Savolax-Karelens distrikt/Joensuu

Plats:
Kauppakatu 35, 80100, Joensuu
Toimipiste: 
Sähköpostiosoite: 
savokarjala@rodakorset.fi
Vaihde: 
0400 158 390

Öppethållningstider:

Måndag - torsdag 8.30 - 16
Fredagar 8.30 - 15

Första hjälpen-kurser, Eine Pitkänen 0400 176 909

Distriktets egen webbsida