Just nu - senaste uppdateringen 2024-02-23 06:51:51

Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina

Just nu - senaste uppdateringen 2024-02-23 06:51:51
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina

Finlands Röda Kors hjälper de som lider av krisen i Ukraina

Vi uppdaterar uppgifter om biståndsarbetet på den här sidan.

Hur kan jag hjälpa?

Ge ett bidrag

Två år sedan konflikten i Ukraina eskalerade

(19.2.2024)

Vi har allokerat över 28 miljoner euro ur katastroffonden under två års tid för att hjälpa de personer i Ukraina och dess närområden som lider av konflikten i Ukraina. Tack till alla som har gett ett bidrag.

Stödet har omfattat bland annat

 • kontanthjälp, som familjer har kunnat köpa nödvändiga basvaror med
 • tält, filtar, sjukvårdsartiklar och köksredskap till dem som flytt sina hem
 • en hälsoklinik och tio mobila hälsoenheter

Dessutom har vi skickat över 70 biståndsarbetare till uppgifter inom bland annat logistik, hälsovård, psykiskt stöd och kommunikation.

Behovet av hjälp är fortfarande enormt. Både de som bor i Ukraina och de som flytt därifrån behöver hjälp ännu länge efter att striderna en dag tar slut. Många har förutom sitt hem och familjemedlemmar även förlorat möjligheten att försörja sig själv.

I synnerhet behovet av grundläggande hälso- och sjukvård, fysisk och psykisk rehabilitering och utkomst fortsätter ännu en lång tid. Vi stöder Ukrainas Röda Kors på lång sikt, bland annat genom att utbilda frivilliga och utveckla socialtjänsterna.

Våra biståndsarbetare Vahram Vardanyan och Heidi Saarinen skickar hälsningar från Ukraina. ”Med hjälp av Finlands Röda Kors upprätthåller vi mobila hälsokliniker som medför tjänster till avlägsna områden, där hälsovårdstjänster har försvunnit på grund av konflikten. Vi hjälper också människor som bor i avlägsna områden genom att erbjuda patienttransporttjänster, med vilka de kommer till hälsovården utan allmänna fortskaffningsmedel. Dessutom erbjuder vi hemvårdstjänster för rörelsehindrade och personer som är i behov av särskild hjälp, vilket omfattar till exempel sällskap, motion och att ta hand om kundens hygien och hälsa.” Fotograf: Heidi Saarinen / Suomen Punainen Risti

Viktig hjälp från hälsokliniker och kontantutdelning

(15.12.2023)

– Röda Korsets mobila hälsokliniker kommer med grundläggande hälsovårdstjänster till områden där dessa tjänster har försvunnit på grund av konflikten. Avstånden till närmaste hälsostation eller apotek kan vara extremt långa och speciellt på vintern är det ännu svårare att röra sig, berättar vår biståndsarbetare Heidi Saarinen från Ukraina.

– På grund av konflikten har många blivit tvungna att fly från sina hem till tryggare områden och bor i tillfällig inkvartering. För dem kan mobila hälsokliniker vara det enda sättet att få hälsovårdstjänster. Med våra mobila hälsokliniker behandlas folksjukdomar, ges medicin vid behov och erbjuds psykosocialt stöd, fortsätter Saarinen.

Finlands Röda Kors internationella biståndsarbetare Harri Hiekkanen berättar att hjälpbehovet växer när vintern kommer. Därför har Röda Korset ökat utdelningen av kontantbidrag i Ukraina.

– Bidraget ges åt människor som blivit tvungna att lämna sina hem och flytta till tryggare områden.

Tre miljoner euro mer stöd till dem som lider av krisen i Ukraina

(16.10.2023)

För dem som lever mitt i krisen i Ukraina medför den kommande vintern förutom andra bekymmer även ökade kostnader, såsom stigande uppvärmningskostnader.

Vi allokerar tre miljoner euro mer stöd ur vår katastroffond till internationella Röda Korsets kontantbidragsprogram, med vilket vi hjälper dem som lider av konflikten i Ukraina. Kontantbidragsbeloppet som delas ut höjs på grund av vinterns stigande kostnader.

Kontantbidrag delas ut till dem som tvingats fly från sina hem och bosatt sig på tryggare områden samt till dem som inkvarterar flyktingar.
I heminkvartering som erbjuds av lokalbefolkningen bor det cirka 350 000 personer som förlorat sitt eget hem.

Hälsoarbete och kontanthjälp i Ukraina

(4.9.2023)

Kliniken som vi grundat i Uzhorod i Ukraina har redan besökts av över 16 000 patienter. Med hjälp av vårt stöd har det också grundats tio mobila hälsoenheter i Ukraina.

Vi fortsätter att stödja hälsovården i Ukraina, och att dela ut kontantbidrag med vilka vi hjälper de mest utsatta människorna.

”Jag stöder Ukrainas Röda Kors i planeringen av hälsovården, så att behoven hos de mest utsatta blir uppmärksammade. Till mina uppgifter hör utvecklingen och uppföljningen av stödet för mobila hälsokliniker och hemvård på olika håll i Ukraina”, berättar Finlands Röda Kors biståndsarbetare Heidi Saarinen. Fotograf: Christian Diemt / Itävallan Punainen Risti

Hjälp till dem som lider av översvämningskatastrofen
(9.6.2023)

Ukrainas Röda Kors biståndsarbetare och frivilliga har varit på platsen genast från början för att hjälpa människorna som lider av följder av Kachovka-dammens kollaps.

Ukrainas Röda Kors hjälper myndigheterna i evakueringar på översvämningsområdet och ansvarar för grundbehoven hos dem som lider av katastrofen genom att erbjuda vatten, mat, skydd, hygienartiklar samt psykiskt stöd.

Den Internationella Röda Korset uppskattar för tillfället tillsammans med Ukrainas Röda Kors, vad slags ytterligare hjälp samhällen som lidit av översvämningskatastrofen behöver.

På platsen förbereder Röda Korset även för vattenrening och utdelning av dricksvatten, samt för att dela information om sjukdomar som smittar genom det orena svämvattnet.

Vi främjar välbefinnande hos människor som flytt till Finland och våra frivilliga

(6.6.2023)

Vi har startat projektet Tryggt sinne med hjälp av vilket vi främjar den psykiska återhämtningsförmågan hos dem som flytt till Finland. Projektet är en del av ett bredare samarbete med Ukrainska Röda Korset och 23 övriga Rödakorsföreningar.

På de sociala evenemangen som våra frivilliga organiserar identifierar deltagarna från olika åldersgrupper sina resurser, får verktyg för att hantera stress och lär sig nytt om det psykiska välbefinnandet. I workshopar som leds av psykologernas beredskapsgrupp kan vuxna som upplevt konflikten bearbeta sina chockerande upplevelser tryggt i ledning av en professionell.

Vi satsar även på de frivilligas välbefinnande genom att utveckla tillvägagångssätt som baserar sig på kamratstöd och genom att erbjuda möjligheter för avlastningssamtal. Kring temat ordnar vi även utbildningar som är öppna för alla.

Projektet finansieras av Europeiska kommissionen, och Finlands Röda Kors kompletterar finansieringen från sin katastroffond.

Skyddshusen hjälper unga

(2.6.2023)

Många barn som flytt från Ukraina till Finland har symptom orsakade av saker som de upplevt mitt i konflikten.

I diskussionsgrupper som Finlands Röda Kors De Ungas skyddshus organiserar kan man diskutera svåra upplevelser och få verktyg för att lugna både kroppen och sinnet.

”Om man försöker undvika en tanke kan den bli ännu starkare. Vi berättar hur man kan ha kontroll över sina minnen i stället för att låta dem ha kontroll över dig.”
Jenna Kokkola

– För många unga har våra grupper varit en tändande gnista för att återhämta sig från sitt trauma, berättar Marika Määttänen som arbetar på De Ungas skyddshus i Tammerfors.

