Nyheter

Nyheter - Listning sida

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Finlands Röda Kors mest omfattande biståndsprojekt i Thailand har varit ett blodtjänstsystem som införts i samarbete med Röda Korsets Blodtjänst. Precis som i Finland bygger blodtjänsten i Thailand på frivilliga blodgivare.

I Sri Lanka förstördes närmare 120 000 familjers hem i tsunamin. Finlands Röda Kors har låtit bygga bostäder för drygt 600 familjer, som redan har flyttat in i sina nya hem.

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor.

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december.

Pekka Törmä från Sagu har valts till Årets frivilliga räddare i Finland år 2010. Törmä har i 30 år varit aktiv inom Röda Korsets förstahjälpengrupp i Sagu och i larmgruppen i Sagu Frivilliga Brandkår (FBK).

Finlands Röda Kors frivilliga larmades snabbt att bistå myndigheterna efter den allvarliga brand som inträffade på Hämeenkatu i Tammerfors tidigt på måndagen. Tre människor omkom i branden som började med en explosion efter klockan fem på morgonen.

Blodtjänsts verksamhet har under ledning av Blodtjänsts styrelse kontinuerligt och planmässigt utvecklats för att klara av de utmaningar som ett föränderligt samhälle och en föränderlig omvärld innebär. Blodtjänst producerar trygg och kostnadseffektiv service av hög kvalitet och har i internationella jämförelser visat sig vara en av topparna inom sitt område.

Finlands Röda Kors styrelse har vid sitt möte idag utsett en ny styrelse för Röda Kors Blodtjänst.

Finlands Röda Kors har bidragit med 50 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa de människor som drabbats av supertyfonen Megi som hemsökt Filippinerna. Enligt Röda Korsets uppskattning är det över två miljoner människor som fortfarande lider av stormen.

Polisen har 6.10 kommit med ett meddelande om förundersökningen kring Blodtjänsts direktör Jukka Rautonens agerande.

12 januari. Ett jordskalv inträffar i Haiti den 12 januari och följden är en nästan total förödelse. Mer än hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince förstörs och över 200 000 människor mister livet. Röda Korset uppskattar att tre miljoner människor drabbas av skalvet i ett land som hör till de fattigaste i västvärlden.

Det långsiktiga biståndsarbetet fortsätter i Haiti. Närmare 1,5 miljoner människor blev hemlösa i skalvet och största delen av dem är fortfarande i behov av hjälp.

Sidor

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor.

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december.

Pekka Törmä från Sagu har valts till Årets frivilliga räddare i Finland år 2010. Törmä har i 30 år varit aktiv inom Röda Korsets förstahjälpengrupp i Sagu och i larmgruppen i Sagu Frivilliga Brandkår (FBK).

Finlands Röda Kors frivilliga larmades snabbt att bistå myndigheterna efter den allvarliga brand som inträffade på Hämeenkatu i Tammerfors tidigt på måndagen. Tre människor omkom i branden som började med en explosion efter klockan fem på morgonen.

Finlands Röda Kors styrelse har vid sitt möte idag utsett en ny styrelse för Röda Kors Blodtjänst.

Blodtjänsts verksamhet har under ledning av Blodtjänsts styrelse kontinuerligt och planmässigt utvecklats för att klara av de utmaningar som ett föränderligt samhälle och en föränderlig omvärld innebär. Blodtjänst producerar trygg och kostnadseffektiv service av hög kvalitet och har i internationella jämförelser visat sig vara en av topparna inom sitt område.

Polisen har 6.10 kommit med ett meddelande om förundersökningen kring Blodtjänsts direktör Jukka Rautonens agerande.

Det långsiktiga biståndsarbetet fortsätter i Haiti. Närmare 1,5 miljoner människor blev hemlösa i skalvet och största delen av dem är fortfarande i behov av hjälp.

Utskottet ska allra först undersöka de oklarheter i FRK Blodtjänsts verksamhet som har kommit fram i offentligheten.

