Nyheter

Nyheter - Listning sida

Harri Mäenpää

Festivalpubliken på Ilosaarirock i Joensuu i mitten av juli fick stöd av mer än 150 frivilliga inom första hjälpen, missbruksarbete, psykiskt stöd och sexualhälsoarbete. För många rödakorsvolontärer hör stora publikevenemang till sommartraditionerna.

Teemu Ullgrén

Finlands Röda Kors har låtit göra en enkät om vad som gör finländare glada och vad som oroar dem. Mer än hälften av dem som deltog i enkäten känner oro över den ökande ekonomiska ojämlikheten.

Siina Lepola

På läger för närståendevårdare är det viktiga att man får träffa andra människor i samma situation som man själv samt att få experttips om hur man orkar i vardagen. Tio närståendevårdare i olika åldrar deltog i det läger som ordnades i Heinola förra veckan.

Joe Cropp / IFRC

Antalet flyktingar stiger och det ökar pressen på och trängseln i trånga skydd i norra Irak. Vattenreserverna i regionen är begränsade och nu sjunker vattennivån ytterligare på grund av hettan.

Outi Vauhkonen

Om somrarna går fler människor vilse än övriga tider på året. Det går ändå att undvika att bli borttappad – det gäller att ha rätt utrustning och att på förhand meddela någon annan vart man är på väg.

Ibrahim Malla SARC

Inbördeskriget och torkan har lett till en allvarlig livsmedelskris i Syrien. Syriska Röda Halvmånen hjälper lokalbefolkningen bland annat genom att förmedla utsäde till området.

Cristina Estrada / IFRC

Flera hundra människor har dött av ebola i Västafrika och antalet smittade ökar hela tiden. En orsak till att viruset sprids är att människor inte tror på att viruset existerar.

Tiia Haapaniemi

I det fattiga området kring Tanafloden i Kenya är det många som föder sina barn hemma på grund av okunskap. Finlands Röda Kors är med i ett projekt som jobbar för att minska dödligheten bland mödrar och barn.

Ibrahim Malla / IFRC

Irakiska Röda Halvmånen har intensifierat sin hjälp. Enligt organisationen finns det redan över 400 000 internflyktingar i landet.

Teemu Ullgrén

Frivilliga från Röda Korset dejourerar på olika evenemang så gott som varje veckoslut under sommaren.

Jessica von Bonsdorff

Barndödligheten är hög vid området kring Tanafloden i Kenya. Via kamratstödsgrupperna får man information om både hälsosam kost och om hygien.

Tero Ahtee

Över 200 frivilliga deltog i Östermark i spaningarna efter en sexårig flicka som fick ett lyckligt slut förra lördagen. Att leta efter försvunna personer är en färdighet som alla kan lära sig på Frivilliga räddningstjänstens kurser i efterspaning.

Niklas Meltio

Oroligheterna i Ukraina har fått hundratals människor att lämna sina hem. Till exempel tog sig över 2000 människor över gränsen till Ryssland bara under tidsperioden 20-21 juni.

Rose&Sjölander/ IFRC

Röda Korset gör sitt bästa för att stoppa spridningen av kolera och andra sjukdomar genom att dela ut rent vatten och undervisa i hälsofrågor. Det finns även ett stort behov av skyddsutrustning, mat och hjälpmedel.

Finlands Röda Kors har gjort en video som informerar om den verksamhet som bedrivs av Röda Korset i Ukraina. Videon har gjorts på begäran av Röda Korset i Ukraina och Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Sidor

Leena Koskela

Den finska skolan i Jakobacka, Jakomäen peruskoulu, markerade Veckan mot rasism med besök av undervisningsminister Krista Kiuru. Hon besökte högstadieskolan för att tala om rasism och diskriminering och hennes budskap var entydigt: det är nolltolerans mot alla former av mobbning som gäller.

Anna Vuorinen

Katastroffonden hjälper olycksoffer att klara av de första dygnen efter en olycka. Det är ändå viktigt att alla familjer också själv är förutseende.

Suomen Punaisen Ristin Festarityön vapaaehtoiset ovat edesauttamassa onnistuneiden festareiden syntyä. Vapaaehtoisemme muistuttavat juhlijoita siitä, että myös festareilla on hyvä pitää huolta itsestä ja muista. Vapaaehtoiset toimivat moniammatillisessa yhteistyössä, turvaten tapahtuman onnistumista ja turvallisuutta. Tarjoamme festarijärjestäjälle palvelujen kokonaisuuden, johon kuuluvat ensiapu, päihdetyö sekä hiv-työ / seksuaaliterveystyö.

Jarkko Mikkonen/Röda Korset

Under veckan mot rasism 17–23.3 bjuder Röda Korset på Attitydtalko.

Tatu Blomqvist

Riksdagsledamöterna och inrikesminister Päivi Räsänen tog emot Röda Korsets appell om snabba åtgärder för att göra det lättare att ta emot syriska flyktingar och förstora flyktingkvoten. Inrikesministern gav löften om att Finlands flyktingkvot ska ökas.