Lä mer om hur unga som flytt från Ukraina hjälps i Finland

Mobila hälsoenheter hämtar bistånd till dem som flytt sina hem

(24.3.2023)

Det har inrättats sju mobila hälsoenheter i de västra delarna av Ukraina med bistånd från Finlands Röda Kors. 

– De mobila enheterna verkar ungefär på samma sätt som biblioteksbussar för oss i Finland. En läkare och två skötare kommer med Röda Korsets bil från ett sjukhus och inrättar en hälsovårdscentral för en dag, berättar Marko Korhonen, chef för katastrofhjälpen, som besökte Ukraina.

Ukrainska Röda Korset ansvarar för enheternas verksamhet, och lokal personal arbetar på dem. De ambulerande enheterna hämtar tjänster inom bashälsovården till områden där hälsovården är svårt belastad, när människorna flyr undan striderna.

”De människor som har gett bidrag till katastroffonden har gjort hälsovårdsenheternas verksamhet möjlig. Ett stort tack till alla för detta”, säger Marko Korhonen, chef för internationella katastrofbiståndet.

Invånarna i områdena informeras på träffpunkter på orten och i sociala medier om att enheten kommer på plats. Om någon som behöver hjälp inte kan ta sig hemifrån, går läkaren och skötarna till patienten. En enhet hjälper cirka 20 patienter om dagen.

Det ska inrättas ytterligare tre enheter under våren med bistånd från Finlands Röda Kors. De ingår i internationella Röda Korsets biståndsoperation, där nästan ett hundra mobila hälsovårdsenheter är aktiva i nuläget.

För ett år sedan tilltog konflikten i Ukraina kraftigt och orsakade en enorm humanitär kris.

(20.2.2023)

Under det senaste året har miljontals människor förlorat sina hem, och det råder brist på förnödenheter – vatten, uppvärmning och hälsovård. Människornas psykiska hälsa sätts på prövning.

Röda Korsets internationella rörelse hjälper gemenskaper genom att ge första hjälpen och skydd åt människor som flytt sina hem, samt genom att ordna hälsotjänster och kontanthjälp till dem som är i den mest sårbara ställningen.

Under de första månaderna nådde Röda Korsets hjälp miljontals människor i Ukraina och länderna dit människorna hade flytt. Röda Korset för även kontinuerliga samtal med parterna om skydd av civila och om att tryggt släppa fram hjälpen till dem som behöver den.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsens bistånd i siffror:

 • hjälp med basbehov till ca 15 miljoner människor
 • rent vatten till 10 600 000 människor
 • 201 865 191 euro i ekonomiskt bistånd till hjälpbehövande
 • hälso- och sjukvård till 1 195 350 människor
 • inkvartering till 1 897 481 människor
 • 15 000 besök hos krigsfångar
 • 124 828 frivilliga inom Röda Korset har hjälpt människor som lidit av krisen i Ukraina

Hjälpbehovet förändras kontinuerligt och fortsätter länge. Både människorna i Ukraina och ukrainare i länder dit de flytt behöver hjälp. Konsekvenserna av konflikten känns också långt utanför Ukraina. De fattigaste länderna och de mest utsatta i samhället drabbas kraftigast av till exempel prisstegringen i hela världen.

Ukrainska Röda Korset och internationella Röda Korset hade redan länge hjälpt på plats innan konflikten eskalerade för ett år sedan. Den humanitära krisen är enorm och vi har förbundit oss att hjälpa människorna så länge som det behövs. För att kunna hjälpa behöver vi långsiktigt stöd.

En baby fick hjälp i östra Ukraina. Ukrainska Röda Korsets larmgrupp hjälpte en kvinna under förlossningen i staden Lyman i januari i år. Fotograf: Ukrainan Punainen Risti

Hjälp i hemlandet

(20.2.2023)

Röda Korsets frivilliga har under det senaste året hjälpt sammanlagt 21 932 människor som flytt till Finland på grund av krisen i Ukraina. Vi har på olika håll i Finland ordnat nödhjälpsinsamlingar samt hjälpt till vid möblering av bostäder, i vardagen och gett mathjälp.

Vi har hjälpt dem som kommit till Finland bland annat genom att dela ut matpresentkort till barnfamiljer via flyktinganläggningar. Vi har delat ut matpresentkort för över 520 000 euro.

Våra frivilliga har ordnat 460 delaktiggörande mathjälpsevenemang. Genom evenemangen har över 16 100 personer runtom i Finland, även personer som flytt från Ukraina, fått hjälp.

Över 238 av Röda Korsets frivilligavdelningar har ordnat stöd till dem som flytt till Finland på grund av krisen i Ukraina.

Så här hjälpte vi i krisen i Ukraina 2022

(17.12.2022)

Vi har allokerat cirka 19,7 miljoner euro ur katastroffonden till internationella Röda Korset, till hjälp för de personer i Ukraina och dess närområden som lider av konflikten i Ukraina. Vårt biståndsarbete kommer att pågå ännu länge.

Stödet består av både ekonomisk och materiell hjälp. Beloppet innehåller inte de kostnader som beror på att biståndsarbetare har skickats till Ukraina. Dessa finansieras också med medel ur katastroffonden.

Detta har vi åstadkommit med bidrag till katastroffonden:

 • Vår logistikcentral i Tammerfors har skickat materiellt bistånd: bl.a. tält, filtar, tält för familjer, förnödenheter för sjukvård och matlagning till dem som flytt sina hem.
 • Vi har skickat en hälsoklinik till Užhorod i västra Ukraina. Hälsokliniken kan vårda patienter inom primärhälsovården på dagtid, dess utrustning är således densamma som på hälsovårdsstationer.
 • Experter från Finland skickades med kliniken för att stödja starten av den.
 • Vi håller på med att utrusta tio mobila hälsoenheter till västra Ukraina. En läkare och en sjukvårdare, som ger dem som flytt från sina hem primärhälsovård och psykosocialt stöd, följer med de bilburna hälsoenheterna.
 • När vintern blivit kallare har vi levererat 185 dieseldrivna värmeaggregat och två stora generatorer. Man kan värma upp till exempel hem eller tillfälliga skydd med aggregaten och generatorerna kan användas som reservkraftverk för sjukhus eller hälsovårdsenheter.
 • Vår enhet för katastrofberedskap med fokus på logistik organiserade på våren transport, lagring och distribution av Röda Korsets materialhjälp till Ukraina.
 • Vi har förmedlat totalt 13 miljoner euro till programmet för kontant bistånd, och med det hjälper vi de sårbaraste i Ukraina och dess grannländer. Med det kontanta biståndet kan familjer köpa saker de behöver mest: till exempel mat, läkemedel, resebiljetter eller ett Sim-kort till telefonen för att nå närstående.
 • Vi har styrt total 2,6 miljoner euro för monetärt stöd till internationella Röda Korsets biståndsoperation.
 • Vi har stött internationella Röda Korsets upphandlingar av läkemedel med en halv miljon euro.

Utöver det har vi skickat över 60 biståndsarbetare till stöd för arbetet, bland annat experter i logistik, hälsovård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling, samt personer för att bedöma det föränderliga humanitära läget och behovet av hjälp.

I hemlandet hjälpte flera tusen frivilliga människor som flytt från Ukraina. De som anlände fick bland annat materiell hjälp och psykiskt stöd. Med stöd av vår katastroffond delade vi även ut 7 700 matpresentkort till de mindre bemedlade barnfamiljer och de ensamkommande minderåriga som flytt till Finland.

