14.12.2020

Röda Korset och dataskydd

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Dataskydd och register

Finlands Röda Kors har förbundit sig att skydda sina kunders integritet. Ditt förtroende är viktigt för oss. På denna sida hittar du information om våra principer för dataskydd, användarvillkoren och registerbeskrivningarna för vår webbplats.

Våra dataskyddsprinciper

  • Vi behandlar personuppgifter om Röda Korsets frivilliga, medlemmar, bidragsgivare, kunder, samarbetsparter och skolornas kontaktpersoner.
  • Personuppgifterna behandlas i register som centraliserats till Röda Korsets centralbyrå samt mellan distrikten, avdelningarna och institutionerna. Distriktsbyråerna, avdelningarna och institutionerna kan behandla uppgifterna även utanför det centraliserade registret. Röda Korsets institutioner är Blodtjänsten, återvinningsvaruhusen Kontti, Punainen Risti Ensiapu Oy, de Ungas skyddshus och mottagningscentralerna.
  • Beskrivningar av och kontaktuppgifter angående behandlingen av personuppgifter i Finlands Röda Kors Blodtjänst finns på Blodtjänstens webbplats om dataskydd på https://www.blodtjanst.fi/blodtjanst/dataskydd.
  • Uppgifterna som vi behandlar delas in i uppgifter från användarna, uppgifter som observerats vid användningen av webbtjänster och uppgifter som härletts med hjälp av analys.
  • Vi samlar in personuppgifter om personer som ger ett bidrag till Röda Korset i ett register över bidragsgivare. I registret samlas uppgifter om bidrag som Röda Korset fått per telefon, SMS, via girering eller på nätet.
  • Vi använder personuppgifterna i kommunikationen, kundtjänsten, leveransen av tjänster samt vid inriktning av tillåten marknadsföring och reklam.
  • Vi samlar in och behandlar endast nödvändiga uppgifter och raderar föråldrade uppgifter så snabbt som möjligt.
  • Vår utgångspunkt är att personuppgifter inte lämnas ut utanför organisationen. Uppgifter kan vid behov lämnas ut mellan Röda Korsets centralbyrå, distrikt, avdelningar och institutioner.

Integritetsskydd

På Röda Korsets webbplats kan bland annat kakor och mobilcertifikat samt webbsignaler användas utan att integritetsskyddet äventyras. Med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker samlar vi in uppgifter om när och hur tjänsterna används: från vilken webbplats besökarna kommer till tjänsten, vilka webbsidor de bläddrat i, vilket innehåll de har läst och klickat på samt information om användarens skärmskärpa, enhetens operativsystem och dess version.

Med hjälp av kakorna kan vi förbättra produkterna och tjänsterna samt visa innehåll som är intressant för användaren. Det viktigaste är att se till att tjänsterna är trygga. I våra tjänster används både första- och tredjepartskakor, webbsignaler, lokala lagringsmetoder, mobilcertifikat och serverloggar.

Det går inte att identifiera användaren enbart med hjälp av kakorna, och tjänsten kan inte känna till exempelvis användarens namn eller e-postadress om användaren inte själv anger dessa. Om användaren är inloggad i en digital tjänst, såsom appen Oma, kan vi kombinera uppgifter som observerats om användaren med de uppgifter som användaren lämnat och uppgifter som personligen identifierar användaren.

Läs mer om användningen av kakor på rodakorset.fi

Användarvillkor

Vänligen läs igenom följande villkor innan du använder tjänsten. Användningen av Röda Korsets och dess institutioners webbplatser kräver att du godkänner användarvillkoren. Materialet på webbplatsen, såsom text, grafik, namn, fotografier, figurer, teckningar, logotyper, ikoner, inspelningar och program, är Röda Korsets egendom. Alla rättigheter till materialet förbehålls. Det är förbjudet att kopiera, flytta, ändra, lagra, publicera och distribuera materialet utan Röda Korsets skriftliga tillstånd. Det är tillåtet att läsa webbplatsen med dator eller någon annan motsvarande anordning samt skriva ut för personligt bruk. Det är tillåtet att använda dokument som är avsedda för offentligt bruk i offentlig informationsförmedling, men informationskällan ska alltid anges.

Materialet på webbplatsen överlåts för användning som sådant, och Röda Korset ansvarar inte för att materialet är felfritt, fullständigt eller tillförlitligt.

Materialet kan inte anses vara ett anbud eller åtagande som binder Röda Korset. Röda Korset förbehåller sig rätten att ändra materialet och webbplatsens användarvillkor, tillgänglighet eller andra egenskaper och garanterar inte att webbplatsen är tillgänglig felfritt eller utan avbrott.

Röda Korset ansvarar inte för några direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador. I dessa inräknas bland annat förlust av omsättning, inkomster eller vinster, avbrott i verksamheten eller förlust av information till följd av användningen av webbplatsen eller materialet som den innehåller eller till följd av ett avbrott i användningen. Röda Korset svarar inte heller för störningar eller fel i datasystemet eller datakommunikationen eller för förluster eller skador som skadliga program eventuellt orsakar. Röda Korset är inte ansvarigt för webbplatser eller material som tillhör tredje parter och till vilka det finns en länk eller hänvisning på webbplatsen.

Om du inte hittar den information du behöver på den här sidan, vänligen kontakta oss: tietosuoja@redcross.fi. Vi hjälper dig gärna!

Läs även:
Juridiska anmärkningar
Användningen av kakor på rodakorset.fi