Anmäl misstänkt missbruk

Den här kanalen är inte avsedd för kundklagomål och feedback, i sådana fall skall du använda den normala feedbackkanalen.

Så här rapporterar du missbruk

I hela sin verksamhet följer Finlands Röda Kors de högsta etiska principerna samt lagar, riktlinjer och förordningar. Det är därför vi uppmuntrar frivilliga, medlemmar eller andra partners och personal att alltid rapportera misstankar om missbruk eller oetiskt beteende.

Vad ska jag rapportera?

Du skall rapportera via den här kanalen när dina misstankar rör sig om missbruk eller oetiskt beteende från Röda Korsets anställda eller frivilliga. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, oetiskt, bedrägligt, oärligt, olagligt eller försumligt beteende eller uppförande av en anställd eller frivillig.

Alla aviseringar kommer att behandlas i strikt förtroende. Anmälarens identitet hålls konfidentiell under hela processen.

Anonym och säker

Ditt meddelande kommer alltid att vara helt anonymt om du inte skriver dina kontaktuppgifter i meddelandet. Men om du använder formuläret kommer vi att be dig om en e-postadress som vi inte ser så att vi kan kommunicera med dig anonymt. Tjänsten är under extern kontroll, vilket hindrar anställda vid Finska Röda korset från att se och lagra e-postadresser, IP-adresser eller annan information som skulle identifiera personen som skickade meddelandet.

Så här rapporterar du

Misstänkt missbruk kan rapporteras till interna revisionen med hjälp av detta formulär eller 

  • e-post (riika.viik@redcross.fi),
  • med brev, Tehtaankatu 1a 00140 Helsingfors, Finland
  • via telefon 020701 2000
  • personligt möte.

Kuvertet ska vara märkt "konfidentiellt / rapportera missbruk".

Det rekommenderas att inkludera anmälarens namn och kontaktuppgifter i anmälan så att Finlands Röda Kors kan vid behov begära att anmälaren klargör informationen eller tillhandahåller ytterligare information. Meddelandet kan dock också göras anonymt.

Om du vill göra tillkännagivande per telefon eller i ett möte, bör personen kontakta internrevisorn direkt på 020701 2000

I början måste det noteras att detta är en rapport om misstänkt missbruk. Porten riktar samtalet till en intern inspektör eller advokat

För mer information:

Röda korsets integritetspolicy

Sekretess: Du har rätt att begära och få en lista med all information lagrad om ditt ärende. Vid behov har du också rätten att be Finska Röda korset korrigera ofullständig och felaktig information. https://www.rodakorset.fi/dataskydd