Utöver biståndsarbetet med stöd av donerade medel ordnade även våra mottagningscentraler med inkvartering och mottagningstjänster för tusentals flyktingar från Ukraina. Våra frivilliga bistod till exempel med att möblera bostäder och de samlade in medel till nödhjälpen. Våra frivilliga har också stött integreringen av de som kommit till Finland genom att ordna till exempel med vänverksamhet, språkklubbar och hjälp med läxor.

Generatorer och värmeaggregat skickades

(5.12.2022)

Vi skickade en långtradarlast med värmeaggregat och generatorer till Ukraina.
De stora generatorerna kan användas som reservkraft för sjukhus eller vårdenheter, så att verksamheten kan fortsätta vid strömavbrott.

De dieseldrivna värmeaggregaten används för uppvärmningen av till exempel hjälputdelningspunkter eller tillfälliga skydd för människor som har flytt från sina hem. Med ett (1) värmeaggregat kan man hålla ett stort halltält varmt även i minusgrader.

Två generatorer och sexton värmeaggregat skickades från Röda Korsets logistikcenter i Tammerfors. Vi skickar mer hjälp när vi får mer utrustning till lagret.

Fotograf: Suomen Punainen Risti

Biståndsarbetare stöder hälso- och sjukvården i Ukraina

(18.11.2022)

Tuomo Hämäläinen arbetar som akutvårdare i ambulanser i Ukraina som en del av Internationella Rödakorskommitténs biståndsverksamhet.

– I våra uppgifter ingår att hjälpa den lokala hälso- och sjukvården med akutvårdsuppgifter i samarbete med Ukrainska Röda Korset. Dessutom utbildar vi det lokala Röda Korsets räddningsgrupp.

Primärvårdare Tuomo Hämäläinen ler bredvid Röda Korskommitténs ambulans
Fotograf: Andreas Hattinger

Finlands Röda Kors ger 10 miljoner euro för att stödja de mest utsatta i Ukraina

(2.11)

Vi ger 10 miljoner euro från vår katastroffond till internationella Röda Korsets kontanthjälpprogram, som hjälper de mest utsatta människorna i Ukraina.

– När vintern blir kallare och attackerna fortsätter är det svårt för människorna att klara sig. Priset på boende och mat har stigit kraftigt, och man bekymrar sig över uppvärmningen särskilt i områden där hem och energiverk har förstörts, beskriver Marko Korhonen situationen, chef för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors.

Röda Korsets betalkort.
Kontantbiståndet delas ut med betalkort som människorna kan använda för att skaffa de förnödenheter de behöver, till exempel mat eller mediciner. Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Vi riktar kontanthjälpen till personer som utan kostnad tar emot dem som flytt från andra delar av Ukraina, samt till före detta soldater som blev svårt funktionshindrade före den nuvarande krisen, och vilkas pension inte räcker till för de grundläggande vardagliga behoven.

– De här grupperna har valts utgående från deras sårbarhet och för att det inte finns tillräckligt med annan hjälp tillgänglig för dem, säger Korhonen.

– När konflikten har förlängts har familjer som inkvarterar flyktingar fått tänja på sina resurser till det yttersta. Svårt funktionshindrade soldater får däremot väldigt lite social trygghet, vilket gör att det är mycket svårt att klara sig när priserna stiger. De här personerna är beroende av hjälpmedel eller andras hjälp, och därför är de och deras familjer i en särskilt utsatt situation.

Internationella Röda Korset genomför biståndsprogrammet tillsammans med Ukrainska Röda Korset och landets myndigheter, och det når över 600 000 människor. Biståndet ges till de registrerade i fyra månader.

Kontanthjälp är effektiv hjälp, eftersom kontanterna används till grundläggande behov.
Marko Korhonen

Biståndsbeloppet på 10 miljoner euro delas ut i sin helhet före juli nästa år.

Biståndet som ges direkt som kontanter eller med betalkort är en flexibel form av stöd i en situation där människors situation och behov varierar. Bidragsmottagaren kan bestämma själv till vad det mottagna beloppet används.

– Enligt vår erfarenhet är kontanthjälp effektiv hjälp, eftersom kontanterna används till grundläggande behov: till exempel mat, boende, uppvärmningskostnader, medicin eller bussbiljetter. Mitt i en kris är det också viktigt för alla att kunna fatta beslut om sina egna liv, poängterar Korhonen.

Stödet på 10 miljoner till kontanthjälpprogrammet är ett av de största enskilda stöden i Finlands Röda Kors historia.

– Biståndsbeloppet är betydande, eftersom nöden är stor. Vi är mycket tacksamma för bidragen som vi fått till katastroffonden, eftersom de möjliggör långsiktigt stöd till dem som behöver hjälpen mest.

Tio hälsovårdskliniker till Ukraina

(19.10)

Med hjälp av vår katastroffond organiserar vi tio hälsokliniker till biståndsoperationen i Ukraina. De mobila klinikerna erbjuder primärvård till de interna flyktingarna i Ukraina.

– Uppskattningsvis 7 miljoner människor har varit tvungna att fly från sina hem internt i landet, och en del av dem har flyttat för att bo i avlägsna områden i de västra delarna av landet som de anser att är tryggare. Området är på sina ställen väldigt bergigt och människors möjligheter att resa för att söka vård och hjälp är begränsade, säger Marko Korhonen, chef för den internationella katastrofhjälpen vid Finlands Röda Kors.

En läkare och en sjukvårdare, som erbjuder primärvård och psykosocialt stöd för dem som har flytt från sina hem, följer med de mobila hälsoklinikerna. Vården och medicinerna som ges i klinikerna är kostnadsfria för patienterna.

Våra mobila kliniker kan röra sig smidigt till dem som behöver hjälp.
Marko Korhonen

Vi styr 700 000 euro från katastroffonden till mobila hälsokliniker. Medlen från katastroffonden täcker kostnaderna för grundandet av nya kliniker samt kostnaderna för verksamheten.

Mer information om hälsoklinikerna

Rent vatten till Ukraina

(5.10)

Rent vatten är ofta en självklarhet för oss finländare. Stora områden i Ukraina lider dock av brist på rent vatten, el och naturgas som används för uppvärmning.
 
– Jag är en del av en konvoj på sju långtradare och bilar som är på väg till Ukraina. Fyra långtradare är fulla med biståndsartiklar och tre tankbilar med rent vatten som ska distribueras, berättade vår biståndsarbetare Keijo Eklöf på väg till Ukraina.

Biståndsarbetare Keijo Eklöf står leende framför internationella Rödakorskommitténs bil.
”Förhållandena här görs inte lättare av vintern, på vilken det första tecknet är den iskalla vinden som blåser genom ben och märg”, säger Röda Korsets biståndsarbetare Keijo Eklöf. Fotograf: Robert Chabbey / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

I år har över 8 miljoner människor i Ukraina fått rent vatten med hjälp av Röda Korset. Finlands Röda Kors har också stött det internationella Röda Korsets arbete för att hjälpa människor som drabbats av krisen i Ukraina.

Sex månader av kris i Ukraina

(22.8)

Efter att konflikten i Ukraina trappades upp för sex månader sedan har över 13 miljoner människor flytt från sina hem. Också de som stannat kvar i sina hemtrakter behöver hjälp.

Nyckeltal för Röda Korsets biståndsoperation:

 • Över 100 000 rödakorsfrivilliga och -anställda har deltagit i biståndsarbetet.
 • 5 miljoner människor har fått biståndsmaterial.
 • 8 miljoner människor har fått rent vatten.
 • 718 000 människor har fått hälsovårdstjänster.
 • 368 000 människor har fått psykosocialt stöd.
 • 626 000 människor har fått kontantbistånd.

Även om den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens biståndsoperation i Ukraina är stor, är också behovet av hjälp enormt. Den kommande vintern kommer att försvåra situationen ytterligare, och hjälp kommer att behövas under lång tid framöver.

