Hämta världen till skolan!

Fotograf: Jenna Lehtonen / Suomen Punainen Risti

Lärare, behöver du stöd och tilläggsmaterial för att undervisa i världsfenomen eller första hjälpen-färdigheter? Vill du ordna ett jippo, så att eleverna kan uppleva glädjen i att hjälpa?

Vi erbjuder skolor och läroanstalter mångsidiga undervisningsmaterial samt stöd och redskap för att ordna temadagar.

Materialet innehåller information om livet på olika håll i världen. De behandlar bland annat globala utmaningar, ensamhet, rasism, första hjälpen, kompisrelationer samt olika sätt att hjälpa.

En stor del av materialen lämpar sig även för ämnesövergripande utbildningspaket samt för distansundervisning. Med hjälp av dem kan du få eleverna att fundera över hur världen kunde vara en bättre och humanare plats.

Temadagar och evenemang
Temadagar och evenemang
Humanitär rätt för lärare och skolor Name
Humanitär rätt för lärare och skolor

Behöver du tips för hur du planerar lektioner och ordnar evenemang? Nyhetsbrevet som skickas ut varannan vecka ger information om nya undervisningsmaterial och aktuella kampanjer. Prenumerera på nyhetsbrevet här (formulär på finska)

Du kan beställa tryckta kampanjmaterial till din skola under hela läsåret. De avgiftsfria materialen skickas via Matkahuolto direkt till skolan. Se materialen och beställ.

Röda Korsets skolbesökare är utbildade frivilliga som kommer till skolorna för att berätta och prata med eleverna om frågor kring humanitär hjälp och olika världsfenomen. Du kan fråga mer om skolbesök på distriktsbyrån i ditt område.

Våra frivilliga besöker skolor när deras tidscheman tillåter det.

Vi presenterar gärna Röda Korsets undervisningsmaterial (på finska) på utbildningar som ordnas under lärararbetsdagar (VESO-utbildningar). Till exempel hjälper verkstaden Riskzoner dig att utnyttja undervisningsmaterialet Riskzoner på bästa möjliga sätt som ett redskap för mångsidig inlärning eller på lektioner i ett enskilt läroämne. Fråga mer om verkstäder och presentationer på VESO-utbildningar av samordnaren för samarbetet med skolor och läroanstalter!

Första hjälpen-kursen InAction! Bra typer agerar för elever i årskurs åtta består av en webbkurs på två timmar och en praktisk del på omkring fyra timmar, vilken leds av Röda Korsets utbildare. Kursen är uppbyggd på den virtuella spelplattformen Seppo och har fokus på spelifiering som pedagogiskt angreppssätt i enlighet med den nya läroplanen. Kursen kan även genomföras som en tre timmar lång webbkurs helt och hållet på distans.

På kursen utför eleverna gruppvis uppgifter som anknyter till första hjälpen och säkerhet runtom i skolan. Teman är bland annat återupplivning, första hjälpen till en medvetslös person, stora blödningar och agerande på en olycksplats.

Kursen InAction! ordnas i mån av möjlighet av Röda Korsets distrikt i samarbete med de lokala avdelningarna. Om du är intresserad av kursen, kontakta distriktsbyrån i ditt område i god tid!

Är du orolig över situationen för någon av dina elever? De Ungas skyddshus erbjuder ungdomar och deras närstående gratis hjälp och stöd i utmanande livssituationer.

Skyddshusen finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors samt hjälper på nätet på riksnivå. Tipsa den ungas föräldrar eller den unga själv om möjligheten att få samtalshjälp.

Läs mer om verksamheten på de Ungas skyddshus

Låt hela klassen delta i Hungerdagsinsamlingen! Läs mer om Hungerdagen

Du får praktisk hjälp med att till exempel ordna evenemang av våra lokala frivilliga. Fråga mer på distriktsbyrån i ditt område.

Vid frågor om undervisnings- och kampanjmaterialen hjälper samordnaren för samarbetet mellan skolor och läroanstalter samt projektchefen som ansvarar för insamlingarna.

Tiia-Riina Viinikainen

samordnare för samarbetet mellan skolor och läroanstalter
040 610 2167
tiia-riina.viinikainen@rodakorset.fi

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Världen är full av symboler, men vad betyder det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen? Videon visar även varför det är särskilt viktigt att respektera symbolerna. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Hunden Reddie och katten Crossie hjälper jordbävningsoffer genom att bli bössinsamlare för Röda Korset. På vilka sätt skulle du eller din klass vilja hjälpa? Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Riskzoner är ett undervisningsmaterial inom global fostran som utarbetats för finländska skolor och som fungerar både för enskilda lektioner och som motor för ämnesövergripande fenomenbaserad undervisning. Video: Finlands Röda Kors