Två kvinnor står bredvid varandra i ett vintrigt landskap. Den yngre kvinnan i Röda Korsets väst för frivilliga tittar vänligt på den äldre.

Som frivillig hjälper du

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vill du vara en frivillig vän till någon som är ensam, eller är det mer din grej att vara aktiv i en första hjälpen-grupp? Det finns många alternativ, och som frivillig inom Röda Korset hjälper du på ett sätt som passar just dig – så ofta som du själv vill. 

Du hör till hjälpargruppen på din ort och ingår samtidigt i ett globalt nätverk. Du främjar humanitet och står upp för de som är utsatta.

Läs mer om olika sätt att hjälpa och kom med för att påverka ditt eget närområde. Som frivillig är du en av Röda Korsets hjältar. Välkommen med!

En hurdan hjälpare vill du vara?

Vem som helst kan vara en frivillig rödakorsvän till en ensam person. Om du har förmåga att lyssna och vara närvarande passar du bra som frivillig vän. Inga specialkunskaper krävs. 

Bli vän till någon som är ensam

I en första hjälpen-grupp får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och ge konkret hjälp till exempel som första hjälpen-jourhavande. 
Läs mer och kom med i en första hjälpen-grupp

I en larmgrupp kan du bistå myndigheterna i larmuppdrag, där du hjälper till exempel en människa som förlorat sitt hem i en brand eller som gått vilse i skogen. Du kan ansluta dig till ett stort nätverk av hjälpare, Frivilliga räddningstjänsten. 
Läs mer om larmverksamheten och kom med

God hälsa är viktigt för oss alla. Som frivillig kan du främja hälsa och välbefinnande till exempel på Hälsopunkterna som är öppna för alla samt på festivaler eller som en hemmets trygghetscoach (Kodin turvakoutsi).

Kom med för att främja hälsa

Som frivillig inom Röda Korset kan du till exempel leda klubbar och läger för barn, ordna evenemang och vara ledare för hobbyverksamhet.

Välj en frivilligverksamhet som intresserar dig

Som frivillig på Ungas skyddshus kan du stöda unga personer på skyddshuset, på nätet eller i andra miljöer i de ungas liv.

Bli frivillig på ett skyddshus

Är du den som driver verksamheten framåt på din rödakorsavdelning för frivilliga? Du kan till exempel ansvara för kommunikationen eller bokföringen på din lokalavdelning eller vara aktiv i avdelningens styrelse. 

Kontakta avdelningen i ditt område

Anmäl dig som frivillig

Syftet med frivilligverksamheten visavi humanitär rätt är att förverkliga en av Röda Korsets centrala uppgifter – att berätta om krigets lagar. Med krigets lagar, det vill säga den internationella humanitära rätten, strävar man efter att begränsa effekterna av väpnade konflikter.

Röda Korsets frivilliggrupper inom humanitär rätt har verksamhet på olika håll i Finland och ordnar föreläsningar, studiebesök, jippon och utbildningar. Du kan vara antingen medlem eller utbildare i gruppen.

I en grupp inom humanitär rätt arbetar du för att reglerna ska följas och de mänskliga rättigheterna förverkligas, till exempel genom att ordna evenemang och planera verksamhet.

Som utbildare kan du ordna olika kurser för såväl myndigheter som vem som helst som är intresserad av området.

Anmäl dig genom att skicka e-post till humanitaarinenoikeus(at)redcross.fi.

Läs mer om humanitär rätt

Vill du hjälpa invandrare och asylsökande? Som frivillig kan du främja jämlikhet och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Röda Korsets frivilligverksamhet är mångkulturell, och alla som delar Röda Korsets värden är välkomna att delta i den. Verksamheten för samman människor med många olika slags bakgrund.

Läs mer och kom med för att hjälpa

Varje vardag behövs 800 frivilliga blodgivare i Finland. Även stamcellsdonatorer behövs för att rädda liv. Kom med för att ge patienter möjlighet till ett nytt och bättre liv.