Matlagnings- och inkvarteringsutrustning till hjälp för dem som flytt från sina hem

(11.8)

Till stöd för Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina har vi skickat matlagnings- och inkvarteringsutrustning. Med hjälp av bidragen till katastroffonden kunde vi skicka sammanlagt tusen fältsängar inklusive madrasser och sängkläder, handdukar samt 6 000 set med köksredskap till Ukraina.

– Över 6,6 miljoner människor har flytt från striderna och bombningarna till andra delar av Ukraina. Största delen av de som flytt bor hos släktingar eller vänner, men var tionde har varit tvungen att söka skydd i till exempel en skola eller något annat utrymme. Till människans basbehov hör att äta, tvätta sig och sova, och därför hjälper ett bidrag människor att klara sig igenom det värsta i en svår situation, säger Marko Korhonen, chef för Röda Korsets internationella katastrofhjälp.

Bidragets värde uppgår till sammanlagt omkring 320 000 euro. Hittills har medel ur katastroffonden använts för att stödja Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina till ett värde av totalt omkring 8,5 miljoner euro. I summan ingår inte de utgifter som uppstått när biståndsarbetare skickats till landet.

Behovet av hälsovård är enormt i Ukraina

(12.7.)

–  Det enda jag kan säga är tack. Jag är tacksam mot alla som bryr sig om oss, säger Oleksandr Ivanovich.

72 år gamla Ivanovich besöker Röda Korsets hälsostation i Uzjhorod i Ukraina. Ivanovich väntar på tillgång till undersökningar och berättar att han flydde från sitt hem i Luhansk genast i slutet av februari.

Sedan dess har han bott i Uzjhorod, där en lokal skola erbjuder tillfälligt skydd för personer som flytt från andra ställen i landet.

Fotograf: Nora Peter / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Hälsostationen som Finlands Röda Kors skickat till Uzjhorod erbjuder medicinsk konsultation, undersökningar, mediciner och psykosocialt stöd till alla som behöver hjälp.

Hälsostationens verksamhet drivs av ukrainska Röda Korset och där arbetar lokala yrkespersoner inom hälsovården.

För att lindra det stora behovet av hälsovård i Ukraina erbjuder Röda Korsets internationella federation och många nationella Rödakorsföreningar hjälp bland annat vid olika biståndsställen och kliniker samt med hjälp av mobila hälsoteam både i Ukraina och i sådana länder dit människor har flytt.

Röda Korsets hälsostation i Uzjhorod i Ukraina har öppet

(17.6.)

Röda Korsets hälsostation i Uzjhorod i Ukraina har öppet för alla som behöver hjälp. Hälsostationen skickades från Finland med stöd av bidrag.

Utöver teamet med Finlands Röda Kors biståndsarbetare hjälpte biståndsarbetare från det internationella Röda Korset och Japans Röda Kors med att grunda hälsostationen.

Hälsostationens verksamhet drivs av ukrainska Röda Korset samt av lokala läkare, sjukskötare och andra yrkespersoner inom hälsovården. Vårdpersonalen kan dagligen vårda över hundra personer på stationen.

Utöver vård erbjuder man på hälsostationen bl.a. mat, hygienartiklar och vårdartiklar för spädbarn.

Åtta biståndsarbetare i Röda Korsets arbetskläder står och ler framför ett tält som hör till hälsostationen.
Fotograf: Musubi Yata / Japanin Punainen Risti

Röda Korsets hjälp under tre månader

(27.5)

Internationella Röda Korset och Halvmånefederationen leder den stora internationella biståndsoperationen i Ukraina och landets närområden. Cirka tre månaders biståndsarbete i siffror:

 • vi har hjälpt 2,1 miljoner människor
 • vi har fört ut 2,3 miljoner kilo biståndsmaterial
 • vi har delat ut över 4,17 miljoner i kontantbidrag
 • vi har 142 biståndsställen i 15 länder
 • vi har evakuerat 96 000 människor
 • hjälparna består av 71 000 utbildade frivilliga i Röda Korset

Förutom i Ukraina och dess grannländer hjälper Röda Korset människor som lider av krisen även i många andra länder, såsom i Finland.

Kontantbidraget är en flexibel hjälp till de som flytt konflikten i Ukraina

(18.5.)

Finlands Röda Kors förmedlar tre miljoner euro från sin katastroffond till det internationella Röda Korsets kontantbidragsprogram, som hjälper både människor som flytt inom landet i Ukraina och de som flytt till andra länder.

Behovet av humanitär hjälp är enormt i Ukraina. Hela landet lider av effekterna av konflikten. Inom landet har uppskattningsvis 7,7 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem. Inverkningarna av konflikten sträcker sig dessutom utanför landets gränser. Nästan sex miljoner människor har hittills flytt från Ukraina.

– Situationerna och behoven för de som flytt är mycket varierande – någon behöver till exempel pengar just nu för att resa och någon annan en fungerande telefon för att vara i kontakt med sina närstående. Med hjälp av kontantbidraget kan de göra anskaffningar individuellt enligt sina behov, säger Marko Korhonen, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) har som mål att nå ut med kontantbidrag till två miljoner människor som lider av konflikten. Det är det mest omfattande kontantbidragsprogrammet som Röda Korset någonsin har verkställt.

Med hjälp av kontantbidraget kan de göra anskaffningar individuellt enligt sina behov.
Marko Korhonen

Finlands Röda Kors katastroffond har beviljat tre miljoner euro i form av kontantbidrag som laddas till betalkort för att hjälpa människor som flytt konflikten.

– Med kontantbidraget kan vi snabbt sköta om brådskande och nödvändiga behov. Enligt vår tidigare erfarenhet är det ett bra och effektivt redskap när marknaderna fungerar. Möjligheten att fatta beslut om sina egna angelägenheter gör det även lättare att återhämta sig från traumatiska händelser, säger Korhonen.

Med kontantbidraget kan man även indirekt understöda den lokala ekonomin, då människor kan göra inköp i närbutikerna.

Finlands Röda Kors har hittills förmedlat cirka 7,9 miljoner euro ur sin katastroffond till den internationella biståndsoperationen i Ukraina och landets närområden. Biståndet omfattar bland annat en katastrofberedskapsenhet som består av biståndsarbetare och hjälp i form av pengar och material, såsom en hel hälsovårdsklinik i västra Ukraina.

Biståndssumman innehåller inte kostnader som uppstår för att sända övriga biståndsarbetare, som även finansieras ur katastroffonden. Förutom en katastrofberedskapsenhet har Finlands Röda Kors dessutom bland annat sänt yrkesfolk inom hälsovård, psykiskt stöd, kommunikation och organisationsutveckling till Ukraina.

Mer hjälp till primärvården och sjukhusen i Ukraina

(12.5.)

Den 12 maj skickade vi en biståndslast från vårt logistikcenter i Tammerfors. Med utrustningen stöder man primärvården och sjukhusen i Ukraina.

Transporten innehåller bland annat:

 • rullstolar
 • operationsbord
 • rollatorer
 • kryckor
 • fysioterapiutrustning
 • madrasser
 • andningsmasker
 • inkontinensskydd
 • skydds- och arbetskläder för sjukhuspersonal

Biståndsutrustningen är donationer av företag och utrustningen transporteras med hjälp av donationer som gjorts till Röda Korsets katastroffond.

Hälsostationen som Finlands Röda Kors har skickat har rests

(12.5.)

Röda Korsets hälsostation som skickats från Tammerfors har rests i staden Uzhorod i Ukraina och arbetet med att färdigställa den pågår.

Finlands Röda Kors biståndsarbetare är med för att ge råd och handledning för att ta i bruk hälsostationen. Den egentliga personalen anställs på plats.

