Jose Da Costa

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen
Vän
Röda Korset har hjälpt mig och senare ville jag återgälda något av allt det jag fått.

José Da Costa lyssnar och berättar.

”Vänskap handlar om att dela erfarenheter”

När José Da Costa i egenskap av asylsökande kom till Finland för 20 år sedan möttes han på flygplatsen av personal från Finlands Röda Kors. Det var hans första kontakt med det nya hemlandet.

– Röda Korset har hjälpt mig och senare ville jag återgälda något av allt det jag fått, säger Da Costa.

Det är alltså inte fråga om en ersättning i pengar. Da Costa upplevde att han vid ankomsten till Finland möttes av vänskap i en svår situation. Det vill han förmedla vidare. Sedan förra våren har han ställt upp som vän till en åldring.

– Det har varit en fin erfarenhet. Min vän berättar om sitt liv för mig och jag om mitt. Jag berättar om vem jag är och vad jag gör här i Finland.

Vänskap kan också handla om att dela erfarenheter och upplevelser. Tack vare vänverksamheten kan man få kontakt med olika slags människor, påpekar Da Costa.

Han anser det också vara värdefullt att invandrare som känner sig ensamma kan få en vän via Röda Korset.
– I mitt fall gick det just tvärtom, konstaterar Da Costa på flytande finska.