10 år efter tsunamin

Okänt
Tsunamins kraft flyttade upp båtar på land.
Photographer: Okänt

Tidigt på annandagsmorgonen år 2004 fick Finlands Röda Kors jourhavande de första textmeddelandena och telefonsamtalen om en storskalig jordbävning i Asien. Inom några timmar drog Röda Korset igång en biståndsoperation som stund för stund ökade till en av de största biståndsoperationerna eller kanske den största i Röda Korsets historia.

Miljoner människor i Asien förlorade sina hem, hundratusentals skadades och över 200 000 människor omkom. Det mest exceptionella var att nästan 4000 finländare firade jul i semestermålen i katastrofområdet.
 
Finlands regering som statsminister Matti Vanhanen ledde, bad Röda Korset om hjälp för att kunna rädda och evakuera finländare som befann sig i katastrofområdet.
 
Hundratals biståndsarbetare och frivilliga inom Röda Korset deltog i evakueringen av finländarna. På bara några timmar gjorde Finnair om sitt stora turistflygplan till ett specialflyg som erbjöd intensivvård.
 
Den biståndsoperationen som Finlands regering drog igång omvandlade under jul och nyår till ett enormt biståndsprojekt där utöver Röda Korset deltog bl.a. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Finnair, resebyråer, Luftfarsverket de flesta ministerierna med ledning av statsrådets kansli, Evangelisk-lutherska kyrkan och många andra organisationer.
 

Det stora biståndsprojektet pågick i sju år

 
Finländarna som befann sig i katastrofområdena kunde man exceptionellt snabbt hämta hem. Det sorligaste var att 179 finländare dog i Thailands semestermål och tiotals fick bestående skador.
 
Tsunamin i Asien berörde alla djupt i Finland. Människor ville hjälpa finländare men också människor i nöd bland annat i Thailand, Indonesien och Sri Lanka. Efter biståndsoperationens akuta period inledde Finlands Röda Kors ett exceptionellt storskaligt biståndsprojekt som pågick allt som allt sju år.
 
I Phuket i Thailand byggdes den modernaste blodtjänsten i Asien som redan har hjälpt tusentals människor. Det blodcenterkonceptet som Finlands Röda Kors förverkligade har man kopierat också på andra håll i Thailand och dessutom använder man samma verksamhetssätt i nya projekt i andra delar av Asien.
 
Det andra huvudmålslandet i Finlands Röda Kors tsunamiprogram var Sri Lanka. Storskaliga projekt som har förverkligats genom tsunamihjälp anses såväl i Thailand som i Sri Lanka vara några av de bästa projekten som påverkar människors liv ännu länge.
 
Tsunamioperationen som förverkligades för tio år sedan har ökat myndigheternas och biståndsorganisationernas samarbete. För nuvarande finns det en hel del modeller inom katastrofberedskapen som har utvecklats genom erfarenheter av tsunamin. Röda Korset har bland annat tillsammans med HNS och Finnair inrättat ett evakueringssjukhus som kan användas vid behov också i Finland.
 
Kamratstödsprogrammet i hemlandet under åren 2005-2007 var ett av de största kamratstödsprojekt som någonsin har organiserats i Finland. Den största delen av tsunamibiståndet i hemlandet användes för att stödja anhöriga.
 
Det stora biståndsprojektet var möjligt tack vare bidrag från finländare. Finländarna donerade rekordartade 27,2 miljoner euro till Finlands Röda Kors katastroffond. Ett enormt tack till alla bidragsgivare!

Read more about the tsunami operation