Flera människor håller på att resa hälsostationens tält
Fotograf: Suomen Punainen Risti

Röda Korsets mobila hälsoenhet turnerar i finländska kommuner.

(10.5.)

Verksamheten med vår mobila hälsoenhet har kommit i gång i hemlandet. Yrkesfolk inom hälsovården turnerar i kommunerna och erbjuder klienterna på Röda Korsets asylmottagningar preliminära hälsokontroller och hjälper med att arrangera sådana kontroller. Syftet med hjälpen av den mobila hälsoenheten är att minska arbetsbördan på mottagningarna för asylsökande.

En mångsidig grupp biståndsarbetare jobbar på hälsoenheterna i nuläget: en sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska turnerar asylmottagningarna.

Tre leende personer i Röda Korsets kläder står framför bilen.
”Vi har jobbat i olika krislägen utomlands och nu är vi även beredda att ge vår arbetsinsats i krisen som sträcker sig till vårt hemland”, berättar Sari Bergström, sjukskötare på den mobila hälsoenheten, samt sjukskötare Päivi Uusihonko och barnmorska Päivi Laine. Fotograf: Selver Kovac

De flesta klienterna hos den mobila hälsoenheten är kvinnor och barn från Ukraina. Arbetet framhäver kartläggning av fysisk hälsa, men också närvaro.

– Vi hoppas att mötet med människor och att någon lyssnar till upplevelserna gör deras börda ens aningen lättare, berättar Sari Bergström, sjukskötare på den mobila hälsoenheten.

Hälsoenheten inledde arbetet i slutet av april och styrde färden först till Lahtis. Biståndsarbetarna som jobbar på enheten har denna vecka besökt Björneborg, Juva och S:t Michel. Den mobila hälsoenheten är tänkt att turnera för att bistå arbetet i hemlandet under hela året.

Hur används medlen som getts till insamlingen för Ukraina?

(28.4.)

Biståndet från Finlands Röda Kors ingår i arbetet hos internationella Röda Korset till stöd för biståndsarbetet som utförs av ukrainska Röda Korset respektive Röda Korsen i närområdena. Dessutom används bidragen till katastroffonden till att i Finland hjälpa människor som flytt från Ukraina.

Bistånden används till att

 • finansiellt stödja Röda Korsets internationella biståndsoperationer
 • skicka biståndsmedarbetare till Ukraina och dess närområden
 • skicka materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden
 • bistå flyktingar som anländer till Finland

Utöver finansiella bistånd har Finlands Röda Kors även skickat förnödenheter för inkvartering och sjukvård samt en komplett hälsoklinik.

Med de insamlade bidragen har vi även skickat biståndsarbetare på plats. De är yrkesfolk inom bland annat logistik, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling samt experter, som bedömer det humanitära läget och behovet av hjälp.

Vår enhet för katastrofberedskap med fokus på logistik organiserar transport, lagring och distribution av Röda Korset materialhjälp till Ukraina.

Det är alltid Migrationsverket som svarar för finansieringen av lagstadgad asylverksamhet, men även medel som getts till katastroffonden används till att bistå människor som anländer till Finland.

Allt efter behovet ger vi dem till exempel kläder, artiklar för hygien, drycker, mat och annat för primära behov. Därtill har bidragen använts för att ordna med psykiskt stöd.

Genom att bläddra på webbplatsen får du veta mycket mer om vårt biståndsarbete, där donerade medel används. Vi uppdaterar ständigt webbplatsen. Du kan även här läsa mer om användningen av givna medel.

Finlands Röda Kors skickar en hälsoklinik till Ukraina

(26.4.)

Finlands Röda Kors skickar en hälsoklinik till Ukraina för att stödja Internationella Röda Korsets biståndsoperation. Hälsokliniken finansieras med hjälp av medel ur Finlands Röda Kors katastroffond.

På hälsokliniken, som placeras i Užhorod i västra Ukraina, kan vårdas patienter inom primärhälsovården under dagtid, och dess utrusning motsvarar alltså en hälsovårdsstation.

– Över 7 miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem inom Ukraina. Interna flyktingar har överbelastat primärhälsovården i västra Ukraina. Med hjälp av kliniken som levereras från Finland kan man stödja den lokala hälsovården, berättar Marko Korhonen, Finlands Röda Kors chef för den internationella katastrofhjälpen.

En anställd inom Röda Korset flyttar en last med hjälp av en palldragare. Det står ”Health station” på lådorna.
Arbetet pågick för fullt i Röda Korsets logistikcental i stadsdelen Kalkku i Tammerfors när hälsokliniken och dess utrustning packades i en lastbil för att transportera kliniken till Ukraina. Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Tillsammans med kliniken skickas också experter från Finland till Ukraina för att säkerställa att kliniken fås i bruk snabbt och på rätt sätt.

– Det finska expertteamet ger handledning och råd vid ibruktagandet av kliniken. Våra experter ska vara på plats i Ukraina under de första månaderna, berättar Korhonen.

Hälsostationens egentliga personal ska rekryteras på plats i Ukraina.

Finlands Röda Kors har tidigare beviljat totalt över 3,5 miljoner euro ur katastroffonden till Internationella Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och dess grannländer.

Stödet består av både ekonomisk och materiell hjälp. Beloppet innehåller inte de kostnader som beror på att biståndsarbetare har skickats till Ukraina. Dessa finansieras också med medel ur katastroffonden.

Hur hjälper Röda Korset de flyktingar som kommer till Finland?

(25.4.)

En av våra viktigaste uppgifter är att hjälpa människor som befinner sig i en sårbar position, såsom flyktingar, asylsökande och papperslösa. Vi hjälper dem som behöver hjälp, oberoende av deras rättsliga eller samhälleliga ställning.

När det gäller att hjälpa flyktingar är det viktigaste att först svara på deras basbehov: ge dem mat, vatten, varma kläder och tak över huvudet. Vi erbjuder också tjänster inom mottagningsverksamheten för tusentals personer som bor i privat inkvartering.

Läs mer om Finlands Röda Kors bistånd till dem som kommer till Finland

Materiell hjälp från Internationella Röda Korset

(18.4.)

Röda Korsets internationella federation har levererat bland annat följande förnödenheter till dem som har flytt från konflikten i Ukraina:

 • 131 784 hygienförpackningar
 • 49 500 liggunderlag
 • 36 950 filtar
 • 32 535 köksförpackningar
 • hälsovårdstjänster och första hjälpen för 160 000 människor

Materiell hjälp levereras också genom Röda Korsets internationella kommitté.

Tillsammans med våra anställda är det minst 33 000 Röda Korsets frivilliga som deltar i operationen.

Läkemedelshjälp till Ukraina

(12.4.)

Finlands Röda Kors stöder Internationella Röda Korsets medicinuppköp i Ukraina med en halv miljon euro.

Behovet av humanitär hjälp är enormt i Ukraina. Människorna är i desperat behov av hälso- och sjukvårdstjänster, mediciner, rent vatten och skydd.

Från Finlands Röda Kors logistikcentral i stadsdelen Kalkku i Tammerfors har det skickats en semitrailer med efterlängtad medicinsk utrustning, bland annat patientmonitorer, pulsoximetrar och förband till Ukrainska Röda Korset.

Förutom försändelsen med medicinsk utrustning stöder Finlands Röda Kors med en halv miljon euro Röda Korsets internationella kommittés (ICRC) uppköp av läkemedel för att hjälpa dem som lider av konflikten i Ukraina.

– I en situation som ständigt förändras gör ekonomiskt stöd det möjligt att köpa in precis de läkemedel som behövs just då. Röda Korsets kommitté skaffar och transporterar läkemedlen till Ukraina via etablerade kanaler, berättar Marko Korhonen, Finlands Röda Kors chef för den internationella katastrofhjälpen.

