Röda Korsets utbildare lär barnen att vända en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Första hjälpen

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Första hjälpen är en livsfärdighet. Det är hjälp som ges till en skadad eller sjuk person på olycksplatsen, med vilken man strävar efter att trygga den hjälpbehövandes grundläggande livsfunktioner och förhindra att patientens tillstånd blir värre.

Du kan ge första hjälpen och livräddande första hjälpen utan särskild yrkeskompetens eller utrustning. Den hjälp som ges av en lekman förbättrar ofta avsevärt den hjälpbehövandes möjligheter att överleva och återhämta sig.

Du kan lära dig första hjälpen på Röda Korsets första hjälpen-kurser.

Anvisningar för första hjälpen
Anvisningar för första hjälpen
Så här går du med i en första hjälpen-grupp
Så här går du med i en första hjälpen-grupp
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Skaffa första hjälpen- och trygghetsprodukter