Josefiina Partanen

Gruppledare för vänverksamheten, Torneå
Vänverksamheten bidrar till att man börjar uppmärksamma ensamheten på ett helt annat sätt.

Samverkan ger ökad självkännedom

En kursreklam på väggen i läroanstalten fick Josefiina Partanen, 20, från Torneå att gå med i vänverksamheten våren 2008.

Att ordna jippon, vara ute med äldre och njuta av höstens färgprakt i grupp har gett Partanen många värdefulla erfarenheter. När man hjälper andra ökar dock kunskapen främst om en själv.   

- I samverkan med olika slags människor lär man sig liksom hitta sitt eget jag, resonerar Partanen.

Frivilligverksamheten ger nya perspektiv

I dag är Partanen gruppledare för vänverksamheten i Torneå. Hon vill framför allt ha ungdomar med i gruppen.

- Frivillighet ger nya erfarenheter. Och nya människor i sin tur kommer med nya idéer.

Gruppledaren förmedlar frågningar om vänner och stöder de frivilliga vännerna. Det som har gjort det största intrycket på Partanen är hennes första besök tillsammans med den frivilliga hos en äldre i behov av en egen vän.

Fastän Partanen kom i kontakt med vänverksamheten halvt av misstag, har hon fått nya perspektiv också på sitt eget yrke.

- Som närvårdare ser man hur många ensamma människor det finns på institutioner. Vänverksamheten har bidragit till att man börjat uppmärksamma ensamheten på ett helt annat sätt, framhåller Partanen.