Finlands Röda Kors har hittills skickat sammanlagt 20 biståndsarbetare till Ukraina och dess grannländer för att stödja Röda Korsets internationella biståndsoperation. Den nyaste förstärkningen i teamet kommer att vara Sirpa Miettinen, som reser till Ukraina för att arbeta inom hälsovården.

– Jag åker till Ukraina för att stödja det lokala Röda Korsets hälsovårdsprogram i Lviv och Zagarpattya i västra Ukraina. Österrikiska Röda Korset har stött dessa områden redan länge, men nu har behoven på primärvården ökat på grund av interna flyktingar. Många av dem bor i tillfälliga skydd, berättar Miettinen.

I Västra Ukraina erbjuder Röda Korset bland annat mobila kliniker, hemvård och psykosocialt stöd.

Hjälp kommer att ges ännu i flera år.
Marko Korhonen

Uppdrag av Finlands Röda Kors biståndsarbetare finansieras med hjälp av bidrag till katastroffonden.

På plats förs hjälpen fram av Internationella Röda Korset och det lokala Röda Korset. Biståndsarbetet i Ukraina och dess grannländer kommer att kräva tid.

– Den humanitära krisen i Ukraina är enorm, och hjälp kommer att ges i flera år. Det bästa sättet att hjälpa är genom att ge bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond, påminner Korhonen.

Finlands Röda Kors har tidigare beviljat totalt 3 miljoner euro ur katastroffonden till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och dess grannländer.

Röda Korsets hjälp har nått över en miljon människor

(30.3.)

Röda Korset har hjälpt över en miljon människor som lider av krisen i Ukraina – både människor i Ukraina och människor som flytt därifrån. Det är ett stort antal, men räcker inte. Behovet av hjälp är enormt.

Röda Korset för mer hjälp fram hela tiden. Vi har byggt upp logistikkedjor och antalet hjälpare ökas både i Ukraina och närområdena.

För tillfället har Röda Korset 10 000 frivilliga och över 1 000 anställda i Ukraina. Därtill arbetar ett mångdubbelt antal Röda Korsets anställda och utbildade frivilliga med krisen utanför Ukraina, också i Finland.

Hjälp ges på flera olika sätt, bland annat:

 • mat
 • vatten
 • hygienartiklar
 • Filtar
 • kläder
 • medicinartiklar
 • första hjälpen och utbildning i den
 • psykosocialt stöd

Medlen som donerats genom Röda Korsets nödhjälpsinsamling används för att hjälpa de som lider av krisen i Ukraina. Biståndsarbetet kommer att fortsätta ännu en lång tid och även vår nödhjälpinsamling fortsätter. Ett varmt tack till alla som gett ett bidrag.

En person i Röda Korsets kläder kramar en annan person.
Ukrainas Röda Kors frivilliga Alieksandra Balabanova tröstade en person som var uppskakad över kriget i Uzjhorod. Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Missuppfattningar och felaktig information sprids

(30.3.)

De senaste dagarna har det särskilt i sociala medier och i vissa utländska medier spritts missuppfattningar och fel information om det internationella Röda Korsets aktioner i Ukraina och dess närområden.

Vi förstår att påståendena som framförs i olika sammanhang om Röda Korsets verksamhet väcker frågor. Påståenden bygger dock på fel information och missförstånd.

I en sådan situation är det särskilt viktigt att förmedla rätt information om hur Röda Korset verkar, och varför.

Läs Röda Korsets svar på missuppfattningar

Hur hjälper Röda Korset de som kommer till Finland?

(25.3.)

Röda Korset bistår folk i behov av hjälp och även myndigheter vid olyckor och störningssituationer. Våra frivilliga är beredda att hjälpa överallt i Finland.

I Finland hjälper vi de som flyr undan konflikten i Ukraina bland annat genom att erbjuda mat, dryck, hygienartiklar, psykiskt stöd samt rådgivning i olika vardagsfrågor. Vi stöder också myndigheter i att ta emot migranter som kommer från Ukraina till Finland till exempel i Helsingfors hamn, på Helsingfors-Vanda flygplats och vid polisinrättningar.

Vi är redo att på begäran av Migrationsverket öka antalet platser i våra verksamma asylförläggningar samt att vid behov öppna nya enheter. Vi har redan svarat på begäran på olika håll i Finland och inrättat nya asylförläggningar, enheter för transitboende samt serviceenheter för personer som bor i privat inkvartering.

Röda Korsets frivilliga och anställda tar emot personer som flytt undan konflikten i Ukraina, i Västra Hamnen i Helsingfors. Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Vi har utarbetat material om psykiskt stöd på ukrainska och ryska och beaktar behovet av psykiskt stöd i vår mottagningsverksamhet. Därtill ger vi psykiskt stöd bland annat genom vår vänverksamhet, i Sekasin-chatten samt på De ungas skyddshus.

Vi har grundat en nationell infopunkt för aktörer som erbjuder hjälp. Infopunkten innehåller information om hjälpen som erbjuds och förmedlar den vidare för koordinering av hjälpen. Information samlas in för att hjälpen kan organiseras effektivt via etablerade aktörer.

I Finland samlar vi också in pengar till katastroffonden genom en insamling för nödbistånd. Medlen som samlats in används till hjälp för dem som lider av konflikten.

Vi kommunicerar aktivt om hjälpbehovet, det psykiska stödet och den humanitära situationen i Ukraina på rodakorset.fi, i sociala medier och via kommunikationsmedier. Vi stärker människors kännedom om principerna för humanitär rätt och skyddande av personer i en utsatt situation.

Människor har en stor vilja att hjälpa, och många nya frivilliga har anmält sig till Röda Korset. Vi ordnar utbildning för frivilliga och ger dem möjlighet att hjälpa när nya platser öppnas i olika områden och på olika orter. Registrera dig i frivilligreserven här. Välkomna!

Röda Korset hjälper med att ta emot de som kommer från Ukraina till Finland

(17.3.)

Röda Korsets anställda och utbildade frivilliga tar emot flyktingar i Västra Hamnen i Helsingfors och erbjuder de som kommit från Ukraina mat, dryck, hygienartiklar och psykiskt stöd. 

De som anländer till landet får anvisningar och råd gällande de praktiska arrangemangen i följande skede efter hamnen. 

– Vi har en stark kompetens i att bereda oss på invandring samt i att samarbeta med myndigheter, berättar Erja Reinikainen, chefen för Finlands Röda Kors enhet för flyktingarbete.

Personer med Röda Korsets kläder på sig i Västra Hamnen.
Finlands Röda Kors tar emot människor som kommer från Ukraina till Finland i Västra Hamnen i Helsingfors. Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Vid sidan av Migrationsverket samarbetar Röda Korset med myndigheter som är verksamma i Helsingfors hamn, till exempel polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen samt Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor och invandrarenhet.

Som en beredskapsorganisation har Röda Korset beredskap för storskalig invandring och dess konsekvenser.

– Våra utbildade frivilliga ger förstahandsstöd för de som kommer till landet. Stödet kan vara mat eller rådgivning gällande anvisningar på ukrainska, men i synnerhet är det fråga om varm närvaro, konstaterar Reinikainen.

Röda Korset hjälper myndigheter med att ta emot migranter även på Helsingfors-Vanda flygplats.

Om du vill utbilda dig till en frivillig vid Röda Korset, registrera dig i vår frivilligreserv.

Röda Korsets biståndstransport anlände till Ukraina.

(16.3.)

