Verksamhet för unga i Finland

Johannes Wiehn
Jukka-Pekka Moilanen
Laura Kotila
Heidi Tamminen

Det är en skön känsla att kunna hjälpa till! För unga erbjuder Röda Korsets verksamhet i hemlandet ett brett utbud av Reddie Kids-grupper, ungdomsgrupper och ungdomsläger. Ungdomar kan också fungera som gruppledare. Som frivillig kan man delta regelbundet eller när det passar inom många andra av Röda Korsets verksamhetsområden.

Reddie Kids-klubbverksamheten

Reddie Kids är Finlands Röda Kors klubbverksamhet för äldre barn i åldern 7-12 år. Målet med klubbverksamheten är att erbjuda barnen en rolig och säker miljö där de får bekanta sig med Röda Korsets värdegrunder och bland annat lära sig förstahjälpskunskaper genom lekar och spel. Teman som behandlas i klubben är ofta färdigt planerade enligt en årsklocka.

Förutom baskunskaper i förstahjälpen handlar Reddie Kids-gruppernas teman om vänskap, flyktingskap, tolerans och förståelse och respekt för andra kulturer. Klubben erbjuder barn och unga en utmärkt möjlighet att bekanta sig med Röda Korsets verksamhet och principer. En massa skoj och nya vänner får man på köpet!

Är du intresserad av att leda Reddie Kids-grupper?

Om du är över 15 år och vill komma med i verksamheten som klubbledare för Reddie Kids-grupper - läs mera här:

http://www.rodakorset.fi/node/1057

Ungdomsgruppsverksamheten

Ungdomsgruppernas verksamhet erbjuder unga en chans att visa att de vågar bry sig. Gruppverksamheten ger 13-17-åringar möjlighet att påverka sin näromgivning och ta ställning för en bättre vardag och för de svagare.

Ungdomsgrupperna samlas vanligen en timme eller två per vecka. Grupperna diskuterar ämnesområden inom Röda Korsets verksamhet, gör besök och deltar i kampanjer, men ordnar också spel- och filmkvällar.

Ta kontakt med ungdomsarbetaren i ditt distrikt eller med din närmaste lokalavdelning för att hitta ungdomsgruppen för dig! Om din avdelning ännu inte har klubbverksamhet för unga eller äldre barn, så är det fritt fram att samla en grupp och grunda sådan! Anvisingar och hjälp får du av ungdomsarbetaren i ditt distrikt.

Läger

Röda Korsets lokalavdelningar ordnar sommarläger för barn och unga runt om i hela Finland. Under lägren får deltagarna bekanta sig med olika verksamhetsformer inom Röda Korset, såsom förstahjälp, vänverksamhet, internationellt arbete och humanitär rätt. Lägrena erbjuder också en fin chans för frivilliga att delta som lägerledare eller lägerpersonal. Finlands Röda Kors erbjuder introduktion och utbildning för uppgifterna.

 

Du kan även delta som frivillig i Röda Korsets andra verksamheter:

 

  • Reddie Kids-klubbledare. Om du är över 15 år, vill jobba med barn och är intresserad av Röda Korset kan du bli klubbledare för Reddie Kids-grupper för 7-12-åringar.
  • Bössinsamlare. Vill du samla in pengar för ett gott ändamål, till exempel under Hungerdagsinsamlingen? Högstadielever kan delta i insamlingarna i par eller tillsammans med en förälder.
  • Vänverksamhet. Som vän kan man delta själv eller i grupp.
  • Frivilligverksamheten inom humanitär rätt. Verksamheten går ut på att informera om den internationella lagstiftning som gäller i krig och om Röda Korsets specialställning för att hjälpa krigsoffer.
  • Festivaljour. Till festivalarbetet hör förstahjälpsjourande och förebyggande hiv- och missbruksarbete.
  • Förstahjälpsverksamhet. Förstahjälpkurser ordnas för alla åldersgrupper, men för att delta som förstahjälpsjour krävs 18 års ålder.
  • Pistjour. Som pistjour kan du dra nytta av dina förstahjälpskunskaper i slalombacken. 18 års ålder krävs.
  • Mångkulturell verksamhet. I arbetet för mångkulturalitet kan du till exempel delta i Röda Korsets kampanjer mot rasism.