Piirien toimistot

Robert Keskinen

Som bössinsamlare hjälper du katastrofens offer både i Finland och ute i världen. Förutom att det är viktigt att samla in bidrag är det samtidigt också ett roligt och lätt frivilligarbete.

Eero Pykäläinen

Finlands Röda Kors står i beredskap att hjälpa till vid allvarliga olyckor eller andra undantagstillstånd. Den här delen av Röda Korsets verksamhet kallas för beredskapsverksamheten.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors frivilliga missbruksarbetare besöker skolor, är med på festivaler eller patrullerar på gatan för att hjälpa och ge information om riskerna med att använda alkohol och droger.

Niklas Meltio

Röda Korsets pistjourhavande hjälper skadade skidåkare i backen och ger vid behov första hjälpen.

Ifall du gillar att åka skidor och har utbildning inom första hjälpen är du välkommen att delta i Röda Korsets pistjour.

Niklas Meltio

Röda Korets första hjälpen-frivilliga går årligen jour på hundratals olika evenemang runt om i Finland. Det finns en första hjälpen-grupp på nästan varje ort. Välkommen med!

Till och med var femte finländare känner sig ensam, åtminstone ibland. Ensamhet kan kännas som osynlighet, tomhet eller även i form av fysisk smärta.

Ari Räsänen

Röda Korsets mångkulturella verksamhet för samman infödda finländare och invandrare. Som frivilliga kan du arbeta för ökad tolerans och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Petri Olli

Röda Korset erbjuder invandrare fritidsverksamhet samt förmedlar frivilliga vänner och stödpersoner.

Niklas Meltio

Röda Korsets frivilliggrupp för psykiskt stöd arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer. Vid plötsligt förändrad livssituation eller under katastrofer och olyckor kan en frivilligs närvaro vara ytterst viktig.

Jukka-Pekka Moilanen

Tycker du om att arbeta med barn och vill främja Röda Korsets principer? Då ska du delta i Reddie Kids-klubbverksamheten. Reddie Kids-klubbarna söker hela tiden nya frivilliga.

Sidor

Subscribe to Piirien toimistot