Röda Korsets biståndstransport med elva långtradare anlände till Vinnytsia i Ukraina. Ari Mäntyvaara, biståndsarbetare vid Finlands Röda Kors, ledde lastbilskolonnen och Jari Kylmäläinen körde den första långtradaren. Lasten på 200 ton omfattade bland annat följande:

 • 3 600 filtar
 • 1 200 hinkar
 • 1 200 hygienartiklar
 • 1 170 vattendunkar
 • 1 200 köksförpackningar
 • 1 200 presenningar
 • 1 900 medicinska artiklar för vård av skadade.
Ari Mäntyvaara och Jari Kymäläinen står bredvid den första långtradaren i lastbilskolonnen.
Ari Mäntyvaara (till vänster), biståndsarbetare vid Finlands Röda Kors, och Jari Kylmäläinen. Fotograf: Suomen Punainen Risti

Internationella Röda Korset ökar biståndet i Ukraina

(10.3)

Behovet av humanitär hjälp på grund av krisen i Ukraina ökar dag för dag. Hundratusentals människor lever inom landet utan rent vatten, mat, uppvärmning, el och hälsovårdstjänster.

Internationella Röda Korset har fått mer personal till Ukraina, för att kunna möta de allt större humanitära behoven. Logistikcentraler etableras i grannländerna och via dem är det lättare att skicka biståndsartiklar till Ukraina.

Biståndet har nått fram trots det svåra läget, tack vare personalen och även frivilliga. Röda Korset levererar material, mat, vatten och hygienartiklar till Ukraina. Folk ges också psykosocialt stöd och utbildning i första hjälpen.

Internationella Röda Korset hjälper också dem som flytt utomlands ur Ukraina. Röda korsets föreningar i olika länder har gett bistånd till exempel så här:

 • Ukrainska Röda Korset har delat ut bland annat över 90 000 mat- och hygienpaket, bistått evakuerade, gett utbildning i första hjälpen samt hjälpt räddningsmyndigheterna när husen förstörts. Över 3 000 nya frivilliga biståndsarbetare har anslutit sig till ukrainska Röda Korset.
 • Polska Röda Korset har gett dem som flytt undan konflikten bland annat materialhjälp, ordnat med inkvartering, bistått vid eftersökning av försvunna och skickat en sjukhusenhet till Ukraina. Därtill har polska Röda Korsets 20 räddningsenheter gett psykosocial hjälp och hälsovårdsbistånd med hjälp av 450 utbildade frivilliga.
 • Ryska Röda Korset har levererat bland annat 187 ton materialhjälp, så som kläder, hygienartiklar och barnartiklar för människor som flytt från Östra Ukraina.
 • Ungerska Röda Korset har gett bland annat mat, dryck och psykosocialt stöd åt dem som flytt undan konflikten. De har också skickat 25 ton materialhjälp till Ukraina.
 • Moldavska Röda Korset har på mottagningscentraler bistått dem som flytt från Ukraina, genom att bland annat dela ut mat, dryck och andra basförnödenheter.
 • Rumänska Röda Korset har gett hjälpbehövande bland annat SIM-kort och basförnödenheter. De har också utrustat mottagningscentraler och skickat 18 långtradare med biståndsmaterial till Ukraina.
 • Slovakiska Röda Korset har gett dem som behöver hjälp bland annat första hjälpen, inkvartering, basförnödenheter och tester för Covid-19.
 • Litauiska Röda Korset har bland annat lastat 37 långtradare och åtta bussar med biståndsförnödenheter till Ukraina, samt bistått människor som anländer till Litauen.
 • Röda Korsets internationella kommitté har gett bland annat mat och vatten samt ordnat med inkvartering i Ukraina. Kommittén har 600 biståndsarbetare i landet.

Yrkeskunniga biståndsarbetare hjälper i en stor biståndsoperation

(8.3.2022)

Våra biståndsarbetare Ari Mäntyvaara, Jari Kymäläinen, Gediminas Almantas och Niko Nurminen åker till Ukraina för att stödja internationella Röda Korsets biståndsoperation.

Mäntyvaara ingår i ett team som har i uppgift att inleda Röda Korsets biståndsoperation i nya områden i Ukraina samt etablera en distributionskedja för biståndsmaterial. Kylämäläinen deltar i transporten av biståndslaster över gränsen.

Jag reser förtroendefullt iväg. Röda Korsets internationella kommitté är en god och stark organisation och det är fint att få jobba med den.
Ari Mäntyvaara

Nurminen och Rölda Korset övriga krismedarbetare har i uppgift att skapa säkerhet, ordna med säkra lokaler, där människors basbehov tryggas samt att utbilda frivilliga och lokala medarbetare så att de kan stödja dem som flytt undan konflikten i Ukraina.

Almantas ger sig av för att stödja och utveckla såväl Röda Korsen i Ukraina och dess grannländer som frivilliga att agera tillsammans i krisläget. Arbetet omfattar mycken koordinering varje dag mellan olika lokala Röda Kors, emedan situationen förändras hela tiden.

Finlands Röda Kors biståndsarbetare Ari Mäntyvaara (uppe till vänster), Jari Kymäläinen (uppe till höger), Gediminas Almantas (nere till vänster) och Niko Nurminen åker till Ukraina för att hjälpa människor som lidit av krisen i Ukraina. Fotograf: Suomen Punainen Risti

Fler biståndsarbetare till Ukraina och närområdena

(6.3.2022)

Finlands Röda Kors skickar en enhet för katastrofberedskap till stöd för Röda Korsets biståndsoperation. Enheten har i uppgift att se till att biståndsförnödenheter kan levereras till Ukraina, till dem som behöver hjälp mest.

Enheten med sju personer består av yrkesfolk i logistik och katastrofbistånd. Enheten organiserar transport, lagring och distribution av Röda Korset materialbistånd i och till Ukraina.

– Det är i nuläget mycket utmanande att leverera bistånd till landet över dess gränser, på grund av våldsamheterna och säkerhetsläget i ständig förändring. Logistikenheten har i uppgift att planera och verkställa transportförbindelsen vidare från Lublin i Polen, så att biståndsförnödenheterna fås tryggt till Ukraina för distribution på plats till dem i mest utsatt ställning, berättar Marko Korhonen, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofbistånd.

Materialbistånd från Finlands Röda Kors förpackas hos Röda Korsets logistikcentral Tammerfors. Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Enheten för katastrofberedskap samarbetar med lokala myndigheter och med Röda Korsets medarbetare, som arbetar på plats. Två av enhetens medlemmar kommer från schweiziska Röda Korset.

När lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningar kallar på hjälp skickar det internationella Röda Korset enheter för katastrofberedskap för att hjälpa offer för t.ex. krig eller naturkatastrofer, då hjälp behövs snabbt och de lokala resurserna inte räcker till.

Enheterna för katastrofberedskap är helheter, som sammanställs globalt efter gemensamma standarder. Enheterna omfattar utbildad personal, förnödenheter och annat material.

Logistikenhetens verksamhet finansieras med bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.

Biståndsarbetare även från Finland kartlägger behovet av bistånd

Två biståndsarbetare från Finlands Röda Kors reser till Ukraina och ansluter sig till Internationella Röda Korsets utvärderingsteam.

Teamet har till uppgift att snabbt kartlägga biståndsbehovet, som förändras snabbt, och den humanitära situationen i Ukraina. De finska medlemmarna i utvärderingsteamet skickas till Ukraina med stöd av bidrag från utrikesministeriet.

Båda enheterna reser till Polen och Ukraina de närmaste dagarna.

Finlands Röda Kors har tidigare ur katastroffonden beviljat totalt 1,1 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och dess grannländer. En del av biståndet är material, som fredagen 4.3.2022 skickades från Finlands Röda Kors logistikcentral i Tammerfors.

Ytterliga bistånd för en miljon

(2.3.2022)

Vi beviljar med stöd av bidragsgivarna en miljon euro för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina. Med de beviljade medlen stöds internationella Röda Korsets vädjan om nödhjälp, som syftar till att stärka beredskapen hos Röda Korset i Ukraina och närliggande länder att erbjuda humanitär hjälp.

