Internationell ungdomsverksamhet

Kaisa Laitila
Kaisa Laitila
Senja Multala
Lotta Kauppi
Kukka Nuora
Kukka Nuora
Senja Multala
Lotta Kauppi
Lotta Kauppi
Lotta Kauppi

Röda Korset är en världsomfattande rörelse och internationalitet är en del av organisationens ungdomsverksamhet.

Internationella läger och evenemang

Finlands Röda Kors unga frivilliga kan söka till andra Röda Kors och Röda Halvmånes nationella föreningars internationella läger och olika evenemang. Lägren ordnas främst under sommarmånaderna men intressanta möjligheter att delta i ungdomsverksamheten finns året runt. Man kan fritt ansöka till lägren och ansökningskriterierna för deltagande (ålder, språkkunskaper) varierar enligt evenemangets läge och tema.

Information om internationella lägren och evenemangen finns på RedNet under Nuoret uutiset och på Finnish Red Cross Youth´s Facebook-sida.

Ungdomsdelegatverksamheten

Grundkursen för unga hjälparbetare ger färdigheter att arbeta med olika utvecklingsuppgifter inom organisationsverksamhet utomlands. I hemlandet fungerar ungdomsdelegaterna aktivt i insamlingarna och andra kampanjerna.

Ungdomsdelegatutbildningen är en kostnadsfri hjälparbetarkurs på engelska som informerar om Röda Korsets organisationsstruktur och riktlinjer.

Du kan söka till ungdomsdelegatkursen om du:

  • är 18-28 år
  • talar engelska flytande
  • har erfarenhet av frivilligarbete från Röda korset eller en annan organisation

Om du är intresserad av internationellt hjälparbete så ses erfarenhet inom Röda Korsets verksamhet i Finland som en fördel.

Kursen ordnas årligen i maj.  

Mer information och ansökningsblanketten:  

RedNet kansainvälinen nuorisotoiminta.