Bli blodgivare

Anslut dig till stamcellsregistret

Som frivillig på Röda Korsets de Ungas skyddshus lyssnar du på och hjälper ungdomar, vars liv har trasslat till sig.

Personer i alla åldrar är välkomna som frivilliga till skyddshusen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, utan vi skolar in dig i uppgiften. På skyddshusen arbetar du tillsammans med yrkesfolk.

De Ungas skyddshus stödjer ungdomar och deras anhöriga i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda samt på nationell nivå på nätet.

Bli frivillig på ett skyddshus

Som bössinsamlare hjälper du katastrofoffer i Finland och ute i världen. Förutom att det är viktigt att samla in medel är det även ett roligt och enkelt frivilligarbete.

Bössinsamlarna samlar in medel under nödhjälpsinsamlingar och kampanjer. Med hjälp av pengarna som samlas in i bössorna hjälper Röda Korset snabbt och effektivt människor i nöd.

Nödhjälpsinsamlingar startas när en stor katastrof inträffar i Finland eller utomlands. Ofta är det fråga om naturkatastrofer, till exempel en jordbävning eller en orkan. Av hjälpkampanjerna är den viktigaste Hungerdagen, som ordnas varje höst.

Anmäl dig till vår reserv av bössinsamlare, så kallar vi dig till att delta i Hungerdagen och nödhjälpsinsamlingar. Du förbinder dig inte till någonting när du anmäler dig som bössinsamlare, utan du kan alltid välja om du deltar eller inte beroende på situationen.

Anmäl dig för att samla in bidrag. Vi kontaktar dig när din hjälp behövs. Välkomna!

Ska ni snart ordna en fest? Be dina närstående att uppmärksamma en viktig dag genom att ge ett bidrag till ett mål som är viktigt för dig. Även en egen insamling är ett vackert sätt att hedra minnet av en närstående.

Starta en insamling på nätet

Som digital insamlare deltar du med bistånd i Finland och världen över. Också företag kan starta en insamling för personalen eller sina samarbetsparter. Dela insamlingen i sociala medier och per e-post.

Se anvisningar och tips för hur du samlar in bidrag på nätet

Insamling med bankgiro

Om en nätinsamling känns för teknisk kan du samla in pengar också på traditionellt sätt till Röda Korsets konto. Gör så här:

1. Ange kontonumret för bidragsobjektet du valt, för de som deltar i din bemärkelsedag

  • Röda Korsets katastroffond: OP FI52 5000 0120 4156 73
  • Stöd till Röda Korsets verksamhet i Finland: OP FI29 5000 0120 4156 99

2. Be dem att ange bemärkelsedagens namn, till exempel ”Bertil, 60 år" , i meddelandefältet.

3. Skriv uppgifterna om bemärkelsedagen i formuläret och skicka dem till oss.

  • Du får uppgifter om resultatet av insamlingen, om du meddelar om insamlingen på bemärkelsedagen innan deltagarna ger bidrag.
  • OBS! Om du vill rikta bidragen exempelvis till offren för krisen i Ukraina eller till de Ungas skyddshus, ange detta i punkten ”Mer information” i formuläret.

4. Du får uppgifter om det donerade beloppet per e-post cirka två veckor efter tillfället. 

Letar du efter en hobby åt ett barn eller en ung person? Kom för att lära dig mer om frivilligverksamheten, få en hobby och lära dig nya färdigheter!

Välj en frivilligverksamhet som intresserar dig

Frivilligarbete inom Röda Korset är ett utmärkt sätt att öka gemenskapen bland personalen och arbetets mening samt göra världen till en bättre plats.

Genom hjälparbetet förmedlar ni era värden till kunder, intressenter och personalen samt påverkar gruppernas välbefinnande på ett konkret sätt.

Läs om frivilligverksamhet för företag

Hjälp barn och invånare i kalla områden genom att sticka och sy. Till exempel barnkläder, sockor och vantar behövs alltid!

Gör kläder själv

Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.