Finland

Mauri Ratilainen / Suomen Punainen Risti
Frivilliga första omsorgen- och första hjälpen- grupper samt psykologer dejourerade på Helsingfors-Vanda flygplats och tog emot evakuerade fram till 5.1.2005.
Fotograf: Mauri Ratilainen / Suomen Punainen Risti
Plats:

3700 finländare befann sig i tsunamiområdet då katastrofen inträffade. Finlands Röda Kors hjälpte med evakueringar och gav psykiskt stöd i hemlandet.

Fakta

Användt belopp: 1,6 milj. €

  • Hjälp i första skedet: biståndsarbetare hjälpte och letade efter finländare som befann sig i Thailand samt koordinerade evakueringen. Därutöver levererades basutrustning såsom vatten, kläder, skor och första hjälpen-utrustning.
  • Första hjälpen/ första omsorgen
  • Telefonjour
  • Krismöten
  • Program för kamratstöd

Finlands Röda Kors skickade biståndsarbetare till Thailand omedelbart dagen efter tsunamin. Biståndsarbetarna följde människorna som återvände till hemlandet, det första evakueringsflyget från katastrofområdet anlände till Finland redan 27.12.2004. Sammanlagt över 3300 finländare kom på evakueringsflyget från katastrofområdet till Finland. Frivilliga första omsorgen- och första hjälpen- grupper samt psykologer dejourerade på Helsingfors-Vanda flygplats och tog emot evakuerade fram till 5.1.2005.

Biståndsarbetarna skickades väldigt snabbt till katastrofområdet. Tre dagar efter tsunamin skickades den andra biståndsarbetaregruppen till Thailand. Finlands Röda Kors larmade sin egen personreserv som är utbildad för internationell hjälpverksamhet. Redan en timme efter larmet hade tiotals utbildade personer anmält sig för att resa till Thailand.

Ett betydligt antal människor deltog i hjälparbetet utanför tsunamiområdet. Endast på Helsingfors och Nylands region arbetade 160 biståndsarbetare. Röda Korset levererade bland annat kläder till 500 människor.

Telefonjouren stödde anhöriga och evakuerade

Finlands Röda Kors drog igång en telefonjour för personerna som evakuerades från katastrofområdet och anhöriga som försökte nå sina nära i tsunamiområden. Röda Korsets frivilliga inom första omsorgen och psykologer dejourerade dygnet runt i telefonen och gav psykiskt stöd vid behov. Telefonjouren pågick till 5.1.2005, under 10 dagar fick man nästan 800 samtal.

Krismöten ordnades för dem som behövde psykiskt stöd. De ungas skyddshus var öppna dygnet runt i början av januari och erbjöd stöd till ungdomarna som ville hjälpa sina vänner som hade förlorat sina anhöriga. Under katastrofen som inträffade på annandagen omkom 179 finländare och cirka 250 skadades.

Bidrag för att stödja anhöriga

Efter det akuta krisskedet inledde Finlands Röda Kors ett kamratstödsprogram för dem som hade förlorat sina anhöriga i tsunamin.  Under våren och sommaren 2005 ordnades fem riksomfattande stödevenemang där anhöriga till avlidna och försvunna personen deltog.

Under julen 2005, året efter katastrofen, dejourerade Röda Korsets psykologer i telefonen och gav psykiskt stöd från juldagen fram till annandagen.

Kamratstödprogrammet pågick till år 2007. Anhöriga som hade förlorat sina närstående i katastrofen delades i fem storgruppen och varje grupp samlades fyra gånger under åren 2005-2007. I kamratstödevenemangen deltog sammanlagt 320 anhöriga varav den största delen var barn. Beredskapsgruppen för Röda Korsets psykologer ansvarade för veckoslutsmöten.  Evenemangen gav hjälp i sorgearbete och främjade återhämtande.