Finlands Röda Kors sänder en katastrofberedskapsenhet till Pakistan

Fotograf: Pakistanin Punainen Puolikuu

Finlands Röda Kors sänder biståndsarbetare för att stöda Röda Korsets internationella biståndsoperation i Pakistan. Enheten som består av yrkespersoner inom logistikbranschen koordinerar hjälptransporterna för att de ska nå fram i landet som drabbats av massiva översvämningar.

Finlands Röda Kors katastrofberedskapsenhet som är specialiserad på logistik reser till Pakistan. Enheten består av fyra personer och dess uppgift är att koordinera lagring och transport av biståndsförnödenheter som kommer till landet samt utdelning av dem till människor som mest behöver hjälp.

– Förhållandena är mycket utmanande, för vattenmassor och jordskred har förstört vägar och broar.  Samtidigt är behovet av humanitär hjälp enormt, säger Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

Tiotals miljoner människor har tvingats lämna sina hem och omfattande odlingsområden har täckts av vatten.  

– De som lider av översvämningarna är människor som redan från förr är i mest sårbar ställning och landets fattiga områden, som ännu inte har klarat sig ut ur inverkningarna av coronapandemin.  Redan före den nu aktuella katastrofen var det 43 procent av Pakistans invånare som led av matbrist.  Nu väntas antalet hungrande människor öka ytterligare, säger Korhonen.   

Utsändningen av katastrofberedskapsenheten som nu rest i väg finansieras av Finlands utrikesministerium.

Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond människor som drabbats av översvämningarna i Pakistan
Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond människor som drabbats av översvämningarna i Pakistan