Nyheter

Nyheter - Listning sida

Niklas Meltio

Jul i Sinnet -insamlingen till förmån för mindrebemedlade barnfamiljer i Finland har fram till julafton inbringat sammanlagt 1 238 329,55 euro.

Niklas Meltio

En Märkesgärning är en immateriell gåva som sprider glädje både i den närmaste kretsen och bland okända, i hemlandet och utomlands.

Mikko Vähäniitty

Vissa människor fastnar för golf, Salomaa föll för organisationsarbete.

Maija Tammi

Det har gått fem veckor sedan tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinerna. Finlands Röda Kors fortsätter sitt mångsidiga biståndsarbete i de drabbade områdena.

Jarkko Mikkonen

Under de senaste åren har kinesiska Wen Xian Liang fått lära sig hur man ska handla om en naturkatastrof inträffar. Hon deltar regelbundet i de beredskapsövningar som Röda Korset och de lokala myndigheterna ordnar.

Camille Lepage, ICRC

Världens yngsta självständiga stat Sydsudan kämpar med enorma humanitära utmaningar. Strider mellan regeringstrupper och beväpnade grupperingar utkämpas hela tiden och våldet leder till otrygghet. Tusentals människor är flyktingar antingen inom landets gränser eller utanför landet.

Helsingfors tingsrätt har gett en friande dom i rättsprocessen där Finlands Röda Kors Blodtjänsts förre direktör Jukka Rautonen stod åtalad för missbruk av förtroendeställning i samband med upphandling av konsulttjänster. Alla åtalen förkastades.

Paula Paukku

Då antalet närståendevårdare ökar, blir även behovet av stödverksamhet större. Volontärverksamheten ska ändå inte ersätta myndigheternas uppgifter, komplettera dem.

Kimmo Holopainen

På Verkatehdas i Tavastehus i lördags var de frivilliga från Finlands Röda Kors i huvudrollen.

Harri Mäenpää

”På den tiden var attityden den att alla hushåll var med i Röda Korset”

Niklas Meltio

Det finns stora brister i finländarnas kunskaper om hiv och viljan att söka sig till hiv-test, framkommer av den färska undersökningen som beställts av Internationella aidsdagens kommitté.

Maija Tammi

Röda Korset shälsovårdsstation i Filippinerna tog emot sina första patienter tidigt på fredag mor-gon lokal tid.

Maija Tammi

Lokal vårdpersonal besökte kliniken på torsdagen.

Maija Tammi

Finlands Röda Kors bygger upp en hälsovårdsstation i ett område där Röda Korset för närvarande är den enda organisation som erbjuder hälsovårdstjänster. Kliniken kan ta emot upp till 200 patienter per dag.

Mari Mäkinen / Finlands Röda Kors

Insamlingen Jul i sinnet inleddes idag på Helsingfors järnvägsstation och det på ett sätt som väckte uppmärksamhet.

Sidor

Niklas Meltio

Jul i Sinnet -insamlingen till förmån för mindrebemedlade barnfamiljer i Finland har fram till julafton inbringat sammanlagt 1 238 329,55 euro.

Niklas Meltio

En Märkesgärning är en immateriell gåva som sprider glädje både i den närmaste kretsen och bland okända, i hemlandet och utomlands.

Mikko Vähäniitty

Vissa människor fastnar för golf, Salomaa föll för organisationsarbete.

Helsingfors tingsrätt har gett en friande dom i rättsprocessen där Finlands Röda Kors Blodtjänsts förre direktör Jukka Rautonen stod åtalad för missbruk av förtroendeställning i samband med upphandling av konsulttjänster. Alla åtalen förkastades.

Paula Paukku

Då antalet närståendevårdare ökar, blir även behovet av stödverksamhet större. Volontärverksamheten ska ändå inte ersätta myndigheternas uppgifter, komplettera dem.

Kimmo Holopainen

På Verkatehdas i Tavastehus i lördags var de frivilliga från Finlands Röda Kors i huvudrollen.

Niklas Meltio

Det finns stora brister i finländarnas kunskaper om hiv och viljan att söka sig till hiv-test, framkommer av den färska undersökningen som beställts av Internationella aidsdagens kommitté.

