Just nu - senaste uppdateringen 2021-09-02 11:46:58

Hjälp jordbävningens offer på Haiti

Just nu - senaste uppdateringen 2021-09-02 11:46:58
Hjälp jordbävningens offer på Haiti

Finlands Röda Kors skickar hjälp till Haiti, som drabbats av en jordbävning

På morgonen den 14 augusti drabbades Haiti av en förödande jordbävning med en magnitud på 7,2. Antalet döda var över 2 200 och antalet skadade över 12 000. Omkring 130 000 byggnader skadades. Jordbävningen påverkar en miljon haitier. Undantagstillstånd har utlysts i landet. På den här sidan kan du följa hur Röda Korsets biståndsoperation framskrider och läsa mer om ämnet.

Ge ett bidrag till katastroffonden

Finlands Röda Kors skickar ett fältsjukhus till Haiti

Sjukhuset stöder en internationell biståndsoperation i Haiti, där det snabbt behövs humanitär hjälp i det utmanande läget.

Den 28 augusti åker ett team av experter inom olika områden till landet för att precisera fältsjukhusets omfattning och uppgifter. En medicinsk expert, en tekniker och en teamledare från Finlands Röda Kors finns med i teamet.

– I Haiti är hälsovårdstjänsterna överbelastade, och det är svårt att få tillgång till dem. Sjukhus och hälsocentraler har förstörts och skadats, och man är tvungen att vårda patienter utomhus, beskriver Tiina Saarikoski, direktör för den internationella biståndsverksamheten vid Finlands Röda Kors.

– Förutom de som har skadats i jordbävningen behöver även till exempel folk med långvariga sjukdomar, de som blir sjuka mitt under katastrofen samt gravida och födande kvinnor hälsovård, fortsätter Saarikoski.

Finlands Röda Kors fältsjukhus erbjuder både primärvård och tjänster inom specialsjukvården. Fältsjukhuset har beredskap att vårda patienter inom bland annat kirurgi, invärtes sjukdomar, barnsjukdomar, smittsamma sjukdomar, gynekologi och mödravård.

Sjukhusets stödtjänster omfattar laboratorie- och röntgentjänster, fysioterapi samt tjänster inom psykosocialt stöd. Kanadensiska Röda Korset bistår fältsjukhuset ekonomiskt samt genom att skicka biståndsarbetare och -material. Dessutom stöder tyska Röda Korset operationen ekonomiskt.

Läs mer här

Finlands Röda Kors skickar medel och biståndsarbetare

Finlands Röda Kors beviljade 100 000 euro ur sin katastroffond för biståndsarbete i Haiti. Den 20 augusti skickade vi även två experter på datakommunikation för att hjälpa till inom den internationella biståndsoperationen. I Haiti behövs de för att bygga upp datakommunikationsnätverk, som behövs för att utföra biståndsarbetet.
Läs mer (på finska): https://yle.fi/uutiset/3-12063732

Haiti-citat (Quote block)

Röda Korset inledde sitt arbete omedelbart efter att katastrofen hade inträffat

De omkring tusen frivilliga för Röda Korset i Haiti påbörjade hjälparbetet genast efter att jordbävningen inträffade. Internationella Röda Korset skickade kort efter jordbävningen biståndsarbetare till landet för att hjälpa och utvärdera omfattningen av förstörelsen.

Haiti bild 1 (Image block)

Arbetet försvåras av den allvarligt skadade infrastrukturen, coronaläget i landet och oroligheter. Enligt Haitis regering finns det störst behov av första hjälpen och medicinsk utrustning.

– Sjukhus, hem, skolor, broar och vägar har förstörts. Människor har skadats och blivit hemlösa. Hälsovårdstjänsterna är allvarligt överbelastade, och det är svårt att få tillgång till dem. Situationen är mycket allvarlig, säger Tiina Saarikoski, direktör för den internationella biståndsverksamheten vid Finlands Röda Kors.

Haiti bild 2 (Image block)

Röda Korset hjälper till i räddningsarbetet, ger första hjälpen och psykosocialt stöd samt försöker förhindra att coronaviruset sprider sig. Rödakorskommittén strävar också efter att återförena familjer som separerats från varandra under katastrofen.

Du kan stöda biståndsarbetet genom att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond, som gör det möjligt att snabbt skicka hjälp till olika delar av världen. I katastroffonden samlas in medel också genom Hungerdagsinsamlingen som ordnas i september.

Tack för din hjälp.

Vad är en jordbävning?
Jordbävningar
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Delta i Hungerdagen som bössinsamlare
Delta i Hungerdagen som bössinsamlare
Så här hjälper ditt bidrag
De donerade medlen används för hjälparbete