Västra Finlands distrikt/Jyväskylä

Toimipiste: 
Sähköpostiosoite: 
lansisuomi.jyvaskyla@rodakorset.fi
Vaihde: 
040 485 7081

Öppethållningstider:

Måndag - fredag 8.15 - 16

Första hjälpen-kurser, Anne Heiskanen 0400 775 479

Distriktets egen webbsida