18.01.2024

Hungerdagsinsamlingen gav en total avkastning på 2,3 miljoner euro

Fotograf: Emilia Anundi / Suomen Punainen Risti

Till Finlands Röda Kors katastroffond donerades 2,3 miljoner euro.

I höst 2021 aktiverade Hungerdagsinsamlingen människorna både på webben och på gatorna. Människomötena efter en lång paus gladde såväl de frivilliga bössinsamlarna som bidragsgivarna. Människornas vilja att hjälpa syns också i årets insamlingsresultat.

- Människorna har nu helt tydligt en vilja att delta och att hjälpa. I år nådde vi tillsammans det fantastiska resultatet på 2,3 miljoner euro i Hungerdagsinsamlingen. Vi vill tacka varje bidragsgivare och insamlare, som gör att vi kan hjälpa de människor som har det svårast i vårt eget land och ute i världen, säger Röda Korsets direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.

De obundna medlen i Finlands Röda Kors katastroffond styrs snabbt dit där hjälpbehovet är stort – det må vara fråga om till exempel en storolycka i vårt eget land eller en naturkatastrof på ett klimatkänsligt område ute i världen. I höst har det behövts speciellt mycket hjälp i Haiti och Afghanistan.

Finlands Röda Kors fältsjukhus fungerar i jordbävningsområdet i Haiti

Finlands Röda Kors öppnade i höst ett fältsjukhus i Haiti på området som drabbades av den förödande jordbävningen.

För många skulle det ha varit svårt att få vård utan vårt sjukhus, berättar direktören för Röda Korsets internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

På fältsjukhuset i Haiti arbetar förutom de internationella biståndsarbetarna även lokala sjukvårdskunniga personer. Sjukhusutrustningen kommer att bli kvar i landet efter att den egentliga operationen avslutats.

Humanitär hjälp behövs i Afghanistan

Finlands Röda Kors hjälper med stöd av katastroffonden också i Afghanistan, där fattigdom, bristfällig hälsovårdsservice, 40 år av krig samt inverkningarna av klimatförändringen och coronapandemin försvårar människornas liv.

- I Afghanistan är den humanitära situationen synnerligen svår. Redan över 18 miljoner av landets 38 miljoner invånare behöver hjälp, säger Saarikoski.

I Finland upprätthålls beredskapen att hjälpa i krissituationer

Med Hungerdagens insamlingsmedel hjälper vi i Finland människor att klara sig ur olyckssituationer samt stöder finska myndigheter vid plötsliga kriser.

- Med hjälp av katastroffonden upprätthåller Finlands Röda Kors beredskapen att hjälpa vid olyckor och vid efterspaning av försvunna. Frivilliga har utbildats till exempel att erbjuda psykiskt stöd till människor som drabbats av en kris samt materiellt stöd till människor som förlorat sina hem i en eldsvåda, berättar Finlands Röda Kors chef för beredskapsverksamheten i Finland Aki Pihlaja.

Katastroffonden kan stödas under hela året

Många företag deltog igen en gång i Hungerdagen. Även i år var en betydande samarbetspartner för kampanjen Tokmanni, som donerade 100 884 euro till Finlands Röda Kors katastroffond.

Till katastroffonden kan man donera året runt. Fonden kan också stödas genom att köpa Hjälpens kedja-reflexen, som säljs i S-gruppens matbutiker och Tokmanni-varuhusen fram till slutet av året.