03.02.2021

Röda Korsets frivilliga bistår myndigheterna vid coronavaccineringar – cirka 30 kommuner har bett om hjälp

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Röda Korset har beredskap att bistå vid coronavaccineringar i hela Finland.

I och med coronapandemin befinner sig Finland i en exceptionell situation, där målet är att så fort som möjligt vaccinera en stor del av människorna.Vaccineringen är på myndigheternas ansvar, men Röda Korset kan bistå med stöd vid vaccineringarna.

I Vanda finns frivilliga redan på plats och vägleder människorna som kommer för att vaccinera sig. Första hjälpen-kunniga frivilliga hjälper också till vid efterobservationen av personer som blivit vaccinerade.

De frivilliga hjälper till särskilt under rusningstoppar och de ersätter inte arbetet som yrkespersonerna inom hälsovården utför. Städerna har rekryterat och sysselsatt hundratals personer i vaccineringsarbetet.

– Myndigheterna har varit synnerligen nöjda med de frivilliga som är engagerade och kan sin sak. De frivilliga har berömt den goda atmosfären, arbetstagarnas uppmuntrande attityd och den högklassiga förhandsutbildningen, berättar koordinatorn för första hjälpen-verksamheten i Helsingfors och Nylands distrikt Niina Hirvonen.

I Vanda är det cirka 80 frivilliga som har ställt upp och nya frivilliga utbildas hela tiden. Hundratals frivilliga är beredda att hjälpa runt om i Finland. Viljan att hjälpa motiverar både erfarna frivilliga och noviser inom verksamheten.

– Det här är så givande. Jag skulle gärna hjälpa här varje dag, om jag fick göra det, berättar nya frivilliga Inkeri Metsäpelto.

Utbildade frivilliga är beredda att hjälpa runt om i Finland

Man är nu beredd att erbjuda hjälp i cirka 30 kommuner. I Egentliga Finland börjar vaccineringarna nästa vecka. Förberedelserna är i full gång också i Pargas, Kuopio och Rovaniemi.

Det behövs nya frivilliga i hela Finland.

– Röda Korset förbereder sig och planerar sin beredskap fortgående för olika krissituationer i samhället. Jag tror att då vaccineringarna kommer i gång ordentligt, behövs det hjälpande händer för stöduppgifter, säger chefen för beredskapsarbete i hemlandet Aki Pihlaja.

Assistansen vid vaccineringar börjar i största delen av kommunerna under februari och mars. Tidpunkten för när verksamheten inleds på olika orter beror på tillgången till vaccin.

Beredskapsarbete i hemlandet
Beredskapsarbete i hemlandet