Monikulttuurisuustyö

Anne Kytölä

Musikern Fredrik Furu anser att det är okunskap som leder till fördomar och rasism. När man inte kan språk kan man inte kommunicera och då uppstår missförstånd.

Tatu Blomqvist

I en mansgrupp för asylsökande talar man om sport och kulturer – och bekantar sig på samma gång med Finland.

Eeva-Kristiina Hemanus

Projektet Mot rasism! organiserade ett diskussionsevenemang om rasism i medierna. Syftet med evenemanget var att framhäva hur personer som har blivit utsatt för rasism och som hör till etniska minoriteter upplever att de syns i medierna.

Leila Honkala

Röda Korsets frivilliga har grundat en mångkulturell första hjälpen grupp tillsammans med afghanfamiljer. Utöver första hjälpen bekantar sig familjerna med sin nya hemtrakt och dess människor.

Sami Kero

Gruppen Kansalaiset feat Medborgare bakom musikvideon Olen suomalainen (Jag är finländare) har tilldelats årets Humanitär handräckning-utmärkelse.

Leena Koskela

Den finska skolan i Jakobacka, Jakomäen peruskoulu, markerade Veckan mot rasism med besök av undervisningsminister Krista Kiuru. Hon besökte högstadieskolan för att tala om rasism och diskriminering och hennes budskap var entydigt: det är nolltolerans mot alla former av mobbning som gäller.

Under veckan mot rasism 18–24.3 delar Röda Korsets lokalavdelningar och distrikt ut utmärkelsen Fördomsfri föregångare till företag, samfund och människor som genom sitt agerande har främjat likabehandling.

Anna Vuorinen

Mölkky-käglorna bullrade och påsarna med vägkost prasslade, när flera tiotal klubbmedlem-mar torsdagen före midsommar samlades till sommarpicknick i Pipers park på Sveaborg.

Röda Korset hjälper familjer som har splittrats på grund av olika katastrofer och krissituationer. Vi letar reda på försvunna familjemedlemmar och förmedlar meddelanden på krisområdena.

Sidor

Subscribe to Monikulttuurisuustyö