11.10.2021

Röda Korsets Tavastlands distrikt har gjort brottsanmälan om försvunna medel

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

I Finlands Röda Kors Tavastlands distrikt har en misstanke om ekonomiskt missbruk uppkommit. Polisens brottsundersökning i ärendet pågår. Brottsbeteckningen är grov förskingring.

Misstanken gäller mottagningsverksamhetens medel. Föremål för misstanke är en enskild arbetstagare, som inte längre arbetar hos Tavastlands distrikt.
Det är inte fråga om donerade medel. Misstanken om missbruk ansluter sig inte heller till frivilligverksamhet.

En betydande del av det misstänkta missbruket har skett under åren 2017-2020. Röda Korsets praxis i ekonomiärenden har efter detta ändrats. Motsvarande missbruk är enligt de nya verksamhetssätten inte möjligt.

– Det är fråga om ett synnerligen beklagligt enskilt fall, som undersöks av polisen. Det är bra att oklarheterna avslöjades i organisationens interna kontroll. Den kontinuerliga tillsynen bör emellertid effektiveras. I det här fallet har den varit otillräcklig, säger Tavastlands distrikts tillförordnade verksamhetsledare Salla Heiskanen.

Ledningen för Tavastlands distrikt samarbetar i ärendet med polisen och Migrationsverket. Röda Korset returnerar de försvunna medlen till Migrationsverket i enligt med ett avtal mellan FRK och Migri.