Stöd som erbjuds av skyddshusen

Hanna Linnakko
Fotograf: Hanna Linnakko

Skyddshusen erbjuder många slags stöd för såväl unga som föräldrar.

Stöd för unga

Knut på relationen med föräldrarna? Ibland kan livet med föräldrar kännas outhärdligt. I skyddshuset har du en möjlighet att bli hörd! Med handledning av vår arbetare ordnar vi en gemensam diskussion i familjerummet, som hjälper dig och dina föräldrar i frågor som rör uppväxt, föräldraskap och människorelationer. Alla diskussioner är konfidentiella och det krävs inte att du tidigare bott i skyddshuset.

I behov av sovplats? I skyddshuset träffar du våra arbetare, som du kan tala konfidentiellt med. Vid behov erbjuder skyddshuset dig också en tillfällig plats att övernatta. Du kan komma till huset kl. 17 och övernatta till följande morgon.

Känns det svårt att bli självständig? När du behöver hjälp på tröskeln till vuxenlivet får du personlig hjälp i skyddshuset, som inte kostar dig någonting.Vi erbjuder hjälp för att bli självständig åt ungdomar mellan 17 och 21 år, som vi hoppas engagerar sig i samarbetet. Arbetet innehåller konfidentiell handledning samt en personlig plan, men kräver personligt engagemang.

Stöd för föräldrar

Problem hör till vardagen i alla familjer, men man kan göra något åt alla saker. Det är inte skäl att oroa sig när ditt barn far till skyddshuset, eftersom skyddshusets arbetare kontaktar dig efter att de har talat med den unga och försöker ordna ett möte. Skyddshuset är ingen myndighet och målet är alltid att den unga så fort som möjligt kan återvända hem. Ibland är det ändå bra att den unga och föräldrarna får reda ut sina tankar på skilda håll.

”Vad ska man göra med den här tonåringen? ”Var och en av oss behöver ibland råd för att vara förälder. I skyddshuset erbjuder vi professionell hjälp både för den unga och dennes familj. Målet är att hitta en balans i familjen genom en gemensam diskussion där man beaktar allas önskemål.

Ring till det närmaste skyddshuset när föräldraskapet känns omöjligt och diskutera saker med våra arbetare – vi svarar i telefon dygnet runt! När ett telefonsamtal inte räcker till kan du komma på besök till skyddshuset och diskutera lösningar på problem med våra arbetare. Du kan också komma till skyddshuset med hela familjen för ett familjemöte, som erbjuder diskussionshjälp när det känns svårt att klara sig på egen hand. Vid behov handleder vi också i användningen av andra stödformer.