Behovet av humanitär hjälp är enormt. Cirka 18 miljoner människor lider av konfliktens konsekvenser. Människorna är i desperat behov av hälso- och sjukvårdstjänster, mediciner, rent vatten och skydd.

Ukrainas grannländer har hittills tagit emot cirka 1,6 miljoner människor som flytt undan konflikten. Röda Korsets lokala enheter delar ut bland annat mat och vatten till dem och erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster samt psykosocialt stöd.

Finlands Röda Kors logistikcentral finns i Tammerfors. Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

–  Just nu försöker vi trygga människornas grundläggande behov. Hjälpbehovet är stort och det kommer också att pågå länge, betonar chefen för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors Marko Korhonen.

Donationsmedlen riktas direkt till internationella Röda Korsets biståndsverksamhet. Av en miljon euro som beviljats är 450 000 euro materiell hjälp, som levereras från Finlands Röda Kors lager i Kalkku i Tammerfors. I lagret finns inkvarteringsförnödenheter startklara:

 • 1 000 tält i familjestorlek
 • 4 950 filtar
 • 1 520 madrasser

På plats förs hjälpen fram till destinationen av lokala Röda Korset och internationella Röda Korset. De har verkat i Ukraina och närområdena redan länge innan konflikten tilltog. Frivilliga samt internationella och lokala biståndsarbetare delar ut förnödenheterna i Ukrainas grannländer eller inom landet enligt behovet och säkerhetsläget.

Internationella Röda Korset ber att enskilda varudonationer undviks

(3.2.2022)

Röda Korset har under de senaste dagarna fått många erbjudanden om materiell hjälp från människor. Internationella Röda Korset och Ukrainas Röda Kors har emellertid bett att folk i stället för enskilda varu-, mat- och kläddonationer bidrar med pengar till den koordinerade biståndsoperationen.

Röda Korset skaffar och delar ut den materiella hjälpen centraliserat, för det är effektivare än att skicka enskilda mindre försändelser. Samtidigt säkerställs att förnödenheterna är högklassiga och motsvarar exakt det som verkligen behövs. Oplanerade, enskilda hjälplaster kan däremot i värsta fall till och med orsaka skada.

Bäst kan folk hjälpa genom att ge bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.
Marko Korhonen, chef för katastrofhjälpen

Tidigare förra veckan beviljade Finlands Röda Kors med stöd av sina bidragsgivare ur katastroffonden 100 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation för att hjälpa offren för konflikten i Ukraina.

Läs varför det är effektivare att donera pengar än varor

Hjälpverksamheten pågår

(2.3.2022)

Ukrainas Röda Kors och Internationella Rödakorskommittén har verkat i Ukraina under hela konflikten ända sedan den inleddes 2014.

Efter att konflikten tilltog 24.2.2022 har Röda Korset till civilbefolkningen i Ukraina delat ut tiotusentals mat- och hygienförpackningar, förbättrat vattendistributionen, ordnat första hjälpen-utbildningar och evakuerat människor.

Fotograf: Ukrainan Punainen Risti

Också i Ukrainas grannländer Polen, Slovakien, Rumänien, Ryssland, Kroatien och Ungern har Röda Kors-organisationerna hjälpt flyende människor genom att ordna nödinkvartering och leverera kläder, mat, dryck samt andra basförnödenheter och hälso- och sjukvård.

Därtill koordinerar internationella Röda Korset yrkesfolkets arbete och den materiella hjälpen i biståndsarbetet. Hjälpen levereras till Ukraina och de omkringliggande länderna från andra Röda Kors-organisationer, också från Finland.

Fotograf: Puolan Punainen Risti

Biståndsarbetare reser iväg

(28.2.2022)

De första biståndsarbetarna från Finlands Röda Kors beger sig till närområdena för konflikten i Ukraina för att stöda internationella Röda Korsets biståndsoperation. Biståndsarbetarnas färd finansieras med medel ur Finlands Röda Kors katastroffond.

– När biståndsförnödenheter såsom livsmedel, vatten och filtar börjar komma, måste någon säkerställa att de lagras korrekt och delas ut till dem som är i störst behov av hjälp – de må sedan vara flyktingar i Ukrainas grannländer eller människor som ännu stannat i landet, berättar Marko Korhonen, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp.

Biståndsarbetarna inom logistik Juha Niininen och Toni Laitinen kommer att arbeta utanför Ukraina för att säkerställa att den materiella hjälpen kan lagras, transporteras och levereras till de hjälpbehövande. Hilkka Hyrkkö hjälper för sin del med kommunikationen om Röda Korsets biståndsarbete.

”Känslorna är motstridiga. Det är sorgligt att man måste ge sig iväg för en sådan här sak. Man jag får mycket ut av det, att jag får hjälpa människor, göra någonting vettigt och betydelsefullt, berättar Juha Niininen, biståndsarbetare. Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Bistånd ur katastroffonden och från utrikesministeriet

(25.2.2022)

Finlands Röda Kors beviljade 100 000 euro ur sin katastroffond för att stödja offren för konflikten i Ukraina.

Medlen styrs till internationella Röda Korset, som levererar hjälp till hjälpbehövande på bägge sidor om kontaktlinjen.

– Just nu förbereder vi även att skicka materialstöd, via internationella Röda Korset, för dem som flytt till Ukrainas grannländer, berättar Korhonen.

Hjälpen kommer att behövas under en lång tid.
Marko Korhonen, chef för det internationella katastrofbiståndet

Biståndet är för att trygga människornas grundläggande behov. Röda Korset levererar vatten, mat, skydd och hälso- och sjukvårdstjänster. Röda Korset hjälper också till vid eftersökning av försvunna personer.

Kriget som har pågått i nästan åtta år har försvårat livet betydligt för människorna som bor vid kontaktlinjen. Den skärpta konflikten förvärrar läget ytterligare.

– Konflikten har skadat den civila infrastrukturen och rubbat känslan av trygghet. Just nu ger i synnerhet vattenförsörjningen bekymmer, då vattenverk och -distributionssystem har skadats av striderna. Stöd kommer att behövas länge, säger Marko Korhonen, chef för Finlands Röda Kors internationell katastrofhjälp.

Röda Korsets internationella kommitté har varit på plats i Ukraina under hela konflikten, sedan 2014. Fotograf: Maxim Dondyuk / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

Internationella Röda Korset har verkat i konfliktområdet nästan under hela den åtta år långa konflikten. Också Finlands Röda Kors har sänt bistånd till Ukraina under årens lopp.

Finlands utrikesministerium styr tre miljoner euro till arbetet för Röda Korsets kommitté i Ukraina. Tidigare i februari beviljade utrikesministeriet internationella Röda Korset finansiering på en miljon euro till Ukraina via Finlands Röda Kors. 

Röda Korset har beredskap för bistånd i hemlandet

(25.2.2022)

Finlands Röda Kors är också berett att hjälpa i Finland och läget följs aktivt. Röda Korset hjälper alltid dem som behöver hjälp och vi stödjer myndigheterna vid olyckor och störningssituationer. 

– Våra frivilliga runt om i Finland är i beredskap för att hjälpa. Vi stödjer medborgarnas psykiska välbefinnande och kristålighet. Vi ger information om situationen samt anvisningar för psykiskt stöd. Röda Korset har också vid behov beredskap att ta emot och hjälpa dem som flyr undan konflikter. Vi stöder myndigheterna vid mottagandet av människor som söker skydd, också mycket snabbt, berättar Aki Pihlaja, chef för beredskapsverksamheten i hemlandet.

Ge ett bidrag för att hjälpa människorna som lider av krisen i Ukraina