kan också följas live eller ses som en inspelning (på finska). SuomiAreena ordnas den 11 till 15 juli – för redan den 16:e gången i år! 

Se SuomiAreenas hela program.