Thailand

Taru Tuohiniemi / Finlands Röda Korset
Det största projektet var att utveckla blodtjänsten.
Fotograf: Taru Tuohiniemi / Finlands Röda Korset
Fakta

Använt belopp: 6,4 milj. €

  • Första skedets hjälp: FRK levererade första hjälpen-och  medicinteknisk utrustning, kläder, skor och vatten.
  • Grundande av blodtjänstsystem
  • Utbildning i sjöräddningsverksamhet och första hjälpen.
  • Basrenovering av 7 sjukhus. Ambulanser, båtar, kalla containrar och övrigt utrustning till 9 sjukhus.
Plats:

Röda Korsets biståndsarbetare gav nödhjälp och hjälpte i efterspaningen av finländare. Det mest storskaliga biståndsprojektet var att utveckla blodtjänsten.

En evakueringsgrupp som bestod av finländska biståndsarbetare begav sig på resa dagen efter tsunamin. Sammanlagt 45 Röda Korsets biståndsarbetare arbetade en vecka i Thailand efter flodvågen. Biståndsarbetarna letade efter finländare som var i landet bland annat på sjukhus, tillfälliga evakueringscentrer och tempel.

Biståndsarbetarna skötte skadade varav många hade förlorat sina anhöriga samt koordinerade evakueringen av finländare  till hemlandet från Thailand. Det sista evakueringsflyget anlände till Finland 2.1.2005 då också en stor del av biståndsarbetarna återvände till hemlandet.

Under katastrofens första dagar levererades biståndsmaterial som nödhjälp till Thailand. Till Phuket levererades 12 000 liter vatten i liters flaskor, skor, första hjälpen-utrustning och fyra balar kläder för kvinnor, män och barn. De första biståndspaketen innehöll också förbandsmaterial och medicinteknisk utrustning.

Det största projektet var att utveckla blodtjänsten

Finlands Röda Kors största biståndsprojekt i Thailand var att skapa blodtjänstsystemet. Blodtjänsten på sjukhus i Phukets område fungerade inte tillräckligt väl och måste vidareutvecklas. Finlands Röda Kors hjälpte tillsammans med Röda Korsets blodtjänst Thailändska Röda Korset att förverkliga blodtjänsten där det lokala Röda Korset skötte om att samla in blodet och framställa blodprodukter till sjukhus.

Phukets regionalblodcenter inledde sin verksamhet i augusti 2009. I staden inrättades också en flyttbar blodtjänst.

Finlands Röda Kors utbildade personal på blodcentrerna och skaffade apparater såsom blodkylskåp, frys och blodtappningsvaggor till blodcentren på sjukhusen. Tack vare de frivilliga givarna fungerar blodtjänsten i Thailand på samma sätt som i Finland. Finlands Röda Kors stötte det lokala Röda Korset i rekryteringen av frivilliga givare och under projektet lyckades man öka antalet blodgivare.

Frivilliga utbildades i första hjälpen och sjöräddning

I Phan Nagan området reparerades sju sjukhus som hade blivit väldigt skadade i tsunamin, man donerade också ny sjukhusutrustning till sjukhusen. Nio sjukhus fick ambulanser, båtar och kalla containrar. Finlands Röda Kors utbildade personalen i användning av den nya utrustningen. Lokalbefolkningen fick första hjälpen utbildning.

Finlands Röda Kors utvecklade sjöräddningen i Thailand tillsammans med Norges och Sveriges föreningar. Finlands Sjöräddningssällskap var också med i samarbetet och några utbildare från sällskapet deltog i hjälparbetet i Thailand. Hundratals lokala frivilliga och arbetare utbildades i sjöräddning och första hjälpen och dessutom skaffades kommunikationsutrustning till sjöräddningscentrena.