Sri Lanka

Finlands Röda Korset
I området Ampara Finlands Röda Korset byggde två höghusområden som gav hem till 420 familjer.
Fotograf: Finlands Röda Korset
Plats:

Finlands Röda Kors mest storskaliga mål för hjälp och återuppbyggnad har funnits i Sri Lanka. I landet byggdes såväl bostäder som sjukhus och vattensystem.

Fakta

Använt belopp: 19,7 milj. €

  • Första skedets hälsotjänster till tusentals människor: FRK levererade en klinik, personal och utrustning.
  • Höghusbostäder till över 400 familjer. Ytterligare stöd till över 200 familjer för att bygga en bostad.
  • Byggande av 3 sjukhus och renovering av en klinik.
  • Vatten-och sanitetsprojekt. Bl.a. byggande av vattensystem för ca. 700.

Flodvågen som slog över Sri Lankas östkust förstörde sjukhuset i staden Komar och förorenade brunnar i området. Finlands Röda Kors skickade en klinik som erbjöd tjänster som motsvarade hälsovårdcentrets service till Komar 28.11.2004. En tysk vatten- och sanitärgrupp organiserade levereringen av rent vatten.

15 biståndsarbetare från Finland: en läkare, sex sjukskötare och teknisk personal,  begav sig på resa till kliniken i Komar i provinsen Ampara. Därutöver levererades 50 sjukhussängar och övrigt utrustning till kliniken. Kliniken i Komar var avsedd för att betjäna gemenskap som består av 20 000 människor. Tills mars 2005 hade kliniken vårdat 2000 patienter och 32 biståndsarbetare hade arbetat på kliniken.  Efter att kliniken hade avslutat sin verksamhet skänktes apparater och utrustning till områdets andra sjukhus i samarbete med områdets hälsomyndigheter.

I området Ampara förverkligades tre sjukhusprojekt. Sjukhuset i Ninthavur förstördes gravt i tsunamin och ett lokalsjukhus som betjänar 50 000 invånare byggdes i stället. Finlands Röda Kors byggde en utvidgning till regionalsjukhus i Pottuvil.  Sjukhuset betjänar cirka 100 000 invånare. Därutöver basrenoverades en klinik på landsbygden i Panama.  Ninthavur och Pottuvil är muslim-regioner , Panama däremot är en sinhaleleseregion.

Finlands Röda Kors riktade sin hjälp också till Chavakachcherins regionsjukhus som är beläget i staden Jaffna i norra delen av Sri Lanka. I de nya avdelningsbyggnaderna finns bl.a. operationssal, förstahjälpenklinik, vårdavdelningar för kvinnor, män och barn samt en tandläkarmottagning. Till projektet hörde också ett bostadshus för sjukhuspersonalen som försäkrar att man har tillräckligt personal.

Nya hem till hundratals familjer

I Sri Lanka förstördes 120 000 hus och en halv miljon människor miste sina hem. Återuppbyggandet var krävande eftersom det rådde brist på byggnadsmaterial, professionella arbetare och mark att bygga på. Därutöver betydde inbördeskriget som härjat i landet närmare 30 år ytterligare utmaningar för Finlands Röda Kors biståndsarbete. Då tsunamin inträffade var Ampara dels i tamilrebellers händer och strider, gerillagrupper i djungel, självmordsbombare på offentliga platser samt minor längs vägkanter utgjorde ett hot mot biståndsarbete.

Finlands Röda Kors spelade en betydande roll i byggandet av nya hem. I Syd- och Nordkalmunai i området Ampara byggdes två höghusområden som gav hem till 420 tamil-familjer. Utöver höghus byggdes vattensystem och vägnät.  Miljökonsekvenserna beaktades noga i höghusområdena. Systemen för vattenrening var ett exempel på omtanken om miljön.  Finlands Röda Kors finansierade och gav tekniskt stöd till 216 muslimfamiljer för att reparera och återuppbygga egnahemshus. Finlands Röda Kors byggnader ger hem till över 600 familjer och nästan 3000 människor.

Byggandet av höghus hör till Finlands Röda Kors största byggnadsprojekt. Det fanns inga höghus på området tidigare men brist på mark att bygga på ledde till byggandet av 26 höghus. Finlands Röda Kors erbjöd långsiktigt stöd till de boendes anpassning till livet i höghusen. Deras uppehälle har understötts vilket har gjort det möjligt för dem att börja arbeta som företagare i liten skala.

Vattensystem till den fattigaste delen av landet

Utöver byggandet av sjukhus och bostäder har Finlands Röda Kors låtit bygga vattensystem och mulltoaletter i området Hulannuge i Ampara.  Hulannuge hör till de fattigaste områden i Sri Lanka och befolkningen i området består av sinhaleser. Området Hulannuge har lidit av vattenbrist redan länge. Under de senaste 50 åren har man gjort 26 misslyckade vattenprojekt i området.

Finlands Röda Kors vatten- och sanitätsdelegater lyckades lösa problemet. Resultatet var byggandet av ett vattensystem som är över 20 kilometer lång och som ger rent vatten till 700 hushåll, skolor och ett sjukhus. Över 1200 mulltoaletter förändrare på ett betydande sätt livet för familjer som fick toaletten genom att öka i synnerhet den äldre befolkningens trygghet och den allmänna hygienen.

Utvecklingen av det lokala Röda Korsets verksamhet har också varit viktigt och Finlands Röda Kors har aktivt deltagit i utvecklingen under projekten. Röda Korset i Sri Lanka har bland annat utbildat 16 000 första hjälpare med stöd av Finlands Röda Kors. Den största delen av de utbildade var elever från sinhalese-, tamil- och muslimgemenskaper.