Operation Hungerdagen, Finlands Röda Kors största årliga insamling, fyller 30 år i år. Jubileumsåret till ära har insamlingen ett festligt mål: att locka med 30 000 insamlare.

Finlands Röda Kors har fått 90 000 euro av utrikesministeriet för humanitärt bistånd i Pakistan.

Finlands Röda Kors sänder tre hjälparbetare till Pakistan för att nå fram med biståndet.

Sidor

Finlands Röda Kors mest omfattande biståndsprojekt i Thailand har varit ett blodtjänstsystem som införts i samarbete med Röda Korsets Blodtjänst. Precis som i Finland bygger blodtjänsten i Thailand på frivilliga blodgivare.

I Sri Lanka förstördes närmare 120 000 familjers hem i tsunamin. Finlands Röda Kors har låtit bygga bostäder för drygt 600 familjer, som redan har flyttat in i sina nya hem.

Finlands Röda Kors har bidragit med 50 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa de människor som drabbats av supertyfonen Megi som hemsökt Filippinerna. Enligt Röda Korsets uppskattning är det över två miljoner människor som fortfarande lider av stormen.

12 januari. Ett jordskalv inträffar i Haiti den 12 januari och följden är en nästan total förödelse. Mer än hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince förstörs och över 200 000 människor mister livet. Röda Korset uppskattar att tre miljoner människor drabbas av skalvet i ett land som hör till de fattigaste i västvärlden.

Biståndsinsatserna i Pakistan inleddes när de första översvämningarna började i provinsen Baluchistan för en dryg vecka sedan.

Röda korset överlämnade fältsjukhuset i Pitrufquén för en dryg vecka sedan. Patienterna kommer i en jämn ström till behandlingsavdelningen och operationssalen invigs i morgon.

Finlands Röda Kors och frivilliga från Haitis Röda Kors delade förra veckan ut biståndsmaterial i Haitis bergsbyar. Tack vare hjälpen blir det möjligt för en del av haitierna att återvända till sina hemtrakter och bygga sig en framtid.

Finlands Röda Kors mobila kliniker fortsätter sitt intensiva arbete i jordbävningsområdet i Haiti. Om morgnarna stuvas klinikerna in i lådor som lastas på bilar och transporteras till de hjälpbehövande.

Finlands Röda Kors skickar ett fältsjukhus till det jordbävningsdrabbade Chile. Det kirurgiska sjukhuset levereras i dag på tisdag kl. 14 från flygplatsen i Tammerfors-Birkaland.

Röda Korset hjälper offren i Chile som på lördagen den 27 februari drabbades av ett kraftigt jordskalv som mätte 8,8 på richterskalan.

Röda Korset hjälper offren i Chile som på lördagen den 27 februari drabbades av ett kraftigt jordskalv som mätte 8,8 på richterskalan.

Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO) har den här veckan beviljat Finlands Röda Kors ytterligare 2 miljoner euro för att hjälpa skalvdrabbade Haiti. Summan används till biståndsmaterial och till att täcka transportkostnaderna.

Offren för jordskalvet i Haiti får betydligt mera hjälp inom de närmaste dagarna. Det kirurgiska fältsjukhus som har skickats från Finland och Tyskland byggs som bäst upp på fotbollsstadion i staden Carrefour.

Internationella Röda Korset förbereder sig på att hjälpa haitierna i minst tre års tid. Enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen är 60 000 familjer, sammanlagt 300 000 människor, i behov av hjälp. Federationen räknar med att det behövs sammanlagt 73 miljoner euro för att hjälpa dem under tre år.

Nästa försändelse biståndsmaterial påbörjar redan idag sin färd till Haiti från Finlands Röda Kors logistikcentral i Tammerfors. I en långtradare som kör från Tammerfors till Berlin har man bland annat packat 240 familjetält, som vart och ett kan bli hem för en familj på sex personer.

Sidor