Savolax-Karelens distrikt/Joensuu

Toimipiste: 
Sähköpostiosoite: 
savokarjala@rodakorset.fi
Vaihde: 
0400 158 390

Öppethållningstider:

Måndag - torsdag 8.30 - 16
Fredagar 8.30 - 15

Distriktets egen webbsida