Mari Mäkinen / Finlands Röda Kors

Insamlingen Jul i sinnet inleddes idag på Helsingfors järnvägsstation och det på ett sätt som väckte uppmärksamhet.

Jarkko Mikkonen

Var femte finländare hjälper regelbundet sin anhöriga eller närstående och antalet växer ständigt, berättar Sisko Aalto, koordinator för närståendevården vid Röda Korset.

Robert Keskinen

Gatuinsamlingen pågår runt om i Finland. Allas insatser behövs, för behovet av hjälp i Filippinerna är enormt.

Jani Rutanen

Finlands Röda Kors insamling för att hjälpa tyfonoffren i Filippinerna har fått en fartfylld start. Insamlingscentraler har öppnats på olika häll i Finland.

Insamling för att hjälpa filippinierna drar igång på olika håll i Finland.

Niklas Meltio

Delta i den nationella insamlingen och stöd de mindre bemedlade familjernas julfirande.

Tatu Blomqvist

Näsdagen som i år arrangeras i november har som syfte att främja ett människovärdigt liv för barn i u-länder. I Seinäjoki kommer Röda Korsets frivilliga att förverkliga en hel Näsvecka.

Katri Saukkonen

Pöyhönen gick med i Röda Korsets verksamhet för 18 år sedan.

Sidor

Maija Tammi

Det har gått fem veckor sedan tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinerna. Finlands Röda Kors fortsätter sitt mångsidiga biståndsarbete i de drabbade områdena.

Jarkko Mikkonen

Under de senaste åren har kinesiska Wen Xian Liang fått lära sig hur man ska handla om en naturkatastrof inträffar. Hon deltar regelbundet i de beredskapsövningar som Röda Korset och de lokala myndigheterna ordnar.

Camille Lepage, ICRC

Världens yngsta självständiga stat Sydsudan kämpar med enorma humanitära utmaningar. Strider mellan regeringstrupper och beväpnade grupperingar utkämpas hela tiden och våldet leder till otrygghet. Tusentals människor är flyktingar antingen inom landets gränser eller utanför landet.

Maija Tammi

Röda Korset shälsovårdsstation i Filippinerna tog emot sina första patienter tidigt på fredag mor-gon lokal tid.

Maija Tammi

Lokal vårdpersonal besökte kliniken på torsdagen.

Maija Tammi

Finlands Röda Kors bygger upp en hälsovårdsstation i ett område där Röda Korset för närvarande är den enda organisation som erbjuder hälsovårdstjänster. Kliniken kan ta emot upp till 200 patienter per dag.

Jarkko Mikkonen / Röda Korset

Arbetet med att sätta upp hälsostationen torde komma igång i början av nästa vecka på ön Samari i Balangiga som hör till de värst härjade områdena.

Jarkko Mikkonen

Tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinerna för en vecka sedan och lämnade efter sig enorm förödelse. Din hjälp behövs nu!

Tatu Blomqvist

Måndagen den 18 november skickar Finlands Röda Kors en hälsovårdsstation till Filippinerna.

Jarkko Mikkonen

Frivilliga som har utbildats av Finlands Röda Kors skötte exemplariskt om evakueringen av människor på ön Panaya i provinsen Aklan i Filippinern inför supertyfonen. I området var det få människor som omkom eller skadades i stormen.

Jarkko Mikkonen

Huset som familjen Rosells tiopersoners familj bodde i utplånades nästan helt i tyfonens framfart. Det brådskar med konstruktionen av ett nytt tak eftersom regn och nya stormar utlovas.

Jarkko Mikkonen

De höga vågorna och regnvattnet har gjort att avloppsvatten blandat sig med dricksvattnet. Risken är att olika infektioner sprider sig.

Alanah Torralba

Finlands Röda Kors skickar 250 000 euro för att bistå filippinarna. Skadorna som förorsakats av tyfonen är katastrofala. Stormen förväntas drabba Vietnam på söndag.

Alanah Torralba / IFRC

Ungefär 700 000 människor evakuerades från sina hem innan tyfonen slog till.

Alanah Torralba / IFRC

Översvämningar, jordskalv, tyfoner och jordskred. Filippinerna med sina hundra miljoner invånare och 7000 öar plågas konstant av naturkatastrofer. Ana Mariquinas uppgift är att hjälpa människor att förbereda sig för de stora olyckorna.

Sidor