Eero Sario / Punainen Risti

Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Finlands Röda Kors, har fått tusentals kartor av Lantmäteriverket.

Kaisa Rautiainen

Du kan stöda Röda Korsets biståndsarbete också genom att donera prylar eller kläder.

Ibrahim Malla

Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula överlämnar den här veckan en appell om snabba åtgärder för göra det lättare att ta emot syriska flyktingar och förstora flyktingkvoten. Vädjan framförs till representanter för riksdagsgrupperna fredagen den sjunde mars.

Arto Tulima

Finlands Röda Kors och social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat sitt samarbete angående beredskap för olyckor och första hjälpen-verksamhet. I samband med störningar ska Röda Korset hädanefter också få börja koordinera andra frivilliggrupper, utöver Frivilliga räddningstjänsten.

Eeva Anundi Mot rasism!-projektet

I dag har vi publicerat en webbaserad frågesport som lockar deltagare att se över sina fördomar och testa sina kunskaper om rasism och antirasism.

Harri Mäenpää

Publikevenemanget Vänskap ger glädje spred kunskap om Röda Korsets vänverksamhet i Joensuu.

Pistjouren är en skid- eller brädåkare som samtidigt är en hjälpare som snabbt är på plats om en olycka inträffar. Eija Häkämies från Kouvola kombinerar insatsen som pistjour med att tillbringa tid med familjen.

Sirpa Lehtimäki

Röda Korsets frivilliga vänner gör kulturupplevelser möjliga även för människor som inte på egen hand kan ta sig till kulturevenemang.

Petteri Kivimäki

Röda Korset vill att alla som är ensamma får en vän. En vän kan förändra livet.

Petteri Kivimäki

Rödakorsavdelningen i Saarijärvi lockar män att engagera sig i vänverksamhet med hjälp av en motorsåg.

Sidor

Hanna Butler, IFRC

Oregelbundna regn och torka har orsakat allvarlig livsmedelsbrist i Zimbabwe.

Maija Tammi

Det har gått fem veckor sedan tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinerna. Finlands Röda Kors fortsätter sitt mångsidiga biståndsarbete i de drabbade områdena.

Jarkko Mikkonen

Under de senaste åren har kinesiska Wen Xian Liang fått lära sig hur man ska handla om en naturkatastrof inträffar. Hon deltar regelbundet i de beredskapsövningar som Röda Korset och de lokala myndigheterna ordnar.

Camille Lepage, ICRC

Världens yngsta självständiga stat Sydsudan kämpar med enorma humanitära utmaningar. Strider mellan regeringstrupper och beväpnade grupperingar utkämpas hela tiden och våldet leder till otrygghet. Tusentals människor är flyktingar antingen inom landets gränser eller utanför landet.

Maija Tammi

Röda Korset shälsovårdsstation i Filippinerna tog emot sina första patienter tidigt på fredag mor-gon lokal tid.

Maija Tammi

Lokal vårdpersonal besökte kliniken på torsdagen.

Maija Tammi

Finlands Röda Kors bygger upp en hälsovårdsstation i ett område där Röda Korset för närvarande är den enda organisation som erbjuder hälsovårdstjänster. Kliniken kan ta emot upp till 200 patienter per dag.

Jarkko Mikkonen / Röda Korset

Arbetet med att sätta upp hälsostationen torde komma igång i början av nästa vecka på ön Samari i Balangiga som hör till de värst härjade områdena.

Jarkko Mikkonen

Tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinerna för en vecka sedan och lämnade efter sig enorm förödelse. Din hjälp behövs nu!

Tatu Blomqvist

Måndagen den 18 november skickar Finlands Röda Kors en hälsovårdsstation till Filippinerna.

Jarkko Mikkonen

Frivilliga som har utbildats av Finlands Röda Kors skötte exemplariskt om evakueringen av människor på ön Panaya i provinsen Aklan i Filippinern inför supertyfonen. I området var det få människor som omkom eller skadades i stormen.

Jarkko Mikkonen

Huset som familjen Rosells tiopersoners familj bodde i utplånades nästan helt i tyfonens framfart. Det brådskar med konstruktionen av ett nytt tak eftersom regn och nya stormar utlovas.

Jarkko Mikkonen

De höga vågorna och regnvattnet har gjort att avloppsvatten blandat sig med dricksvattnet. Risken är att olika infektioner sprider sig.

Alanah Torralba

Finlands Röda Kors skickar 250 000 euro för att bistå filippinarna. Skadorna som förorsakats av tyfonen är katastrofala. Stormen förväntas drabba Vietnam på söndag.

Alanah Torralba / IFRC

Ungefär 700 000 människor evakuerades från sina hem innan tyfonen slog till.

Sidor

Kampanjer

Appen Riskzoner